Cevaplar.Org

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, Riyad, 2011(11. Baskı)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-08-17 07:37:20

Eser Adı: Teysiru Mustalah'il Hadis

Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan

Yayınevi: Daru'l Maarif, Riyad, 2011(11. Baskı)

Bu haftaki kitap tanıtımımız hadis usulüyle alakalı değerli bir eserle alakalı olacak. Medine-i Münevvere'de uzun seneler hadis alanında dersler vermiş olan Kuveyt Üniversitesi hadis ana bilim dalı hocası olan Dr. Mahmud Tahhan'ın hazırladığı ve isminden de anlaşılacağı üzere kolay anlaşılacak bir şekilde kaleme aldığı bir eser Teysiru Mustalahi'l Hadis.

Müellif eserin takdiminde, kitabını hazırlama gerekçelerini sunarken, kendisinin Medine-i Münevvere'de Külliyet-i Şeria'da uzun süre usul-i hadis derslerine girdiğini, bu dersleri meşhur hadis âlimi İbnu Salah'ın "Ulumu'l Hadis" adlı eserinden ve bunun bir nevi hülasası olan İmam Nevevi'nin "Takrib" adlı eserinden verdiğini dile getiriyor. Bu kitapların büyük faydalarını ve derin ve faydalı bilgilerle dolu olmasına ve yüksekliklerine rağmen, şu zamanda himmeti zaten zayıflamış öğrencilere ağır geldiğini, bunun sebepleri arasında ibarelerin zorluğu, bazı meselelerin alabildiğince uzun anlatılmasına rağmen bazı bölümlerin nisbeten hafifçe geçilmesi gibi sebepleri zikrediyor.

Müellif 'in bu eseri ise bu ilimle ilgili ıstılahları öz olarak veciz bir şekilde anlatıyor. Biz Seydamız Molla Şefik Efendi ile zevkle okuduk elhamdülillah. Şu an sonlarına doğru geldiğimiz bu eserden ileriki haftalarda bazı tercümeleri siz kıymetli ziyaretçilerimize sunmak istiyorum inşallah..

Eserle alakalı kısa bir uyarıyı yaparak tanıtıma son vereyim. Bazı kısımlarda matbaa kaynaklı olarak bazı kelime ve cümleler ve bazen tarifler basılmamış, eksiklik var. Onu ya kitabın internette baskısı varsa ondan veya başka bir usul-i hadis kitabından bakarak tamamlamak gerekiyor ki, biz de öyle yaptık.

Kitaba ulaşmak için

İlim Kapısı:

https://www.ilimkapisi.com/urun/teysiru-mustalahil-hadis-tysyr-mstlh-lhdyth

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

RİSALE-İ HAMİDİYYE

RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 1

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, R

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI