Cevaplar.Org

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin terim anlamı: Suçluları adaletiyle müstahak oldukları miktarda cezaya çarptıran.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-08-08 07:56:09

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran.

Müntekim isminin terim anlamı: Suçluları adaletiyle müstahak oldukları miktarda cezaya çarptıran.

Allah, önce insanları peygamberleri aracılığıyla uyarır; uyardıktan sonra davetine uymayıp peygamberine ve inananlara zulmedenlerden ise intikam alır.

Allah'ın intikam almasında üç hikmet vardır:

1-Sapanları ıslah etmek.

2-Toplumda düzen sağlamak.

3-Adaleti tesis etmek.

İçinde Müntekim ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Kim, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız."(1)

Kendisine dini tebliğ yapılıp Allah'ın vahiyleri anlatıldığı halde yüz çeviren kimse, gerçeği kabul etmeyerek cezayı hak ettiği için, zulmetmiş olur. İşte Allah, bu şekilde zulmedenleri cezalandırmak suretiyle, onlardan intikam alacaktır.

"Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız."(2)

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti şöyle açıklamaktadır: 'Ey Yüce Peygamber!. (Eğer seni herhalde) Onların, o müşriklerin aralarından ölüm ile veya başka bir şekilde (giderirsek, artık şüphe yok ki: Biz onlardan intikam alıcılarız) onlar mutlaka o küfür ve isyanlarının cezasına dünyada da, âhirette de uğrayacaklardır. Ey Yüce Peygamber!. Sen teselli bul, senin de diğer mü'minlerin de öç aldıkları sonra gönüllerinin rahatlamasını temin edecek olaylar, er geç vuku bulacaktır.'(3)

"Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız."(4)

Allah, müşrikleri dünyada Bedir günü yenilgiye uğratarak dünyevi bir intikam almıştır; ancak asıl büyük intikam ahirette alınacaktır.

Allah, ayetlerini inkâr edenlerden intikam alır:

"...Şüphesiz, Allah'ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir."(5)

Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, ahirette şiddetli bir azap ile cezalandırılacaklardır; bu ceza inkârları nedeniyle Allah'ın onlardan intikam almasıdır.

Allah, dünyada emirlerine riayet etmeyenlerden intikam alır:

"… Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir."(6)

Allah, dünyada kendisinin koyduğu sınırları aşıp günah işleyenlerden, ahirette intikam alacaktır.

El-Müntekim isminden çıkarmamız gereken ders:

Bu isimden gerekli dersi çıkarmak için, şu iki hususa dikkat etmeliyiz:

1-Gönlümüz rahat olsun, Allah zulüm işleyen herkesten intikam alacaktır; bize haksızlık yapanlar varsa onlardan da intikam alınacağı şüphesizdir.

2-İnkâr ederek veya günah işleyerek, Allah'ın intikam alacağı zalimler arasına girmemek için, salih amel sahibi mü'min kullar olma hususunda hassas olmalıyız.

Dipnotlar

1-Secde-22

2-Zuhruf-41

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meali Alisi ve Tefsiri, C: 7, S: 3283

4-Duhan-16

5-Al-i İmran-4

6-Maide-95

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT NOTLARI-18

MUHAKEMAT NOTLARI-18

Bir kelâmda, her fehme gelen şeylerde mütekellim muaheze olunmaz.” (Muhakemat, s. 44 ) Bir kela

Ali Haydar Çetintürk

Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

Anadolu’da bir söz ve deyim olan "zayıf atın kıblesi olmaz" cümlesindeki "zayıf" kelimesi, "

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

BAKIŞ AÇISI-17

BAKIŞ AÇISI-17

Dînî hassasiyet insanlarda mezhep anlayışının zayıflamasıyla zayıflamaya başlıyor. İşte

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

VAHDET YILMAZ AĞABEY KİMDİ?-1

“Evvela şunu ifade edeyim; Merhum Vahdet Yılmaz ağabey, 1945 yılında dünyaya teşrif etmişl

“İSLÂM DEVLETİNDE MÜRTEDİN CEZASI ÖLÜM DEĞİLDİR” YANLIŞI

“İSLÂM DEVLETİNDE MÜRTEDİN CEZASI ÖLÜM DEĞİLDİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, “acaba Kur’an’ı

AZİZ HADİS NEDİR?

AZİZ HADİS NEDİR?

Bütün sened tabakalarında ravi sayısı ikiden az olmayan hadislerdir. Tarifin Şerhi: Yani rav

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-8

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-8

Bugün kâfir güçlerin ekonomik, siyasi ve askeri güçlerini her gün radyo, televizyon ve basın

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

SİTE HARİTASI