Cevaplar.Org

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin terim anlamı: Varlığının sonunun bulunmaması vasfıyla her şeyin mutlak ve gerçek sahibi.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-09-09 07:15:18

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse.

Vâris isminin terim anlamı: Varlığının sonunun bulunmaması vasfıyla her şeyin mutlak ve gerçek sahibi.

Her şeye sahip olan Allah, bazı mallarına geçici olarak kullarını varis kılar. Kullar, o mallara varis iken de gerçek sahip Allah'tır.

İnsanın varis olması, başkasına ait bir şeye ondan sonra sahip olması demektir. Allah ise, bütün kâinatın, daima mutlak ve değişmez sahibidir.

Allah, mülkünden bazı yerleri, bazı yaratıklarına geçici olarak tahsis eder. İnsanlar, Allah'ın vermesiyle bir mala geçici olarak sahip olunca, o mal ile geçici bazı imkânlara da sahip olurlar. Allah, her şeyi zaten kendisi yaratmıştır; nasıl isterse öyle tasarruf eder.

Kul, kendisine verilen mülkü doğru yönde kullanır ve Allah için infak ederse, ahirette mükâfatını görür.

"Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz."(1)

Diyanet Tefsiri, bu ayeti şöyle açıklar: 'Zâhirdeki sebepler ne olursa olsun evrendeki her şeyi yapıp yaratan Allah'tır, gökten indirdiği su ile yeryüzünü canlandıran, vakti geldiğinde bitkileri sarartıp solduran doğal güçlerin arkasındaki en büyük kudret de O'dur; şu halde can veren ve yaşatan da O'dur, hayata son verip öldüren de O'dur. Mülkün (canlısıyla cansızıyla bütün varlığın) asıl mâliki Allah olduğuna göre insanın kendi varlığının ve bu dünyada kendisinin bildiği diğer bütün şeylerin, kısaca topyekûn mevcudatın hakiki sahibi de O'dur.'(2)

"Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz vâris oluruz (her şey gider, biz kalırız) ve onlar ancak bize döndürülürler."(3)

Yeryüzünün ve üzerindekilerin gerçek sahibi Allah'tır. Sahip gibi görünen insanlar, Allah'ın geçici tahsisi ile o mal ve mülklere sahip olmuşlardır. Onların geçici sahipliği, zamanı gelince sona erecek ve onlarla birlikte her şey Allah'a döndürülecektir.

"Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur(4)

İnsanların bir şeylere sahip olmalarının geçici olduğunu gösteren alametlerden biri de helak edilen kavimlere ait yerlerdir.

El-Vâris isminden çıkarmamız gereken ders:

Şunu unutmamalıyız ki, insan da, insanın bir şeylere sahip olması da geçicidir. Gerçek sahip Allah'tır. Daima bu bilinç içinde bulunarak ahirete ve mahşerdeki hesaba hazırlıklı olmalıyız.

Dipnotlar

1-Hicr-23

2-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 346

3-Meryem-40

4-Enbiya-51

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

MUHAKEMAT DERSLERİ-10

Ders: Muhakemat Dersleri (10.Ders), Birinci Makale, Dördüncü Mukaddime İzah: Prof. Dr. Şener D

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

Bugün üzerine bastığı çimenlerin, yarın üzerinde biteceğini bilen şuurlu bir Müslüman ha

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

BAKIŞ AÇISI-20

BAKIŞ AÇISI-20

Artık dönemini doldurmuş, tekrarlana tekrarlana aşınmış, eskiye ait olan, bugüne hitap etmey

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-11

Zulüm son haddine varmıştır dünya genelinde. Ve insanlığı dinden alıkoyma hareketleri eskis

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

SAMİ EFENDİ HAZRETLERİNİN LOKANTALAR HAKKINDA TAVSİYESİ

Prof. Dr. İbrahim Ethem Cebecioğlu hocamız diyor ki; “Sami Efendimizin(ks.) bir tavsiyesi vard

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

UNUTULMAYAN BORÇ

UNUTULMAYAN BORÇ

“Bütün Dünya” adlı ünlü derginin Temmuz 1948 tarihli 6. Sayısında, İzmir’den bir oku

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

BÜYÜK GÜNAHLAR-20

Yeminlerle ilgili bölümde geçen büyük günahlar 409. KEBİRE: Sahibini günaha batıran, yani

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ım! Bizi sevgin ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisiyle rızıklandır.

Tirmizi, Daavat:72-73

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI