Cevaplar.Org

İSLAMOĞLUNUN PEYGAMBERLERİN SAYISI HAKKINDAKİ YANILGISI

“Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamber Sayısı 24’tür. Sayı Bildiren Rivâyetlerin Yanlış Olduğunu Düşünüyorum” Demesi


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-07-22 09:57:20

"Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Peygamber Sayısı 24'tür. Sayı Bildiren Rivâyetlerin Yanlış Olduğunu Düşünüyorum" Demesi
Gün geçmiyor ki İslâmoğlu dinin bir rüknünü ve ulemanın ittifak ettiği veya cumhur-u ulemanın beyan ettiği bir hakikati inkâr etmesin, alaya almasın, tahrif ve tahfîf etmesin. Hz. Ebu Hureyre hakkında kullandığı kelimesini kendisine iade ederek söylersek, "Her Gün Yeni Bir Görüş Yumurtluyor." Hâlbuki insaf ve vicdan ehli olan bir ilim adamı bir hakikati ifade etmek için bazen günlerce, haftalarca, hatta yıllarca araştırma yapmak, tefekkür etmek, sormak ve öğrenmek çabasını gösterir. Öyle ağzından çıktığı gibi ve hevasının istediği gibi konuşmak doğru değildir.

Bu kısa girişten sonra onun Peygamberlerin sayısı ile ilgili sözlerini nakledip cevabını vereceğiz. İslâmoğlu kendi televizyonu Hilal Tv'de "Kur'an'da sadece 24 peygamber adı geçmektedir. Sayı belirten rivâyetlerin yanlış olduğunu düşünüyorum" demiştir. İslâmoğlu bu görüşünü acaba neye dayanarak söylemiştir? Bu konuda ufak bir tahlil yaptığımızda şu ihtimallere varıyoruz:

a. Sürekli iddia ettiği gibi sayı hadislerini Kur'an'a arz etmiştir.

b. Yanında başkasının yanında bulunmayan daha sahîh hadisler vardır.

c. Kendi kişisel tahmin ve görüşüne göre bunu söylemiştir.

Buna göre İslâmoğlu ya tarih boyunca gönderilen peygamberlerin sadece 24 tane olduğunu ve Kur'an'da adı geçmeyen hiç kimsenin peygamber olmadığını iddia etmek istiyor. Ya da Kur'an'da adı geçmeyen peygamberlerin varlığına inanıyor. Onların sayısını bildiren bazı rivâyetleri yanında saklıyor. Başkasının görmediği ve kendisinin sakladığı bu tür rivayetler varsa, bunları nerden elde etmiştir? Şayet bu iki ihtimali kabul etmiyorsa, geriye tek ihtimal kalıyor, o da şudur: İslâmoğlu peygamber sayısı konusunda kişisel kanaatini beyan ediyor. Bu ise delilsiz bir iddiadan başka bir şey ifade etmiyor. Zira mevcut rivayetlerin yanlış olduğunu söylemek için peygamber sayısını kesin olarak bilmek gerekir. Sırf bir tahmin ve kanaat uğruna mevcut rivâyetleri yanlış saymak, son derece edepsiz ve kaygısız bir tavırdır. Zira böyle bir iddia ve tavır, bu tür rivâyetleri yapan sahabe, tabiin, selef uleması ve muhaddislerin tümünü itham altında tutmak demektir.

Peygamberler hakkında âlimler kısaca şu hususları beyan etmişlerdir: "Allahu Teâlâ Kur'an'da 25 küsur peygamberin adını zikretmiştir. Bu zatların peygamber olduğuna tafsili olarak iman etmek zorunludur. Bunların dışında Kur'an'ın isimlerini zikretmediği ve kıssalarından hiçbir haber vermediği peygamberler de vardır. Onlara da icmâlen imân etmek gerekir. Kur'an'da

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيما

"Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberlere ve kıssalarını anlatmadığımız peygamberlere de vahyetmiştik"(Nisa Suresi, 4/164)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"Her millet için mutlaka bir uyarıcı gelmiştir." (Fatır Suresi, 24) âyetlerine göre asırlar boyunca gönderilen peygamberlerin sayı olarak binlerceyi aşmış olması gerekmektedir. Bazı âlimler bu sayıyı 124 000 şeklinde sınırlandırmışlardır. Fakat biz Cumhur-u ulema'nın dediği gibi mutlak bir sayıyı ileri sürmeyi uygun görmüyoruz." (Bkz. Said Ramazan el- Butî, İslâm Akaidi, Madve Yayınları, s. 204-205.)

Âlimler eskiden beri insanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda net bir bilgi vermemişlerdir. Bunun yerine yuvarlak bir ifade olarak tıpkı Kur'an âyetlerinin sayısı hakkında "6666 âyettir" dedikleri gibi şu kaynaklardan hareketle 124 bin peygamberden bahsetmişlerdir: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265; İbn Hibbân, es-Sahîh 2/77; et-Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr 8/217; el-Hâkim, el-Müstedrek 2/652; et-Taberî, Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülûk, 1/95.

Akaid ve Kelâm âlimleri bu kaynaklarda geçen bu tür rivâyetlerin ahad hadis olması nedeniyle "Nübüvvet" bahsinde Peygamberlere duyulan ihtiyaç, peygamberlerin vasıfları, peygamberlerin görevleri, Kur'an'da adı geçen peygamberler gibi önemli konuları vurgulamışlardır. Peygamberlerin toplam sayısı konusunda ise kesin ifadeler kullanmamışlar, hatta Akaid metinlerinde genellikle belli bir sayı zikredilmemiştir. Bu tavır tıpkı Ashabu'l-Kehf'in sayısı veya mağarada kaç sene uyudukları konusunda yapılan tartışmalar hakkındaki şu âyete binaen gösterilmiştir:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداً

 

"Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları: Onlar, üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Diğer bazıları da "Onlar, beş kişidir, altıncıları köpekleridir " diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. (kimileri de:) "Onlar, yedi kişidir; sekizincisi köpekleridir" derler. De ki: "Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir." Onları ancak pek azı bilir, Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma!" (Kehf Suresi, 16/22.)

O halde peygamberlikle ilgili itikadi meseleler ve onların getirdiği ilahi hüküm ve mesajları bırakıp, sayıları gibi detayları gündeme taşıyarak itikadi saplantı, yozlaştırma ve tartışmalara sebebiyet vermek doğru değildir.

Ayrıca bu tür rivâyetlerde geçen sayılar konusunda "benim kanaatime göre yanlıştır" demek de doğru değildir. Bunun yerine "bu sayılar kesretten kinayedir, veya temsildir veya müteşabih bir ifadedir, veyahut mecazi anlam ifade etmektedir" gibi değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde herkes hadislerde geçen her sayıyı hakiki anlamda sayar, bu hakiki anlamın da gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını görenler Kur'an ve Sünnet'in her ikisi hakkında şüpheye düşerler. Allah korusun Arapça dilinin edebiyat, fesahat ve belağatini bilmeyenler çok kolay bir şekilde inkâr çukurlarına da düşebilirler.

Biz burada İslâmoğlu ve diğerlerine her konuda olduğu gibi bu konuda da itidali tavsiye etmekteyiz. İyi bir hekim her gelen hastaya kemoterapi tedavisi yapan hekim değil, hastanın hastalığını iyi teşhis edip o hastalığı giderecek ve mümkünse yan etkisi olmayacak ilaçlar takdir eden hekimdir. Hadis ve tefsir gibi ilimleri sokaktaki vatandaşın eline verip herkese operasyon yaptırma çabası ise, doktorların hastaların eline neşter verip onları birbirine ameliyat yaptırma işlemine benzemektedir.

Buradaki tavsiyemiz ise şu âyetlerdir:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"Şayet onlar o işini Rasûle ve kendilerinden Ulu'l-emir olanlara havale etselerdi, o işin hükmünü istinbat/ictihad eden kişiler bileceklerdi." (Nisa suresi, 4/83)

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"Şayet bilmiyorsanız, bilenlere sorunuz." (Nahl Sûresi, 16/43)

Allah hepimizi haddini aşmayan, hakkı hak bilip ittiba eden, batılı batıl bilip ictinab eden kullarından eylesin.

Kardeşiniz Molla Musa el-Celalî

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar...

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

Hz. Peygamber döneminde İslâm'a, müslümanlara ve Peygamber Efendimize hakaret etmeleri için m

BİDATLERİN ÇOĞALDIĞINDA ALİMİN VAZİFESİ

BİDATLERİN ÇOĞALDIĞINDA ALİMİN VAZİFESİ

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bidatlerin ortaya çıktığı ve sahabilerimin kötülend

BİZLER NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYORLAR?

BİZLER NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYORLAR?

Biz, Kur'an'ın ilk muhatabı Peygamberimiz olduğu için Onun hadisleri ve Sünneti Kur'an'ı anlam

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI