Cevaplar.Org

CAMİDE DANS VAR-Metin Karabaşoğlu-Karakalem Yayınları-İst-1999


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 01:58:33

• “Yalanla doğrunun yanlışa gerçeğin ayrıştığı dönemler çok geride kaldı. Siyah ve beyaz net tablolar artık yok. Yerini her tonda griliği barındıran flu ve sisli manzaralar aldı.” sh:9

“Her şeyin bulandığı, akılların bunaldığı bir ortamda yaşıyoruz. sh:10

• “Serdedilen düşünceyi muğlaklaştıran, anlamı boğan kelime oyunlarını hiç sevmiyorum.” sh:10

“Mümin kalbi asırlık bir kasırgayla bölündü ve parçalandı. “Nabüdü” deki nun’un dersini alıp kainatın her ferdiyle kardeş olmak varken en yakınımızla bile ayrılığa düşüverdik.” sh:23

• “Biz kalbinde nun sırrını taşıyanlarla birdik. Ve kalbimizde nun’u taşıdığımız ölçüde birdik.” sh:24

ABD’de 15 milyon kişi evsiz. sh:26

• “Birisinin kazanması gerekiyorsa birileri kaybetmek zorundadır” diyordu hazır medeniyet. sh:28

İntihar oranında Müslüman ülkeler arasında Türkiye birinci sırada.” sh:29

Spinoza “Hayat mücadeledir” demişti. sh:30

Darwin Avustralya aborjinlerinin sömürgecilerce katliamını “doğal ayıklama” olarak görmüştü. sh:30

• “Merciin Halık-ı eşyadır, eşya sanma.” Şeyh Galip-sh:35

• Bizde genelde mümin kalbe mütefelsif akıl, hakperest bir vicdana kuvvetperest dimağ yüklendiği için duygu, düşünce ve ürettiklerimiz dünyeviliği aşamıyor.sh:43

• Mana ve maddenin kahramanı Haydar( Hz.Ali) hakka dayanırken, sadece maddenin kahramanı Rüstem güce dayanıyordu. Müslümanların da haydarlaşması gerekiyor. Lakin çoğu zaman Rüstemleşiyoruz. sh:46

• İki ters üçgenden müteşekkil Siyon yıldızı aslında Süleyman(as)ın mührü. sh:55

• “Yahudiler genetik olarak lanetli, Türkler doğuştan necip ve asil oluyorsa, imtihanın sırrının işi neydi?” sh:55

İsrail’in kelime manası Allah’a sımsıkı bağlanan demek. sh:56

İslam – Hakperestlik , Yahudilik – Nefisperestlik , Hıristiyanlık – Sebebperestlik. sh:59

• “Ben-i İsrail’in değişik dönemlerde sergilediği birçok tavır, doğrudan nefsimize bakan işaretler taşıyor kısacası” sh:65

• “Problem “gen”lerde değil “ben”lerde saklı bulunuyor.” sh:68

• “Ümitsizlik müminin işi değildir.” İkbal-sh:76

• Şu zamanın politikası her çağın yozlaştırma şurubu olan “iktidar, para ve şöhreti” beraberce içinde barındırıyor. sh:88

İktisadı unutan ihlası yitiriyor. sh:100

• 1923’te İzmir İktisat Kongresinde, dünyevi büyük bir makamı işgal eden küçük bir insan şöyle demişti: “Kanaati bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazine bir hazine bilmek devri son bulsun.” sh:102

• Müellife göre Turgut Özal “80’lerdeki, dünyeviliğin yeniden yapılanması projesinin kilit ismi”dir. sh:102

• 80 ihtilaliyle, Kemalist generallerin eliyle Komünist olmaktan kurtarılan toplum ekonomist olmuştu. Dünyevileşmişti. İsraf ekonomisiyle ahlaki değerler dejenerasyona uğramıştı. “Herkes ekonomi düşünecek” demişti. Turgut Özal sh:102

• “İnsan düştüğü yerden kalkar” Hint Atasözü sh:104

• Müellife göre 80’ler Kemalizm’in Restorasyon dönemleriydi. sh:108

• 80’li yıllarla beraber din, devlet tarafından, milli birlik gibi konularda katalizör olarak kullanılmaya, toplum bir nevi pretostanlaştırılmaya, dünyevileşme ve sekülarizasyon pompalanmaya ve Türk-İslâm sentezi işlenmeye başlandı. sh:108

• “Genellemelerin asıl olduğu, köşeli düşüncelerin revaç bulduğu bir çağda yaşıyordum” sh:120

• “Birkaç fiiline bakıp, bir insan hakkında ne ak demeye ehildim, ne de kara.” sh:121

• Ulema: “İstiğfar imanın cüz’üdür.” demiş. sh:126

• “Ah! Peşin Hüküm.” sh:132

• Son anlarında Resululullahı çağıran ve kelime-i şehadetle vefat eden bir Yahudi için Allah Resulü (SAV); “Bir kulunu daha cehennem azabından kurtaran Rabbime hamdolsun” buyurdu. sh:156

• “Yeni bir toplumun inşası bir-iki hatta üç kuşak üzerinde çalışmayı iktiza ediyor.” sh:161

“Fıtratını Fatırına teslim eden hangi kavimden olursa olsun millet-i İbrahim’den dahil olurdu.” sh:164

• “Açıkçası artık, hikaye-i Kesikbaş’ın Kara Davud’un, Kısas-ı Enbiya’nın, Mızraklı İlmihal’in, hatta İhya’nın ve Fütuh-ul Gayb-ın bizatihi merhem olmadığı bir ortamdaydık. Küçücük ilmihaller de, cilt cilt fıkıh ansiklopedileri de ticari açıdan çok kâr ediyor ama tedavide kâr etmiyordu.” sh:166

• “İnsanlar namazın nasıl kılınacağını bilmedikleri için namaz kılmıyor değillerdi. İçlerinde namaz kılma arzusu ve şevki yoktu. Çünki ubudiyyet – rububiyet denklemi unutulmuştu.” sh:166

• “Ayaküstü memleketi kurtarmak kolay, imanımızın kurtulmasına çalışmak zordu.” sh:170

• “Artık Avrupa bir kıtanın değil tüm dünyanın adıdır.” sh:172

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Murat AKBULUT, 2009-01-26 10:01:08

Tesbitleri ve düşünceleri harika buldum.Kalemine ve düşüncesine sağlık.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI