Cevaplar.Org

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, Riyad, 2011(11. Baskı)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-08-17 07:37:20

Eser Adı: Teysiru Mustalah'il Hadis

Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan

Yayınevi: Daru'l Maarif, Riyad, 2011(11. Baskı)

Bu haftaki kitap tanıtımımız hadis usulüyle alakalı değerli bir eserle alakalı olacak. Medine-i Münevvere'de uzun seneler hadis alanında dersler vermiş olan Kuveyt Üniversitesi hadis ana bilim dalı hocası olan Dr. Mahmud Tahhan'ın hazırladığı ve isminden de anlaşılacağı üzere kolay anlaşılacak bir şekilde kaleme aldığı bir eser Teysiru Mustalahi'l Hadis.

Müellif eserin takdiminde, kitabını hazırlama gerekçelerini sunarken, kendisinin Medine-i Münevvere'de Külliyet-i Şeria'da uzun süre usul-i hadis derslerine girdiğini, bu dersleri meşhur hadis âlimi İbnu Salah'ın "Ulumu'l Hadis" adlı eserinden ve bunun bir nevi hülasası olan İmam Nevevi'nin "Takrib" adlı eserinden verdiğini dile getiriyor. Bu kitapların büyük faydalarını ve derin ve faydalı bilgilerle dolu olmasına ve yüksekliklerine rağmen, şu zamanda himmeti zaten zayıflamış öğrencilere ağır geldiğini, bunun sebepleri arasında ibarelerin zorluğu, bazı meselelerin alabildiğince uzun anlatılmasına rağmen bazı bölümlerin nisbeten hafifçe geçilmesi gibi sebepleri zikrediyor.

Müellif 'in bu eseri ise bu ilimle ilgili ıstılahları öz olarak veciz bir şekilde anlatıyor. Biz Seydamız Molla Şefik Efendi ile zevkle okuduk elhamdülillah. Şu an sonlarına doğru geldiğimiz bu eserden ileriki haftalarda bazı tercümeleri siz kıymetli ziyaretçilerimize sunmak istiyorum inşallah..

Eserle alakalı kısa bir uyarıyı yaparak tanıtıma son vereyim. Bazı kısımlarda matbaa kaynaklı olarak bazı kelime ve cümleler ve bazen tarifler basılmamış, eksiklik var. Onu ya kitabın internette baskısı varsa ondan veya başka bir usul-i hadis kitabından bakarak tamamlamak gerekiyor ki, biz de öyle yaptık.

Kitaba ulaşmak için

İlim Kapısı:

https://www.ilimkapisi.com/urun/teysiru-mustalahil-hadis-tysyr-mstlh-lhdyth

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

RİSALE-İ HAMİDİYYE

RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 1

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, R

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Ya

RUDUDUN ALA EBÂTIL

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet

ER RASUL’UL MUALLİM

ER RASUL’UL MUALLİM

Eser Adı: Er Rasul’ul Muallim ve Esâlibu Fi’t tâlim Müellifi: Abdulfettah Ebu Gudde Yayı

Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm.

Bakara, 2/186

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI