Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-09-23 09:05:10

65-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27'si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

66-Huruf-u Mukattaa için "ilm-i mestur, sırr-ı mahcuptur" denilmiştir. S. 136

67-"Her kitabın sırrı vardır, Allah'ın Kur'an'daki sırrı da evail-i suverdir(surelerin başlangıcındaki müstakil harflerdir)" Hz. Ebubekir(r.a) s. 136

68-"Her kitabın bir zübdesi(özü) vardır. Bu kitabın özü de hece harfleridir." Hz. Ali(r.a), s. 136

69-İmam Şabi'den Hece harfleri sual edildiğinde, "Onlar Allah'ın sırrıdır. Onları talep etmeyin" demiştir. S. 136

70-İbn-i Abbas(r.a) hece harfleri hakkında; "Âlimler onu anlamaktan aciz oldu" demiş. S. 136

71-Ebu Hatim; "Kur'an'da Mukattaa harflerini bulduk. Allah'ın bunlarla ne murad ettiğini bilemiyoruz" demiştir. S. 137

72-Huruf-u mukatta hakkında şöyle diyenler de olmuştur;

a-Bu harfler surelerin isimleridir.

b-Bu harfler bazı şifreli haberlerdir.

c-Bu harfler Allah'ın bazı isimlerine işarettir.

d-Bu harfler Kur'an'ın isimleridir.

e-Bu harflerde Allah yemin etmektedir.

f-Bu harfler münferid harflerdir. Maksat Kureyşlilerin dikkatini çekmektir, tenbihtir.

g-Bu harfler Hz. Peygambere bir tenbihtir. s. 138-142

73-Bu görüşler arasında en doğru olanı bu harflerin dinleyicileri kendisinden sonra gelecek meseleler hakkında uyarmadır. S. 144

Not: Üstad Bediüzzaman da İşarat'ül İcaz tefsirinde; ""Surelerin başındaki Huruf-u Mukattaa ilahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtarı ancak Hz Muhammed (A.S.M.)dedir:" (Sh: 33) demektedir. Üstad, Mektubat adlı eserinde de; "Huruf-u mukattaa ilahi bir şifredir. Has abdine, onlarla bazı işaret-i gaybiye veriyor. O şifrelerin miftahı o Abd-i Hasdadır. (S.A.V.) Ve onun veresesindedir." (Sh: 390) diyor. Sözler adlı eserinde ise; "Ezcümle, bir kısım surelerin başlarında şifre-misal الم ٭ الر ٭ طه ٭ يس ٭ حم ٭ عسق gibi mukattaat hurufundaki üslûb-u bedîîsi, beş-altı lem'a-i i'cazı tazammun ettiğini "İşarat-ül İ'caz"da yazmışız. Ezcümle: Surelerin başında mezkûr olan huruf, hurufatın aksam-ı malûmesi olan mechure, mehmuse, şedide, rahve, zelaka, kalkale gibi aksam-ı kesîresinden herbir kısmından nısfını almıştır. Kabil-i taksim olmayan hafifinden nısf-ı ekser, sakilinden nısf-ı ekall olarak bütün aksamını tansif etmiştir. Şu mütedâhil ve birbiri içindeki kısımları ve ikiyüz ihtimal içinde mütereddid yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek birtek yol ile umumu tansif etmek kabil olduğu halde, o yolda, o geniş mesafede sevk-i kelâm etmek, fikr-i beşerin işi olamaz. Tesadüf hiç karışamaz. İşte bir şifre-i İlahiye olan surelerin başlarındaki huruf, bunun gibi daha beş-altı lem'a-i i'caziyeyi gösterdikleriyle beraber; ilm-i esrar-ı huruf ülemasıyla evliyanın muhakkikleri şu mukattaattan çok esrar istihrac etmişler ve öyle hakaik bulmuşlar ki, onlarca şu mukattaat kendi başıyla gayet parlak bir mu'cizedir. Onların esrarına ehil olmadığımız, hem umuma göz görecek derecede isbat edemediğimiz için o kapıyı açamayız.(Sözler, s. 374 ) 

"Meselâ: Muhyiddin-i Arabî الم غُلِبَتِ الرُّومُ Suresi'nde pekçok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbanî, surelerin başındaki mukattaat-ı huruf ile çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hâkeza(Sözler, s. 405)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

Ders: Muhakemat Dersleri (10.Ders), Birinci Makale, Dördüncü Mukaddime İzah: Prof. Dr. Şener D

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

Bugün üzerine bastığı çimenlerin, yarın üzerinde biteceğini bilen şuurlu bir Müslüman ha

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

BAKIŞ AÇISI-20

BAKIŞ AÇISI-20

Artık dönemini doldurmuş, tekrarlana tekrarlana aşınmış, eskiye ait olan, bugüne hitap etmey

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

Zulüm son haddine varmıştır dünya genelinde. Ve insanlığı dinden alıkoyma hareketleri eskis

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

Prof. Dr. İbrahim Ethem Cebecioğlu hocamız diyor ki; “Sami Efendimizin(ks.) bir tavsiyesi vard

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

UNUTULMAYAN BORÇ

UNUTULMAYAN BORÇ

“Bütün Dünya” adlı ünlü derginin Temmuz 1948 tarihli 6. Sayısında, İzmir’den bir oku

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

Yeminlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 409. KEBİRE: Sahibini günaha batıran, yani

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI