Cevaplar.Org

CAMİDE DANS VAR-Metin Karabaşoğlu-Karakalem Yayınları-İst-1999


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 01:58:33

• “Yalanla doğrunun yanlışa gerçeğin ayrıştığı dönemler çok geride kaldı. Siyah ve beyaz net tablolar artık yok. Yerini her tonda griliği barındıran flu ve sisli manzaralar aldı.” sh:9

“Her şeyin bulandığı, akılların bunaldığı bir ortamda yaşıyoruz. sh:10

• “Serdedilen düşünceyi muğlaklaştıran, anlamı boğan kelime oyunlarını hiç sevmiyorum.” sh:10

“Mümin kalbi asırlık bir kasırgayla bölündü ve parçalandı. “Nabüdü” deki nun’un dersini alıp kainatın her ferdiyle kardeş olmak varken en yakınımızla bile ayrılığa düşüverdik.” sh:23

• “Biz kalbinde nun sırrını taşıyanlarla birdik. Ve kalbimizde nun’u taşıdığımız ölçüde birdik.” sh:24

ABD’de 15 milyon kişi evsiz. sh:26

• “Birisinin kazanması gerekiyorsa birileri kaybetmek zorundadır” diyordu hazır medeniyet. sh:28

İntihar oranında Müslüman ülkeler arasında Türkiye birinci sırada.” sh:29

Spinoza “Hayat mücadeledir” demişti. sh:30

Darwin Avustralya aborjinlerinin sömürgecilerce katliamını “doğal ayıklama” olarak görmüştü. sh:30

• “Merciin Halık-ı eşyadır, eşya sanma.” Şeyh Galip-sh:35

• Bizde genelde mümin kalbe mütefelsif akıl, hakperest bir vicdana kuvvetperest dimağ yüklendiği için duygu, düşünce ve ürettiklerimiz dünyeviliği aşamıyor.sh:43

• Mana ve maddenin kahramanı Haydar( Hz.Ali) hakka dayanırken, sadece maddenin kahramanı Rüstem güce dayanıyordu. Müslümanların da haydarlaşması gerekiyor. Lakin çoğu zaman Rüstemleşiyoruz. sh:46

• İki ters üçgenden müteşekkil Siyon yıldızı aslında Süleyman(as)ın mührü. sh:55

• “Yahudiler genetik olarak lanetli, Türkler doğuştan necip ve asil oluyorsa, imtihanın sırrının işi neydi?” sh:55

İsrail’in kelime manası Allah’a sımsıkı bağlanan demek. sh:56

İslam – Hakperestlik , Yahudilik – Nefisperestlik , Hıristiyanlık – Sebebperestlik. sh:59

• “Ben-i İsrail’in değişik dönemlerde sergilediği birçok tavır, doğrudan nefsimize bakan işaretler taşıyor kısacası” sh:65

• “Problem “gen”lerde değil “ben”lerde saklı bulunuyor.” sh:68

• “Ümitsizlik müminin işi değildir.” İkbal-sh:76

• Şu zamanın politikası her çağın yozlaştırma şurubu olan “iktidar, para ve şöhreti” beraberce içinde barındırıyor. sh:88

İktisadı unutan ihlası yitiriyor. sh:100

• 1923’te İzmir İktisat Kongresinde, dünyevi büyük bir makamı işgal eden küçük bir insan şöyle demişti: “Kanaati bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazine bir hazine bilmek devri son bulsun.” sh:102

• Müellife göre Turgut Özal “80’lerdeki, dünyeviliğin yeniden yapılanması projesinin kilit ismi”dir. sh:102

• 80 ihtilaliyle, Kemalist generallerin eliyle Komünist olmaktan kurtarılan toplum ekonomist olmuştu. Dünyevileşmişti. İsraf ekonomisiyle ahlaki değerler dejenerasyona uğramıştı. “Herkes ekonomi düşünecek” demişti. Turgut Özal sh:102

• “İnsan düştüğü yerden kalkar” Hint Atasözü sh:104

• Müellife göre 80’ler Kemalizm’in Restorasyon dönemleriydi. sh:108

• 80’li yıllarla beraber din, devlet tarafından, milli birlik gibi konularda katalizör olarak kullanılmaya, toplum bir nevi pretostanlaştırılmaya, dünyevileşme ve sekülarizasyon pompalanmaya ve Türk-İslâm sentezi işlenmeye başlandı. sh:108

• “Genellemelerin asıl olduğu, köşeli düşüncelerin revaç bulduğu bir çağda yaşıyordum” sh:120

• “Birkaç fiiline bakıp, bir insan hakkında ne ak demeye ehildim, ne de kara.” sh:121

• Ulema: “İstiğfar imanın cüz’üdür.” demiş. sh:126

• “Ah! Peşin Hüküm.” sh:132

• Son anlarında Resululullahı çağıran ve kelime-i şehadetle vefat eden bir Yahudi için Allah Resulü (SAV); “Bir kulunu daha cehennem azabından kurtaran Rabbime hamdolsun” buyurdu. sh:156

• “Yeni bir toplumun inşası bir-iki hatta üç kuşak üzerinde çalışmayı iktiza ediyor.” sh:161

“Fıtratını Fatırına teslim eden hangi kavimden olursa olsun millet-i İbrahim’den dahil olurdu.” sh:164

• “Açıkçası artık, hikaye-i Kesikbaş’ın Kara Davud’un, Kısas-ı Enbiya’nın, Mızraklı İlmihal’in, hatta İhya’nın ve Fütuh-ul Gayb-ın bizatihi merhem olmadığı bir ortamdaydık. Küçücük ilmihaller de, cilt cilt fıkıh ansiklopedileri de ticari açıdan çok kâr ediyor ama tedavide kâr etmiyordu.” sh:166

• “İnsanlar namazın nasıl kılınacağını bilmedikleri için namaz kılmıyor değillerdi. İçlerinde namaz kılma arzusu ve şevki yoktu. Çünki ubudiyyet – rububiyet denklemi unutulmuştu.” sh:166

• “Ayaküstü memleketi kurtarmak kolay, imanımızın kurtulmasına çalışmak zordu.” sh:170

• “Artık Avrupa bir kıtanın değil tüm dünyanın adıdır.” sh:172

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Murat AKBULUT, 2009-01-26 10:01:08

Tesbitleri ve düşünceleri harika buldum.Kalemine ve düşüncesine sağlık.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.

Hadid, 7

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI