Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-3

34-Arapçada balın seksen adı var. Kılıcın elli, aslanın, atın, devenin bine yakın isimleri var. S. 177


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-08-24 07:11:43

34-Arapçada balın seksen adı var. Kılıcın elli, aslanın, atın, devenin bine yakın isimleri var. S. 177

35-Ebul âlâ Maarri adlı şair Kur'an'a nazire olarak "Fusul Ve Gayat" adlı bir eser yazmış ama sönük kalmıştı. S. 182

36-

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"(Nihayet) "Ey yer suyunu yut! Ve ey gök (suyunu) tut!" denildi. Su çekildi; iş bitirildi; (gemi de) Cûdî (dağının) üzerine yerleşti. Ve: "O zalimler topluluğunun canı cehenneme!" denildi. (Hud; 11/44) ayeti hakkında İbn-i Ebil Esbağ demiş; "Ben kelamda Hak Teâla'nın bu sözü gibi görmedim. Zira 17 lafızdır, bununla beraber 20 nevi bedii sanatı müştemildir." S. 200

37-Kur'an'ın i'cazı hakkında denilenler;

a- Kur'an'ın nazmı mucizedir. Harf, kelime ve cümlelerin dizilişinde i'caz vardır. Bedi bir üslubu vardır.

b- Mutezile'den Nazzam'a göre Cenab-ı Hak buleganın dillerinden tutarak onları aciz bıraktı, buna "sarfe mezhebi" denilir, rağbet görmemiş bir görüştür.

c- Mütekellimine göre i'caz'ı gaybı ihbar ve izhar etmesindedir. S. 203-204

38- Kadı Ebubekir Bakıllani'ye göre i'caz nevileri;

a-Gaybtan haber vermesi

b-Eski ümmetlerden doğru haberleri vermesi

c-Nazmı ve acip üslubu. S. 204

38-Kadı İyaz merhum, Şifa adlı eserinde İ'caz-ı Kur'an'ı şöyle sıralar;

a- Hüsnü te'lif, fesahat ve belagat

b- Nazm-ı acip ve üslub-u garib

c- Gaybten haberler

d- Geçmiş asırlardan doğru beyanlar

e- Ahkâm ve talimatındaki ölçülülük ve irşadının ulviyeti

f- Ulum ve fünunu hâvi olması. S. 204

39-Fahr-ı Razi'ye göre Kur'an'ın i'cazı; Fesahati, garib üslubu ve ve kusurlardan selamette bulunnması. S. 204

40-Not: Üstad Bediüzzaman, Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu söyler(Salih Okur)

41-Hattabi der ki; "ben Kur'an'ın İ'cazı hususunda bir vecih dedim ki, ekser insanlardan ondan gafildir. O da kalplere işlemesi ve nefislere tesiridir. S. 204

42-Esaslı surette İ'caz-ı Kur'an'ı tesbit eden Osman Cahız ile Abdulkahir Cürcani olmuştur. İlk başlayan Cahız'dı, Vasiti onun başladığını tamamladı. Cürcani, Vasıti'nin temel attığı esas üzerine ilave etti. Kadı Ebubekir Bakıllani bu hususta en mükemmel eseri verdi. S. 204-205

43-Ebu Müslim dışında bütün ulema Kur'an'da neshi kabul eder. Nesh ahkâmda tahakkuk eder. Neshi ihtiva eden sureler Medeni surelerdir. Zira Mekki surelerde ahkâm yoktur. S. 207

44-İmam Suyuti nesh olan ayet sayısını 21 olarak vermiş, Şah Veliyullah Dihlevi ise "el-Fevzu'l Kebir" adlı usul-i tefsire ait eserinde bu ayetleri beş tane olarak zikretmiş. S. 208

45-Ömer Rıza Doğrul, Kur'an'da neshin olmadığına dair " Tanrı Buyruğu" adlı mealinde çok indi ve acele hüküm vermiş. s. 210

-devam edecek-

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN NOTLARI-10

KUR’AN NOTLARI-10

-Umumiyetle Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar üçe ayrılır: a) Rasulullah’a olan hitablar.

KUR’AN NOTLARI-9

KUR’AN NOTLARI-9

Kur’an’ın İ’cazı pek çok yönlerde tecelli eder. Onun i’cazını sadece dili, üslubu ve

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

KUR’AN NOTLARI-7

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

KUR’AN NOTLARI-6

KUR’AN NOTLARI-6

51-İbn-i Hacer Askalani Mekke’de ilk vahy kâtibinin Abdullah bin Sad bin Ebi Serh olduğunu söy

KUR’AN NOTLARI-5

KUR’AN NOTLARI-5

2. Kitap Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara, 1979 47- Vahiy iki kısma ayrılır

KUR’AN NOTLARI-4

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sur

KUR’AN NOTLARI-3

KUR’AN NOTLARI-3

34-Arapçada balın seksen adı var. Kılıcın elli, aslanın, atın, devenin bine yakın isimleri

KUR’AN NOTLARI-2

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hec

KUR’AN NOTLARI-1

KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira d

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI