Cevaplar.Org

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anlamı: Varlığı sayısız açık delil ile aşikâr olan, mevcudiyeti kati delillerle bilinen


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-22 09:25:29

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan.

Zâhir isminin terim anlamı: Varlığı sayısız açık delil ile aşikâr olan, mevcudiyeti kati delillerle bilinen.

Gördüğümüz her şey, işittiğimiz her ses, tuttuğumuz her varlık, tattığımız her tat ve muttali olduğumuz her mana Allah'ın varlığının açık delilidir.

İçinde El-Zâhir ismi geçen ayet şöyledir:

"O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir."(1)

Müfessir Elmalılı, bu ayette geçen Zâhir ismini şöyle açıklar: 'Zâhir, varlığı her şeyde açıkça görülen demektir. Çünkü her şey O'nun varlığına delildir. Hiçbir şey yoktur ki varlıkta ortaya çıkarken daha evvel O'nun varlığını ispat etmiş olmasın. Mamafih her görüneni de O zannetmemelidir. Çünkü O, âşikâr olmakla beraber gizlidir de. Duygularla hissedilemeyip hayal ile algılanamayacağı gibi, varlığının hakikati da, akılların idrak ve kavrayışına sığmaktan münezzehtir. Binaenaleyh O'nun için ne yalnız Zâhir ne de yalnız Bâtın diye hükmetmemeli, hükmü, âtıftan sonraya bırakarak "Zâhir ve Bâtın" demelidir. Evvel ve Âhir sıfatları da böyledir.'(2)

Allah, yaptıklarıyla meydandadır. Göklerin ve yerin, yaratıcısız var olmaları mümkün değildir.

Allah, işleriyle her şeye galiptir. Allah'ın üstün olduğu aşikârdır.

Ez-Zâhir isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, bütün varlıklarda Allah'ın kuvvet ve kudretini, dolayısıyla varlığının delillerini görüp ona teslim olmaktır.

Dipnotlar

1-Hadid-3

2-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 7, S: 417-418

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI