Cevaplar.Org

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizli olan, mahiyeti akıl ve duyu organları ile idrak edilemeyen, her şeyin içyüzünü bilen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-22 09:23:59

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen.

Bâtın isminin terim anlamı: Gizli olan, mahiyeti akıl ve duyu organları ile idrak edilemeyen, her şeyin içyüzünü bilen.

İnsanlar, Allah'ın mahiyetini tam olarak bilemezler.

İnsanlar, Allah'ın varlığını anlar, ancak mahiyetini bilemezler.

İçinde El-Bâtın ismi geçen ayet şöyledir:

"O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayette geçen Bâtın ismini şöyle açıklar: '(ve) o âlemlerin Rabbi (batındır) her şeyin aslını hakkıyla bilendir, mahlûkatının akılları, hassaları ise onun ilâhî zatını tamamen olduğu gibi görüp, bilip keyfiyetini tâyin edemez.'(2)

Müfessir Sabuni şu izahı yapar: 'Varlığını gösteren deliller sayesinde, akıl sahipleri için zahir; gözlerin göremeyeceği, akılların, zâtının künhünü tanıyamayacağı şekilde bâtındır. Yüce Allah varlığı ile zahir, künhü ile bâtındır.'(3)

Allah, her batını bilir:

"Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir."(4)

Allah, kimin kalbinde ne geçiyorsa, onu bilir; ama kendisi batındır tam olarak idrak edilemez.

Allah için gizli bir şey yoktur, her şeyi bilir.

Allah'ın varlığı zahirdir, sayısız kevni delil ile bilinir.

Allah, batındır, duyu organları ile idrak edilemez.

El-Bâtın isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, varlığı açısından zâhir, ancak mahiyeti açısından bâtın olan Allah'a, tam anlamıyla teslim olup onun rızasını kazanmaya çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Hadid-3

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 8, S: 3620

3-Sabuni, Safvet'ü-Tefasir, C: 6, S: 321

4-28/Kasas-69

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.

SAFF, 3

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI