Cevaplar.Org

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenleri cezalandırma konusunda sabreden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-09-09 07:17:20

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı.

Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenleri cezalandırma konusunda sabreden.

Allah, günah işleyenleri tövbe etmelerine fırsat vermek için hemen cezalandırmaz, imtihan sırrı gereğince uygun gördüğü kadar erteler, zamanı gelince de gerekli cezayı verir.

Allah'ın ceza vermekte sabırlı davrandığı insan, günah işlememek ve ilahi emirleri yerine getirmek için, nefsini denetim altında tutup sabırlı olmalıdır. Ayrıca Allah, günahlarımızı hemen cezalandırmadığına göre, biz de birlikte yaşadığımız insanların hatalarına karşı sabırlı olmalıyız.

Sabur kelimesi, Kur'an'da Allah'a izafe edilmez; ancak bazı ayetlerden Allah'ın günahları hemen cezalandırmadığı dolayısıyla bu hususta sabırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Allah'ın cezaları ertelediğini anlatan dört ayet şöyledir:

"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."(1)

"Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler."(2)

Diyanet Tefsiri bu ayeti açıklarken şu izahta bulunur: 'Kuşkusuz eğitimin temel ilkelerinden biri sabırlı ve hoşgörülü olmak, cezalandırmada acele etmemek, eğitilenlere zaman ve fırsat tanımaktır. Bu sebeple âyette Allah Teâlâ'nın, inkârcılar ve zalimler de dahil olmak üzere çeşitli insan topluluklarını kötülükleri sebebiyle hemen cezalandırmayıp adaleti, merhameti ve keremiyle, belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar onlara mühlet tanıdığı ifade buyurulmuştur. Ancak sapkın fikir ve yaşayışlarını sürdürüp hakka karşı direnen toplulukların muayyen bir sürenin sonunda tarih sahnesinden silinip gittikleri de bilinmektedir."(3)

 "Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki (o gün gelince) hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar."(4)

"Eğer Allah, insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir."(5)

Allah imhal eder (mühlet verir), ancak ihmal etmez; zamanı gelince gerekli cezayı verir.

Es-Sabûr isminden çıkarmamız gereken ders:

Bu isimden gerekli dersi çıkarmak için, şu üç hususa dikkat etmeliyiz:

1-Allah'ın, günahlarımızın cezasını hemen vermemesi, günahı hoş gördüğü anlamına gelmez; bize tövbe etmek için fırsat verdiği anlamına gelir. Pişman olup tövbe etmeyen, bu dünyada ceza görebilir, ancak ahirette kesin olarak cezasını bulacaktır.

2-Allah'ın bize karşı sabırlı olması, değil büyük günahlarda, küçük hatalarda bile ısrarcı olmamıza neden olmamalıdır. Çünkü küçük hatada ısrar, büyük hatadır. Hatalarımızı, bir daha işlememek üzere terk edip Allah'tan bağışlanma dilemeliyiz.

3-Allah, bize karşı sabırlı davranıp günahlarımızı hemen cezalandırmadığına göre, biz de birlikte yaşadığımız insanların hatalarına karşı sabırlı olmalıyız.

Dipnotlar

1-İbrahim-42

2-Nahl-61

3-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 412

4-Kehf-58 

5-Fatır-45

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

Ders: Muhakemat Dersleri (10.Ders), Birinci Makale, Dördüncü Mukaddime İzah: Prof. Dr. Şener D

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

Bugün üzerine bastığı çimenlerin, yarın üzerinde biteceğini bilen şuurlu bir Müslüman ha

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

BAKIŞ AÇISI-20

BAKIŞ AÇISI-20

Artık dönemini doldurmuş, tekrarlana tekrarlana aşınmış, eskiye ait olan, bugüne hitap etmey

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

Zulüm son haddine varmıştır dünya genelinde. Ve insanlığı dinden alıkoyma hareketleri eskis

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

Prof. Dr. İbrahim Ethem Cebecioğlu hocamız diyor ki; “Sami Efendimizin(ks.) bir tavsiyesi vard

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

UNUTULMAYAN BORÇ

UNUTULMAYAN BORÇ

“Bütün Dünya” adlı ünlü derginin Temmuz 1948 tarihli 6. Sayısında, İzmir’den bir oku

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

Yeminlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 409. KEBİRE: Sahibini günaha batıran, yani

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

"Haramla beslenmiş vücut cennete giremez."

Taberânî.

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI