Cevaplar.Org

BÜYÜK GÜNAHLAR-14

XVI. Kölelerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 304. KEBİRE: Kölenin, efendisinden başkalarına intisâp etmesi. Ebû Dâvûd şöyle rivâyet etmiştir: “Kim babasını inkâr eder, başkasına sahip çıkarsa yahut bir köle efendisinden başkasına intisâp ederse, Allah’ın kesilmeyen lâneti kıyâmete kadar onun üzerine olsun.”


Muhammed Emin Er

.

2020-09-09 07:26:22

XVI. Kölelerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 304. KEBİRE: Kölenin, efendisinden başkalarına intisâp etmesi.

Ebû Dâvûd şöyle rivâyet etmiştir: "Kim babasını inkâr eder, başkasına sahip çıkarsa yahut bir köle efendisinden başkasına intisâp ederse, Allah'ın kesilmeyen lâneti kıyâmete kadar onun üzerine olsun."

305. KEBİRE: Efendisine karşı kölenin aklını çelmek.

Ebû Dâvûd ve Nesâî şöyle rivâyet etmişlerdir: "Kocasına karşı kadının yahut efendisine karşı kölenin aklını çelen bizden değildir."

306. KEBİRE: Kölenin efendisinden kaçması.

Müslim, Cerîr'den (r.a) şöyle rivâyet etmiştir: Resûlullah (s.a.v), "Herhangi bir köle efendisinden kaçarsa, koruma dışında kalır," demiştir.

307. KEBİRE: Hür kimseyi hizmetinde çalıştırıp köle etmek;

meselâ önce azad edip sonra da bunu gizleyerek onu çalıştırmak. Ebû Dâvûd ve Buhârî, İbn Ömer'den (r.a) Resûlullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet etmişlerdir: "Allah üç kimsenin namazını kabul etmez: Kendini istemeyenlere imamlık edenin, namazı vakti geçtikten sonra kılanın, hür kimseyi köle edenin."

308-309-310-311-312. KEBİRE: Kölenin efendisine hizmetten çekinmesi, yahut efendinin, kölenin lüzumlu masraflarını temin etmemesi veya ona kaldıramayacağı işi teklif etmesi, onu devamlı dövmesi.

Kölelere eziyet etmenin büyük günah olması bir yana hayvanlara bile eziyet haramdır. Hayvana şer'î bir sebep olmaksızın eziyet etmek veya hayvanları dövüştürmek haram ve büyük günahtır. Zira bütün bunlar zulümdür.

XVII. Cinâyetlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar

313. KEBİRE: Bir müslümanı yahut suçsuz bir zimmîyi kasden veya ona benzer şekilde öldürmek.

Allah Teâlâ: "Kim bunu yaparsa, yani haksız yere cana kıyarsa, günahla karşılanır, kıyâmet gününde azabı kat kat olur ve onun içinde ebedî olarak kalır. Ancak tevbe edenler bunun dışındadır," (Furkan Sûresi, 68) buyurmuştur.

314. KEBİRE: İntihar etmek.

Buhârî, Müslim ve diğerleri Ebû Hureyre'den (r.a) Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet etmişlerdir: "Kim kendini dağdan atarak intihar ederse, o cehennemdedir, ebedi olarak kendini dağdan atarak azap görür. Kim zehir içerek intihar ederse, cehennemde devamlı zehir içerek azap görür. Kim kendini sivri bir şeyle öldürürse, cehennemde kendini bu şekilde yaralayarak devamlı azap çeker." buyurmuştur.

315. KEBİRE: Haksız yere öldürmeye veya öldürme sebebine yardım etmek.

İbn Mâce, Ebû Hureyre (r.a) den Resûlullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir : "Kim yarım bir kelime ile de olsa bir mü'minin öldürülmesine yardım ederse, Allah'ın huzuruna, alnında, "Allah'ın rahmetinden kovulmuş," yazılı olarak çıkar," demiştir.

316. KEBİRE: Haksız yere öldürülenin yanında durup önlemeğe gücü yettiği halde önlememek.

Taberânî ile Beyhakî hasen bir senedle şöyle rivâyet etmişlerdir: "Hiç biriniz bir müslümanın haksız yere öldürüldüğü yerde durmasın. Zira orada bulunup da onu önlemeğe çalışmayanların üzerine lânet iner."

317. KEBİRE: Şer'î bir cevâz olmaksızın müslümanı yahut gayr-ı müslimi dövmek.

Müslim, Peygamber Efendimiz'den şöyle rivâyet etmiştir: "Dünyada insanlara azap edenlere Allah da kıyâmette azap eder."

318. KEBİRE: Zararlı olacağını bildiği halde müslümanı korkutmak.

Ebû Dâvûd ile Taberânî sağlam bir senedle şöyle rivâyet etmişlerdir: "Müslüman için başka bir müslümanı korkutmak helâl değildir." Bunu ashâbdan birinin uyuyan birinin yanındaki ipini alarak korkutması üzerine söylemiştir.

319. KEBİRE: Bir müslümana silah ve benzeri şey doğrultmak;

Eğer bunun âdet icabı dayanılmayacak kadar korku vereceğini bilirse böyledir. Müslim şöyle rivâyet etmiştir: "Kim bir Müslümana sivri bir demirle işaret ederse, ondan vaz geçinceye kadar melekler ona lânet ederler; isterse korkuttuğu kişi ana baba bir kardeşi olsun."

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

Ders: Muhakemat Dersleri (10.Ders), Birinci Makale, Dördüncü Mukaddime İzah: Prof. Dr. Şener D

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

Bugün üzerine bastığı çimenlerin, yarın üzerinde biteceğini bilen şuurlu bir Müslüman ha

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

BAKIŞ AÇISI-20

BAKIŞ AÇISI-20

Artık dönemini doldurmuş, tekrarlana tekrarlana aşınmış, eskiye ait olan, bugüne hitap etmey

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

Zulüm son haddine varmıştır dünya genelinde. Ve insanlığı dinden alıkoyma hareketleri eskis

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

Prof. Dr. İbrahim Ethem Cebecioğlu hocamız diyor ki; “Sami Efendimizin(ks.) bir tavsiyesi vard

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

UNUTULMAYAN BORÇ

UNUTULMAYAN BORÇ

“Bütün Dünya” adlı ünlü derginin Temmuz 1948 tarihli 6. Sayısında, İzmir’den bir oku

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

Yeminlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 409. KEBİRE: Sahibini günaha batıran, yani

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI