Cevaplar.Org

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî Yayınevi: Daru’l Kutub-i İlmiyye, 2013 Hakkında bilgilerin az olması dolayısıyla genelde kendisinden bir asır sonra yaşamış olan merhum Eşref Ali Tehanevi ile karşılaştırılan müellif, Hind alt kıtasının 18.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-10-08 08:37:01

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti'l-Fünûn Ve'l-Ulûm

Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

Yayınevi: Daru'l Kutub-i İlmiyye, 2013

Hakkında bilgilerin az olması dolayısıyla genelde kendisinden bir asır sonra yaşamış olan merhum Eşref Ali Tehanevi ile karıştırılan müellif, Hind alt kıtasının 18. Yüzyılda yetiştirdiği en büyük alimlerden birisi.. O, Hâfız Muhammed Dâmin Şehîd ve Hâcî İmdâdullâh Muhâcir Mekkî Hindistan'ın her köşesinde "Üç Kutuplar" olarak bilinmektedir. Hz. Ömer (r.a) soyundan geldiği için Faruki nisbetiyle zikredilir.

Bu eser dört ciltlik mükemmel bir ansiklopedi aslında. Bir terimler ansiklopedisi.. İslami ilimlerle ilgilenenlerin çok yakından tanıdığı mükemmel bir çalışma. Örnek vermek gerekirse, Diyanet İslam Ansiklopedisinin birçok maddesi hazırlanırken, madde hazırlayanlar bu eserden çokça istifade etmişler.

Elli beş kadar ilim konusu, çeşitli bölümleri, amacı ve faydası, diğer ilimler arasındaki yeri, öğretim notları gibi yönleriyle tanıtıldığı Keşşaf'ta 3045 terim açıklanmış. Tehânevî'nin bu eseri sahasının en kapsamlı çalışması. Acilen dilimize çevrilmesi gereken bir şaheser.

Muhammed Rahmetullah Nedvi'nin dediği gibi eser "doğu ve batıda âlimlerin senasına mazhar olmuş ve ehl-i ilmin güvenini kazanmıştır."

Bu kıymetli esere ulaşmak için:

https://www.sefkatyayincilik.com/Kessafu-Istilahatil-Funun-1-4-1-4,PR-91.html

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

RİSALE-İ HAMİDİYYE

RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 1

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, R

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI