Cevaplar.Org

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizli olan, mahiyeti akıl ve duyu organları ile idrak edilemeyen, her şeyin içyüzünü bilen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-22 09:23:59

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen.

Bâtın isminin terim anlamı: Gizli olan, mahiyeti akıl ve duyu organları ile idrak edilemeyen, her şeyin içyüzünü bilen.

İnsanlar, Allah'ın mahiyetini tam olarak bilemezler.

İnsanlar, Allah'ın varlığını anlar, ancak mahiyetini bilemezler.

İçinde El-Bâtın ismi geçen ayet şöyledir:

"O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayette geçen Bâtın ismini şöyle açıklar: '(ve) o âlemlerin Rabbi (batındır) her şeyin aslını hakkıyla bilendir, mahlûkatının akılları, hassaları ise onun ilâhî zatını tamamen olduğu gibi görüp, bilip keyfiyetini tâyin edemez.'(2)

Müfessir Sabuni şu izahı yapar: 'Varlığını gösteren deliller sayesinde, akıl sahipleri için zahir; gözlerin göremeyeceği, akılların, zâtının künhünü tanıyamayacağı şekilde bâtındır. Yüce Allah varlığı ile zahir, künhü ile bâtındır.'(3)

Allah, her batını bilir:

"Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir."(4)

Allah, kimin kalbinde ne geçiyorsa, onu bilir; ama kendisi batındır tam olarak idrak edilemez.

Allah için gizli bir şey yoktur, her şeyi bilir.

Allah'ın varlığı zahirdir, sayısız kevni delil ile bilinir.

Allah, batındır, duyu organları ile idrak edilemez.

El-Bâtın isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, varlığı açısından zâhir, ancak mahiyeti açısından bâtın olan Allah'a, tam anlamıyla teslim olup onun rızasını kazanmaya çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Hadid-3

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 8, S: 3620

3-Sabuni, Safvet'ü-Tefasir, C: 6, S: 321

4-28/Kasas-69

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BAKIŞ AÇISI-16

BAKIŞ AÇISI-16

Misyonerliğin, sömürgeleştirme hareketlerinin bir öncü kuvveti olduğunu biliyoruz. İkinci Va

MUHAKEMAT DERSLERİ-8

MUHAKEMAT DERSLERİ-8

Ders: Muhakemat Dersleri (8.Ders), Birinci Makale, İkinci Mukaddime’nin devamı İzah: Prof. Dr.

BEN OLACAKTIM Kİİİİİ

BEN OLACAKTIM Kİİİİİ

Üniversite öğrencisi iken pısırık bir hayat yaşayan, “Ben asistan olunca İslami hizmetlere

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

“KUR’AN-I KERİM’E ABDESTSİZ DOKUNULABİLİR” YANLIŞI

“KUR’AN-I KERİM’E ABDESTSİZ DOKUNULABİLİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa, her seferinde “Kur’an’ın rehberliği”nde yürüdüğünü

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-7

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-7

Bizim köye bir hoca gelmişti. Ben ilkokula gidiyorum. Nasıl bir hoca idi bilmiyorum. Yalnız vaaz

DUA

DUA

Dolu gönderdin, sel gönderdin, zelzele, buz, kurak, kıtlık, ecel gönderdin… DÜŞMAN GÖNDER

KUR’AN NOTLARI-7

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

BÜYÜK GÜNAHLAR-16

BÜYÜK GÜNAHLAR-16

XXI. Mürtedlik (dinden dönme) ile ilgili bölümde geçen büyük günahlar 352-353. KEBİRE:

SÖZ SÖYLEMEDİN Kİ

SÖZ SÖYLEMEDİN Kİ

Geveze bir şahıs, hikmet ehli bir insanın yanına gidip faydasız sözleriyle hikmet ehlini bir s

SİTE HARİTASI