Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-23 09:05:10

65-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27'si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

66-Huruf-u Mukattaa için "ilm-i mestur, sırr-ı mahcuptur" denilmiştir. S. 136

67-"Her kitabın sırrı vardır, Allah'ın Kur'an'daki sırrı da evail-i suverdir(surelerin başlangıcındaki müstakil harflerdir)" Hz. Ebubekir(r.a) s. 136

68-"Her kitabın bir zübdesi(özü) vardır. Bu kitabın özü de hece harfleridir." Hz. Ali(r.a), s. 136

69-İmam Şabi'den Hece harfleri sual edildiğinde, "Onlar Allah'ın sırrıdır. Onları talep etmeyin" demiştir. S. 136

70-İbn-i Abbas(r.a) hece harfleri hakkında; "Âlimler onu anlamaktan aciz oldu" demiş. S. 136

71-Ebu Hatim; "Kur'an'da Mukattaa harflerini bulduk. Allah'ın bunlarla ne murad ettiğini bilemiyoruz" demiştir. S. 137

72-Huruf-u mukatta hakkında şöyle diyenler de olmuştur;

a-Bu harfler surelerin isimleridir.

b-Bu harfler bazı şifreli haberlerdir.

c-Bu harfler Allah'ın bazı isimlerine işarettir.

d-Bu harfler Kur'an'ın isimleridir.

e-Bu harflerde Allah yemin etmektedir.

f-Bu harfler münferid harflerdir. Maksat Kureyşlilerin dikkatini çekmektir, tenbihtir.

g-Bu harfler Hz. Peygambere bir tenbihtir. s. 138-142

73-Bu görüşler arasında en doğru olanı bu harflerin dinleyicileri kendisinden sonra gelecek meseleler hakkında uyarmadır. S. 144

Not: Üstad Bediüzzaman da İşarat'ül İcaz tefsirinde; ""Surelerin başındaki Huruf-u Mukattaa ilahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtarı ancak Hz Muhammed (A.S.M.)dedir:" (Sh: 33) demektedir. Üstad, Mektubat adlı eserinde de; "Huruf-u mukattaa ilahi bir şifredir. Has abdine, onlarla bazı işaret-i gaybiye veriyor. O şifrelerin miftahı o Abd-i Hasdadır. (S.A.V.) Ve onun veresesindedir." (Sh: 390) diyor. Sözler adlı eserinde ise; "Ezcümle, bir kısım surelerin başlarında şifre-misal الم ٭ الر ٭ طه ٭ يس ٭ حم ٭ عسق gibi mukattaat hurufundaki üslûb-u bedîîsi, beş-altı lem'a-i i'cazı tazammun ettiğini "İşarat-ül İ'caz"da yazmışız. Ezcümle: Surelerin başında mezkûr olan huruf, hurufatın aksam-ı malûmesi olan mechure, mehmuse, şedide, rahve, zelaka, kalkale gibi aksam-ı kesîresinden herbir kısmından nısfını almıştır. Kabil-i taksim olmayan hafifinden nısf-ı ekser, sakilinden nısf-ı ekall olarak bütün aksamını tansif etmiştir. Şu mütedâhil ve birbiri içindeki kısımları ve ikiyüz ihtimal içinde mütereddid yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek birtek yol ile umumu tansif etmek kabil olduğu halde, o yolda, o geniş mesafede sevk-i kelâm etmek, fikr-i beşerin işi olamaz. Tesadüf hiç karışamaz. İşte bir şifre-i İlahiye olan surelerin başlarındaki huruf, bunun gibi daha beş-altı lem'a-i i'caziyeyi gösterdikleriyle beraber; ilm-i esrar-ı huruf ülemasıyla evliyanın muhakkikleri şu mukattaattan çok esrar istihrac etmişler ve öyle hakaik bulmuşlar ki, onlarca şu mukattaat kendi başıyla gayet parlak bir mu'cizedir. Onların esrarına ehil olmadığımız, hem umuma göz görecek derecede isbat edemediğimiz için o kapıyı açamayız.(Sözler, s. 374 ) 

"Meselâ: Muhyiddin-i Arabî الم غُلِبَتِ الرُّومُ Suresi'nde pekçok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbanî, surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hâkeza(Sözler, s. 405)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI