Cevaplar.Org

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden. Tevvâb isminin terim anlamı: Tövbeleri çokça kabul eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-08-08 07:57:47

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

Tevvâb isminin terim anlamı: Tövbeleri çokça kabul eden.

Tevvâb kelimesi insan için kullanıldığında, çokça tövbe eden, Allah için kullanıldığında ise tövbeleri çokça kabul eden anlamına gelir. Burada Allah'ın ismi olarak kullanılmaktadır.

Kul çok tövbe edince, Allah da tövbeleri çok kabul eder.

Küçük günahlardan ve şirk dâhil bütün büyük günahlardan tövbe edilir. Tövbe kapısı ölüm sekeratının başladığı ana kadar açıktır.

İçinde Tevvâb ismi geçen dört ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır."(1)

Hz. Âdem ile eşi şu ayette bildirilen metin ile pişmanlıklarını dile getirip tövbe etmişler ve Allah da onları bağışlamıştır.

"(Âdem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."(2)

Tövbede asıl olan, pişmanlık duymakta gecikmemek ve bir daha aynı hatayı işlememek üzere Allah'a söz vermektir.

"Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir."(3)

Zina edenler bile ilk kınanmalarından sonra tövbe edip nefislerini ıslah ederlerse, artık onları kınayıp aşağılamaktan vazgeçilmesi gerektiği, çünkü Allah'ın tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden olduğu bildirilmektedir.

 "Rabbini överek tesbih et, O'ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir."(4)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklamıştır: '(ve ondan mağfiret dile.) o rahîm, gafûr Mâbudunun af ve keremine dâima sığın, ümmetinden sudûr edecek bir kısım kusurların bağışlanmasını o kerîm Rab'binden niyâza devam et. (Şüphe yok ki: O) Yüce Mâbud (tövbeleri çok kabul edici olmuştur.) mükellef kullarını yarattığı günden beri onların tövbelerini fazlasıyla kabul etmek lütfunda bulunmuştur. Artık her tövbe ve istiğfar eden kimse, tövbesinin Allah tarafından kabul olmasına, ümitli olmalıdır. "Bu Kur'anî beyanlarda şuna da işaret vardır ki: Bir kul, ne kadar sâbit, itaatkâr bulunmuş olsa da yine kendi amelini, yaptığı kulluk vazifesini noksan görmelidir. Nefsini yenmelidir. Allah'ın haklarını büyük görerek elinden geldiği kadar hamd ve senadan, tesbîh ve takdisten geri durmamalıdır, Allah'ın mağfiretine olan ihtiyacını bilmelidir. İşte Resûl-i Ekrem, Sallal'lah-ü Aleyhi Vesellem Efendimiz de mâsum olduğu hâlde yine gece ve gündüz yüz kere istiğfarda bulunurdu ve âhirete göç etmesinden önce: (Sübhanekel'lâhüme ve Bihamdik, âstağfirüke ve etûbü İleyke.) cümlesini çokça okumakta bulunmuştu.'(5)

Hz. Muhammed (s.a.v.) şu şekilde istiğfarda bulunmuştur: "Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et, şüphe yok ki sen hatalarından dönenlere lütfünle muamelede bulunan ve bütün günahları bağışlayansın."(6) 

Allah, tövbeleri çokça kabul eder.

Et-Tevvâb isminden çıkarmamız gereken ders:

Her türlü hatamızdan hemen pişman olup bir daha aynı hatayı tekrarlamama azmiyle tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemeliyiz.

Dipnotlar

1-Bakara-37

2-Araf-23

3-Nisa-16

4-Nasr-3

5-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, C: 8, S: 4110

6-İbn Mace, Edeb-57; Tirmizi, Daavat-38

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT NOTLARI-18

MUHAKEMAT NOTLARI-18

Bir kelâmda, her fehme gelen şeylerde mütekellim muaheze olunmaz.” (Muhakemat, s. 44 ) Bir kela

Ali Haydar Çetintürk

Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

Anadolu’da bir söz ve deyim olan "zayıf atın kıblesi olmaz" cümlesindeki "zayıf" kelimesi, "

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

BAKIŞ AÇISI-17

BAKIŞ AÇISI-17

Dînî hassasiyet insanlarda mezhep anlayışının zayıflamasıyla zayıflamaya başlıyor. İşte

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

“Evvela şunu ifade edeyim; Merhum Vahdet Yılmaz ağabey, 1945 yılında dünyaya teşrif etmişl

“İSLÂM DEVLETİNDE MÜRTEDİN CEZASI ÖLÜM DEĞİLDİR” YANLIŞI

“İSLÂM DEVLETİNDE MÜRTEDİN CEZASI ÖLÜM DEĞİLDİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, “acaba Kur’an’ı

AZİZ HADİS NEDİR?

AZİZ HADİS NEDİR?

Bütün sened tabakalarında ravi sayısı ikiden az olmayan hadislerdir. Tarifin Şerhi: Yani rav

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-8

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-8

Bugün kâfir güçlerin ekonomik, siyasi ve askeri güçlerini her gün radyo, televizyon ve basın

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

SİTE HARİTASI