Cevaplar.Org

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

“Evvela şunu ifade edeyim; Merhum Vahdet Yılmaz ağabey, 1945 yılında dünyaya teşrif etmişler ve bu sene yani 2020 yılında ahirete irtihal eylediler. 75 senelik bir ömür. Bu, çok önemli bir ömür..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-10-01 08:09:55

Takdim

"İsimsiz kahramanlar her dönemde olmuş ve olmaya devam edecek. Onlar, ellerindeki meşaleyle karanlıklara daldıklarından, hiçbir zaman görünmeyecekler. Arkalarından yürüyen bizler de o meşalenin aydınlığında kameraya poz vererek ün ve un alacağız." Mahmud Toptaş

Değerli ziyaretçilerimiz, bu ay içinde yukarıdaki sözün tam masadakı bir güzel insanı, bir dava adamını, bir modern zaman dervişini, şairin;

"Nerde o yiğitler ki gür

Sesleri ülkeyi bürür,

"Yürü!" dese dağlar yürür,

"Dur!" dese kalpler dururdu?"

dediği cinsten bir dadaş ruhu ebediyete uğurladık.

75 senelik ömründe bir katre gibi hep berrak olarak davasını yansıtan bu nur talebesini en yakından tanıyanlardan birisi de Prof. Dr. Ahmet Akgündüz beyefendi idi.

Hocamız onun ardından iki tane sohbet yapmış ve bazı hatıralarını paylaşmıştı. Fakir de onlardan birisi olan "ayakkabı tamir hikâyesini" gözyaşları içerisinde yazıya geçirmiş ve sitemizde yayınlamıştım.

Akgündüz Hoca telefonla diğer hatıra ve tespitleri de kaleme alıp alamayacağımı sordu. Ben de müsait bir zamanda yazı üslubuna sokabileceğimi beyan ettim. Böylece Vahdet ağabeyle alakalı o hatıralar bugün karşınızda arz-ı endam etti. Ruhuna bir Fatiha ricası ile. Salih Okur/cevaplar.org

"Evvela şunu ifade edeyim; Merhum Vahdet Yılmaz ağabey, 1945 yılında dünyaya teşrif etmişler ve bu sene yani 2020 yılında ahirete irtihal eylediler. 75 senelik bir ömür. Bu, çok önemli bir ömür..

Bunun yaklaşık 20 küsur senesi merhum Mehmed Kırkıncı Hocamızla beraber nurun hizmetinde Erzurum'da geçti. Daha sonra kader-i ilahi onu İstanbul'a sevk eyledi. Ve İstanbul'a geldikten sonra evvela muhterem ve merhum Osman Demirci Hocamla birlikte hizmetlere başladı ki, 1986'dan itibaren İstanbul'da hep ikisiyle birlikte olduk.

Ve bu kırk yıllık süre zarfında hayatını hep Kur'an ve İslamiyet'in hakikatlerini, başta gençler ve hatta küçük çocuklar ve bütün insanlara fisebilillah, dünyevi hiçbir şey istemeden neşretmekle ömrü geçti.

Şunu da ifade edeyim, o sadece bir nur talebesi vakfı değildi. Aynı zamanda vâkıftı. Vakıf demek hayatını evlenmeden, çoluk çocuk sahibi olmadan ve dünyevi hiçbir şeye sahip olmadan tüm ömrünü İslam'ın, Kur'an'ın hizmetine, iman hakikatlarının hizmetine vermektir. Fakat bunu yaparken aynı zamanda vâkıf olmak kolay değildir.

Ne demek vâkıf?

1-Merhum Vahdet Yılmaz ağabey bir defa 6000 sayfalık bütün Risale-i Nur külliyatını- Münazarat ve Muhakemat- dahil-tam manasıyla idrak etmiş, anlamış, okuyabilen, anlayabilen ve anladığını anlatabilen bir nur talebesi idi.

Peki, bunu nasıl elde etti? Bunu sadece Risale-i Nur külliyatını hem Osmanlıcadan hem de Latin harfleriyle okumakla elde etmedi. Aynı zamanda Kırkıncı Hocamın tam 20 küsur sene boyunca derslerini takip eyledi ki, Allah'a şükür ben de o dersleri takip edenlerdenim. En az yirmi sene.. Yanında da okuyanlardanım. Dolayısıyla ondan istifade etti.

2-Vahdet ağabey yarım yamalak da olsa bir Arap kardeşimizle istediği kadar anlaşabilecek düzeyde Arapçaya vâkıftı. 

3-Ve Kur'an-ı Kerim'i hemen hemen yüzde seksen, doksan anlayabilecek derecede bir âlimdi.

4-Diyebilirim ki bir kısım hadis bilgisi, hatta Rasulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ile ilgili bilgilerde ben ona müracaat ediyordum. Nitekim onun yetiştirdiği Mustafa Karaman kardeşimiz de bu özelliklere sahip olan bir nur talebesi kardeşimiz oldu..

Mesela bir "Tereccuh bilâ müreccih muhaldir. Yani: Müreccihsiz, sebebsiz rüchaniyet muhaldir. Yoksa, tercih bilâ müreccih caizdir ve vaki'dir. İrade bir sıfattır; onun şe'ni, böyle bir işi görmektir."(Sözler, s.468) cümlesini bir Kelam âlimi kadar izah etmeye muktedir bir insandı.

5-Bir de çok meyvedar bir insandı. Çünkü sadece kendisi değil, nurları tanıdıktan sonra diğer ağabey ve kardeşleri ve akrabaları da nur talebesi oldu.

Not: İnşallah önümüzdeki hafta Vahdet ağabeyle alakalı bir kısım hatıralara yer vereceğiz.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSLAM’A ADANMIŞ BİR ÖMÜR: SEYDA MUHAMMED FEHMİ EL-İSKENDERİ.

İSLAM’A ADANMIŞ BİR ÖMÜR:  SEYDA MUHAMMED FEHMİ EL-İSKENDERİ.

Yüzünde, alnında, gözlerinde ve ellerinde huzur denilen şeyi gezdiren, dillendiren, misafir ede

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-3

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-3

VAHDET AĞABEYİN UÇAK BİLETİMİ ALMASI Ben 1975-76 senesinde Erzurum İslami İlimler Fakültes

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-2

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-2

Muhterem kardeşlerim, bana soruyorlar; “Acaba sizin Risale-i Nur Külliyatına bu aşkınızı sa

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

“Evvela şunu ifade edeyim; Merhum Vahdet Yılmaz ağabey, 1945 yılında dünyaya teşrif etmişl

BİR KIRKINCI HOCA GEÇTİ-2

BİR KIRKINCI HOCA GEÇTİ-2

Hocam aynı zamanda ciddi muhakeme sahibi, mantık abidesi bir zattı. İlmi münazaraları tarihe m

BİR KIRKINCI HOCA GEÇTİ-1

BİR KIRKINCI HOCA GEÇTİ-1

Tarih nice yiğitlere, kahramanlara, davası için varını, yoğunu ortaya koyan emsalsiz iman erle

MEHMED FEYZİ PAMUKÇU EFENDİ

MEHMED FEYZİ PAMUKÇU EFENDİ

28 Mart 1912 tarihinde Kastamonu’da dünyaya gelmiştir. Babası İzzet Efendi, Annesi Hâfıza Ai

NUR’UN MÜTEVAZI ÇEHRESİ; MEHMED KIRKINCI HOCAM-4

NUR’UN MÜTEVAZI ÇEHRESİ; MEHMED KIRKINCI HOCAM-4

Şimdi, ilim, hikemi şiir, fikir, marifet ve üslub; üslub-u hâkim. Bunları çok severdi. Mesela

NUR’UN MÜTEVAZI ÇEHRESİ; MEHMED KIRKINCI HOCAM-3

NUR’UN MÜTEVAZI ÇEHRESİ; MEHMED KIRKINCI HOCAM-3

Kadirşinastı. Bütün İslam cemaatleri sever ve sevdirirdi. Bakın biz çok dinledik; günde beş

NUR’UN MÜTEVAZI ÇEHRESİ; MEHMED KIRKINCI HOCAM-2

NUR’UN MÜTEVAZI ÇEHRESİ; MEHMED KIRKINCI HOCAM-2

Erzurum’da Kurşunlu medresesi var. Şeyhülislam Feyzullah Efendi zamanında bina edilmiş. Onun

NUR’UN MÜTEVAZI ÇEHRESİ; MEHMED KIRKINCI HOCAM-1

NUR’UN MÜTEVAZI ÇEHRESİ; MEHMED KIRKINCI HOCAM-1

Değerli Ziyaretçilerimiz! Dört sene oldu, değerli âlim Mehmed Kırkıncı hocamızın üful edi

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI