Cevaplar.Org

SİYER VE HADİSTE GEÇEN BİLGİLERİ KARIŞTIRARAK SAHABEYE İFTİRA ATMASI YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa, “Esma-i Hüsna” programında


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-08-24 07:29:54

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa, "Esma-i Hüsna" programında

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"bir ticaret veya eğlence gördüklerinde oraya yöneldiler ve seni namaz üzerinde bırakıp gittiler"(Cuma; 62/11) âyetinin sebeb-i nuzülünü anlatırken bazı siyer olaylarını karıştırdığına ve hadiste geçen bilgileri tersyüz ettiğine şahid oldum. Şayet kasıtlı yapıyorsa yanlışını teşhir etmek; sehven veya cehlen yapıyorsa da yanlışını düzeltmek için bu açıklamayı yapmayı uygun gördüm.

Söz konusu âyeti açıklarken bazı bilgilerin tersyüz edildiğini işitince, hemen muteber tefsir kaynaklarına müracaat ettim. Beydavi, Nesefi, Zemahşeri'nin tefsirlerinde ittifakla aynı olay anlatılmaktadır. Olay şudur: "Bir ticaret veya eğlence gördüklerinde oraya yöneldiler ve seni namaz üzerinde bırakıp gittiler" (Cuma suresi, 11) âyetinin sebeb-i nuzülü Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ahmed tarafından ittifakla Cabir b. Abdullah (r.a.)'dan şöyle rivayet edilmektedir: "Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) cuma namazı kıldırırken, Dihye b. Halife El-Kelbî'ye ait yiyecek yüklü bir kervan Şam'dan geldi. 12 kişi dışındaki bütün cemaat kervana yöneldi ve Peygamber (s.a.v.)'in yanında kimse kalmadı."

Bazı rivayetlerde cemaatin sayısı 40 ve kalanların sayısı ise 14 kişi olarak belirtilmiş; kalanların arasında Cabir'in kendisi de bulunuyormuş. Mücahid ve Mukatil'in rivayet ettiğine göre, kıtlık senesinde Dihye b. Halife'nin yiyecek kervanı Şam'dan gelince, bekleyen ailesi onu deflerle karşılamış; cemaattekiler belki kendilerine bir şey kalmaz endişesiyle namazı bırakıp kervana yönelmişlerdir. Kısaca âyette kastedilen ticaretten "Dihye'nin kervanı", eğlenceden de "deflerle karşılama" anlaşılmalıdır. Ayrıca Cabir asla kervana koşanlar arasında bulunmamaktadır; tam aksine namazı kıldıran Peygamber (s.a.v.)'in yanında kalarak sebat edenlerin arasındadır.

Hal böyleyken İslâmoğlu'nun senet ve metinleri karıştırarak anlatmasının iki sebebi olabilir: Maksatlı yapmışsa, bilgi kirliliği yaratarak sahabeye nefreti körüklemek, siyer olayları ve hadislerin karmaşık bir şey olduğunu, en iyisi tamamen lağv edilmesi gerektiğini teşvik etmektir. Sehven veya cehlen yapıyorsa, milyonlarca insana hitap ederken yanlış bilgi vermenin vebali üzerinde kafa yorması gerekmektedir. Zira Allah tarafından indirilen dini, kendi yalan ve uydurmalarıyla gölgelemesi öyle büyük bir vebaldir ki Peygamber (s.a.v.)'in belirttiği üzere cehennemdeki kuyusunu kazıyordur. Çünkü mütevatir olarak rivayet edilen hadise göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Kim kasıtlı olarak benim dilimden yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın." Hadis ilminde senet ve metinleri karıştıran, olmadık şeyler anlatan ravilerin rivayetleri muteber değildir. Doğrusu biz de Mustafa gibilerinin hadislere ve âyetlere yaklaşmalarını aynı hassasiyetle muteber saymıyoruz; endamını aşan bilgileri verirken dikkatli davranmaya davet ediyoruz.

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah'a selim bir kalb ile gelenler (fayda görürler.)

Şuara, 88-89

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI