Cevaplar.Org

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça size sunacağız. Aslen Medineli olup daha sonra Beykoz’a yerleşen Hacı Osman Akfırat Efendi’nin internette yer alan sohbetlerinden bazı parçaları -yazı üslubuna geçirerek- bir gül demeti halinde size hediye ediyoruz. Rabbim tesirini halk eylesin.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-10-01 08:22:09

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça size sunacağız.

Aslen Medineli olup daha sonra Beykoz'a yerleşen Hacı Osman Akfırat Efendi'nin internette yer alan sohbetlerinden bazı parçaları -yazı üslubuna geçirerek- bir gül demeti halinde size hediye ediyoruz. Rabbim tesirini halk eylesin.

1881'de dünyaya Medine'de teşrif edip 1967'de Beykoz'dan rıhlet eden Hacı Osman Efendi, İslami ilimlerin her dalında yed-i tulâ sahibi bir allame idi. Beykoz'a yerleştiğinden dolayı Beykozlu Hacı Osman Efendi diye de bilinen bu kıymetli zat ömrünü ilim ve irşad ile geçirdi.

Halk diliyle, halk terimleriyle, halkın anlayacağı bir seviyede yaptığı konuşmalar birçok gönle tesir etti. Bu sohbetlerin bir kısmı kayda alındı ve şu anda internet ortamında da bulunmakta.

Bu vesileyle şunu da belirtelim, Ali Ulvi Kurucu Efendi'nin hatıralarında sıkça geçen ve o da çok değerli bir âlim olan Medineli Saatçi Osman Efendi farklıdır. O aslen Konyalı olup, sonra Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş ve 60 sene bu kutlu şehirde ikamet etmiştir. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım dâhil olmak üzere çok kimseler bu iki Osman Efendiyi karıştırmaktadırlar. Nitekim merhum Ali Ulvi Bey de hatıralarında(Cilt: 3, s. 117-118) bu karıştırmaya dikkat çekmekte ve Beykozlu Hacı Osman Efendi'yi hiç görmediğini söylemektedir. Her iki Osman efendinin ve Ali Ulvi beyin ruhlarına el Fatiha.

Saygılarımla. Salih Okur/Cevaplar.Org

GECE YATAKTA UYANDIĞINDA OKUNACAK DUA

*Bir insan gece uyandığı vakit yatağın içinde zikretmek, Allah'ı düşünmek çok büyük ibadet. Sağdan dola dönerken;

"La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh. Lehul mülkü velehul hamdu ve hüve ala külli şey'in kadir. Elhamdülillahi ve subhanallahi vela ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahi'l aliyyil azim" dedin mi, dua içerisinde yatağında sen ne istersen Allah kabul ediyor.

Anladık mı? Bunun kıymetini bilmeli. Bak, dünyanın sıkıntısı çok; pahalılık bir cihetten, zulümler bir cihetten. Bunun kıymetini bilmeli, dua etmeli..

Burada bir delikanlı vardı. Diyor ki; "Gece kalktım, okudum. Ev sıkıntısı vardı. Dedim; "Ya Rabbi, caminin yanında bana bir ev ver" dedim. İkinci gün bir de baktım ki birisi geldi, "ben evimi sana satacağım" dedi. İçimden; "Aman ya Rabbi, ucu çıktı, bakalım ne çıkacak" dedim. Sordum; "kaça?" "Dört bin lira dedi." "Benim o kadar param yok" dedim. "Olanı ver, kalanı senet ver" dedi. Aldım..

"Öteki evi de al" demeye başladı. "Yahu param yok" dedim. "Senet ver" dedi. Onu da aldım." Şimdi Fatih Camiinin yanında görsen öyle güzel bir evde yaşıyor ki, görsen..

O genç diyor ki; "ben gece dua ettim, Allah sabahleyin iki evi birden bana verdi" diyor.

Birisine de gene öğrettim. "Ekmek sıkıntısı vardı" diyor. "Okuduğum vakit de bir de baktım ki karneyle ekmek dağıtılıyordu.(Harp yılları, 1940'lar) Muhtar bize yanlışlıkla fazla karne vermesin mi, bizim ev ekmekle doldu" diyor.

Sonra emniyet amiri bir zatın bir dükkânı vardı, ona da öğrettim. "Kalktım, gece okudum. Aman o kadar müşteri geldi ki o güne kadar o kadar müşteri görmedim. Gelen gelene " diyor, anladık mı?

Bunları bilmeli. Güzel yaşamak istersen, rahatla yaşamak istersen bunları yapın işte. Gece yatağın içinde uyandığın vakit okuyacaksın.

-devam edecek- 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-7

M. Şimşek: Muhterem hocam! Yayınladığınız eserlerinizden bahsedecek olursak, hangi alanlarda

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-6

M. Şimşek: Buhârî ve Müslim de uydurma hadis olduğunu iddia edenler var. İnsaflı olanlar zay

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-5

M. Şimşek: Muhterem hocam! Hadis usulüyle ilgili muasır dönemde, kısmen Mısırda ve ülkemizd

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-4

M. Şimşek: Hadis’in diğer İslam ilimleriyle münasebeti konusunda neler söylemek istersiniz?

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-3

M. Şimşek: Önceki dönemlerde medreselerde hiç yok iken, şimdi talebe hem hadis usulü okuyor,

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

SEYDA M. SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE İLİM SERÜVENİ-2

M. Şimşek: Muhterem hocam! Biz, sizinle ilgili şöyle bir durumdan haberdarız. Medrese eğitimin

Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

Necm,28

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI