Cevaplar.Org

İMAM LEKNEVİ’NİN MUHARREM AYI HUTBESİ

Hamd, fehimlerin(anlayışların) hakikatına ulaşamadığı ve akılların künhüne(özüne, aslına) varamadığı Allahu Teâlâ’yadır. İlminden sonra hilmine çok hamdu sena ederiz. Ve O en çok bilenlerden daha çok bilendir. Kudretinden sonra affından dolayı Ona çok teşekkür ederiz. Ve O, intikamı şiddetli olandır.


2020-08-19 19:16:53

Otuz sekiz gibi genç sayılabilecek bir yaşta vefat ettiğinde(1886) ardında her biri ilim küpü 120'ye yakın eser bırakan Hindli allame Abdulhay el Leknevi, 19. Asrın önde gelen muhaddis ve Hanefî fakihlerindendir. Usul ve fürû ilimlerinde söz sahibi olan, delillerden hüküm çıkarmada oldukça mâhir olan Leknevi'nin eserlerinin tahkikli neşirleri ile ilim dünyasında tanınmasında merhum Abdülfettah Ebu Gudde'ye çok şeyler borçluyuz.

Merhum müellifin aylık hutbelerinin bir araya getirilmesi ile vücud bulan "el-Letâʾifü'l-müstahsene bi-cemʿi uabi şühûri's-sene" veya kısaca "Mecmuatu'l Hutabi'l Leknevi" adlı eserden Muharrem Ayı başlangıcında verdiği bir hutbeyi dilimize çevirerek, yarın başlayacak Muharrem ayına bir hediyemiz olsun istedim. Bu vesileyle tüm din kardeşlerimize hayırlı amellerle süslü güzel bir sene dilerim. Saygılarımla. Salih Okur/cevaplar.org 

"Hamd, fehimlerin(anlayışların) hakikatına ulaşamadığı ve akılların künhüne(özüne, aslına) varamadığı Allahu Teâlâ'yadır. İlminden sonra hilmine çok hamdu sena ederiz. Ve O en çok bilenlerden daha çok bilendir. Kudretinden sonra affından dolayı Ona çok teşekkür ederiz. Ve O, intikamı şiddetli olandır.

İşlerinde en büyük olan O Zat-ı ecell, her türlü noksanlardan münezzehtir. Şehadet ederiz ki, O kendisinden başka ilah olmayandır. O tektir, şeriki yoktur. Semavat ve Arzın arasındaki tüm işleri evirip çevirendir.

İşleri evirip çevirmesinde müteferriddir(kimseye ihtiyacı yoktur) Âlemlerde Onun bir benzeri bulunmaz.

Yağmuru O indirir ve rahimlerde olanı O bilir.

Ve şehadet ederiz ki seyyidimiz ve velimiz olan Muhammed aleyhissalatu vesselam Onun kulu ve resulüdür. Odur ki bize helali ve haramı beyan etmiştir ve ahkâmın müteşabihatını(helal haram arasında şüphelilerini) bizlere açıklamıştır. 

Bundan sonra: Kardeşlerim, dostlarım! Üzerinizdeki lütuf ve ihsanlarından dolayı Allah'a şükredin ve nimetlerinden dolayı Ona hamd edin.

Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız kıyamet gününe kadar sayamazsınız. Sizin hakkınızda en güzelini yaptı. Şöyle ki, sizi ademden vücuda (yokluktan varlığa) çıkardı. O, kerem ve cömertlik sahibidir.

Siz rahimlerde iken o sizi(halden hale çevirmekle) terbiye etti. Siz nutfe idiniz, sonra sizi alaka ve mudga haline çevirdi. Ve sizi en güzel bir şekilde suretlendirdi. Size et ve kemik giydirdi.

Sizin üzerinizden zamanı geçirdi. Ve size seneler, aylar ve günleri taksim etti. Ve size bereketli aylar ve şerefli günler koydu.

Muharrem ayı başladı ve Zilhicce sona erdi. Size ne oluyor ki tezekkür etmiyorsunuz? Size ne oluyor ki tefekkürde bulunmuyorsunuz? Sevaplara rağbet etmiyorsunuz. Lezzetlere dalıyorsunuz. Büyük hatalar irtikâp ediyorsunuz. Geçen babalarınızdan ve ecdadınızdan ibret almıyorsunuz?

Nerede ahbablarınız ve yaşıtlarınız? Nerede sultanlarınız ve hakanlarınız? Gecelerin üst üste gelmesi ve günlerin geçmesi onları ifna etti(tüketti). Sizin üzerinizden de zaman geçecek ve siz de onların olduğu gibi olacaksınız. Onların pişmanlıkla hasret çektikleri gibi siz de hasaretler(keşkeler)de bulunacaksınız Fakat pişmanlıklarınız bir fayda vermeyecek.

Size gizlide ve açıkta Allah'a karşı takvalı olmanızı, bütün hata ve günahlardan sakınmanızı-özellikle de böyle büyük günlerde- tavsiye ederim.

Bu karşıladığımız yeni bir senedir. Ne mutlu o kimseye ki geçen seneye güzel amellerle veda etti. Ve bu seneyi güzel fillerle karşıladı, isyan ve günahlardan sakındı.

Bu haram ayda kendinize dikkat edin. Muharrem ayı izzet ve ihtiram sahibi bir aydır. Bu ayda Allahu Teâlâ Seyyidina Hz. Musa'yı( salatu selam Peygamber efendimize ve onun üzerine olsun) kurtardı ve Firavunu denizde boğdu, onu karanlıklara attı.

Bu ayda aşure günü vardır. Aşure gününün ne olduğunu bilir misiniz? O faziletli bir gündür ve fazileti de güzeldir. Kim o gün ailesine, bakımını üstlendiği kişilere karşı geniş(cömert) olursa, Allahu Teâlâ da –Peygamberimizin haber verdiği üzere-bütün sene ona karşı geniş olur

O gün Nebi(sallallahu aleyhi ve sellem) oruç tuttu ve ashabına da oruç tutmalarını emretti. Sahabe-i Kiram o günün orucuna ehemmiyet gösterdiler ve insanlara da o orucu tutmayı emrettiler. Hatta çocuklar dahi o gün orucuna gayet özen gösterdiler.

Size bugün(aşure günü) güzel işler yapmak ve hata ve günahlardan tövbe etmek gerektir. Umulur ki böylece Allah size merhamet eder. Rabbinizin rahmeti sizi de kuşatır ve sizi Darüsselam olan Cennetine dâhil kılar.

Siz geniş bir kalb ve samimi bir dille dua ediniz ve istenileni veren zattan şöyle isteyiniz;

"Allahım! Ya Hannan Ya Mennan!

Sen Selamsın ve selam sendendir.

Biz senin asi ve günahkâr kullarınız. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Rahmetinle bize merhamet eyle ve Senden başkasından bizi müstağni kıl. Hesapsız olarak bizi Cennetine sok. Hamd, âlemlerin Rabb-i Keriminedir. Şeytandan Allah'a sığınırım.

فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

"O halde sakın Allah'ı Peygamberlerine olan va'dine hulf eder sanma, şüphesiz Allah azîzdir, intikamı vardır."(İbrahim: 14/47)

Kaynak

Abdulhay el Leknevi, el-Letâʾifü'l-müstahsene bi-cemʿi ḫuṭabi şühûri's-sene,

Hazırlayan: Naim Eşref Nur Ahmed

İdaratu'l Kur'an vel Ulum'ul İslamiyye, Karaçi, Pakistan, 3. Baskı, 2014

Tercüme; Salih Okur

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

dir. İnternet paylaşımlarındaki kaynak vermemek, metnin yazarını yazmamak, doğruluk olmadığ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

Masonluk meselesi dallı budaklı bir mesele olduğundan ve yüksek dozda manipülasyon içerdiğind

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

Belki biraz garip gelecek ama peşinen söyleyelim ki anlatılan husus doğrudur. Stalin’in hocala

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

Ramzan Kadirov başkanlığındaki Çeçenlerin Suriye’den sonra Ukrayna’da da arz-ı endam etme

 İSLAM’IN DAHİLİ DÜŞMANLARI YA DA GÜNÜMÜZÜN YIKICI AKIMLARI

 İSLAM’IN DAHİLİ DÜŞMANLARI YA DA GÜNÜMÜZÜN YIKICI AKIMLARI

İhvan meşrepli Iraklı yazar ve düşünür Muhsin Abdulhamid, ‘ İslam’a Yönelik Yıkıcı

YİNE GÖÇ VAR

YİNE GÖÇ VAR

Türü: Hikâye (Otuz yıl önce bu günleri biz yazdık, yaşayanlar yorum yapsın) Aylardan Aral

BABAMI GÖTÜRMEYİN

BABAMI GÖTÜRMEYİN

Erzurumluydum. Erzurum’un Hınıs İlçesi’nin Göller Köyü’nde oturuyordum. Adım Ali’y

"İSLÂM DİNİ SAVAŞ VE TERÖR DİNİ MİDİR? YA DA KILIÇ ZORUYLA MI YAYILMIŞTIR?"

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistlerin sürekli olarak İslâm dinini savaş ve terörle özdeşl

LATİN HARFLERİNİN KABULÜ VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

LATİN HARFLERİNİN KABULÜ VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İnsana yazıyı kalemle öğreten ve ona (içinden geçenleri) düzgün bir şekilde ifade etmeyi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-51

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-51

Muhammed Zahid Kevseri Şiilerin tarih boyunca Ezher’de gözleri olduğuna temas etmiştir. *Kahi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-50

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-50

Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri zikzak çıkışlarıyla kendi misyonunu kendi imha etti. Şimdi b

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

"Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."

Tirmizî

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI