Cevaplar.Org

GİZEMLİ DÜNYA-Adil Sevimligil-Karizma Yayınları-İst-1999


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-14 23:20:48

Meşhur Siyam ikizleri Eng ve Chang 1811’de Siyam’da birbirine yapışık olarak doğdular. 1874’te ölene kadar da yapışık kaldılar. Buna rağmen ikisi de evlendi ve 21 tane çocukları oldu.sh:33

Dünyanın bir çok ücra köşesinde yarı maymun-yarı insan yaratıkların hikayeleri anlatılmakta. Kuzey Amerika’da ‘Sasguatch, Himalayalar’da ‘Yeti, Rusya’da Almas veya Çuçuna, Japonya’da Hibagon ve Avustralya’da Yowi. Ama bunlar söylentide kalmış, bilim adamları ciddi bir bulgu elde edememişlerdir.sh:37

Enteresan deniz yaratıkları:

1-1925’te California’nın Santra Cruz sahillerinde kocaman başı ve ördek gibi gagası olan bir leş bulundu. Araştırmalar sonucu bir tür balina olduğu açıklandı.

2-Kanada’da görüldüğü iddia edilen ve tariflere göre 1.5 metre tombul başı, 12-13 metrelik bir gövdesi olan, baş ve boynu bir deveye benzeyen ‘Caddy’ denen yaratık.

3-1960’da Tasmanya sahillerinde ölü olarak bulunan 2 metre kalınlığında 6 metre çapında yuvarlak sert bir derisi ve kahverengi tüyleri olan, bilim adamlarınca daha önce görülmeyen bir tür olarak anlatılan Tasmanya canavarı.

4-1976’da İngiltere’de görüldüğü iddia edilen, fil gibi gövdesi, uzun bir boynu ve küçük bir başı olan Morgawr adı verilen yaratık.

5-İskoçya’nın Loch Ness gölü canavarı.sh:52-55

• Hıristiyan din adamlarının İncil’den pasajlar okuyarak bir binadan veya insan vücudundan cinleri çıkarma işlemine exorcism, bunu yapanlara da exorcist denir.sh:72

Medyum kelimesi Latince paylaşma anlamına gelen mediare’den geliyor. Medyumlar aynı anda hem ruhsal,hem de dünyasal yaşamı paylaşmaktadır.sh:76

• Bazı kimselerin ölmüş sanatçıların ruhlarıyla kontak kurarak edebi romanlar, şiir ve resim yapabildikleri iddia edilmekte buna “ruhsal sanat” denmektedir.sh:82

• Hipnoz altındaki kimsenin sözde geçmiş hayatına dönmesi ve ondan haber vermesi olayına ekmenezi deniyor.sh:99

• Kuvvetli bir altıncı hisse(duru görü) sahip insanların kütüphanede bulunan kapalı bir kitabın içindekileri bilebileceği söylenmektedir.sh:103

Akaşik kayıtlar: dünya hafızası manasına gelmekte. Bir görüşe göre dünyanın kurulmasından bu yana akla gelebilecek bütün olaylar, en ince detaylarına kadar akaşik kayıtlara kaydedilmektedir.sh:104

İmam Rabbani Mektubat’ında diyor ki: “Tenasüh(reankarnasyon) vardır diyen, İslamiyete inanmamıştır”.sh:106

• Çin kültürüne göre başlıca iki tür hayalet vardı. İyiliği temsil edenlere ‘shen’ kötülüğü temsil edenlere ‘kwei’ denmekteydi.sh:107

• Denizciler arasında meşhur olan hayalet gemi “Flying Dutchman”(Uçan Hollandalı) 1680’de batan, kaptanının Allah’a meydan okuduğu için lanetlendiğine inanılan bir geminin okyanusta zaman zaman görünmesi hikayesi idi.sh:111

Bazı yapıların olayları bir teyp bandı gibi kaydettiği ve kaydedilen görüntü ve seslerin zaman zaman kendiliğinden tekrar ortaya çıktığı ileri sürülmektedir.sh:122

• Ünlü kahin Nostradamus’un ifadeleri yoruma çok müsait,sembolik ifadeler. Örneğin bu kehanetlerin halk üzerinde etkisini fark eden Hitlerin propaganda bakanı Goebels, Almanların zaferiyle ilgili bir çok dörtlük yorumlanmasını emretmiş, bunun farkına varan İngilizler de karşı saldırıya geçerek Hitler’in yenilgisi ve ölümü ile alakalı mısralar yorumlamışlardır.sh:158

Poltergeist: Almanca’dan gelen kelime ‘ gürültücü ruhlar’ demek.Bazı cisim ve eşyaların veya canlıların kendi kendilerine hareket etmelerine,

havaya fırlatılmalarına, gürültü çıkarmalarına deniyor.sh:159

Firavun mezarlarının laneti 3 açıdan değerlendirilebilir:

1-Buraları koruyan ervah-ı habise. Çünkü cinler altını sever.

2-Eski Mısırlılar zehir yapma konusunda çok ileri idi. Belki de bu lahitleri çeşitli zehirlerle zehirlemişlerdi. Kabirleri açanların bir süre sonra esrarengiz bir biçimde ölmeleri böyle açıklanabilirlerdi.

3-Veya oluşturulan psikolojik hava fertleri etkilemiş olabilir. Bir de, Mısır yüzyılın başında İngiliz sömürge devletinin sayfiye yerlerindendi. Kabirleri ziyarete gelenler de ekseriyetle ölümüne az kalmış, Mısır’ın havasından faydalanmak için gelmiş yaşlı, zengin İngilizlerdi. sh:170-171

• Hatırlatma tekniği olmaktan başka konuşmayan suçluların konuşturulabilmesi amacıylada denen hipnoz, güvenilir bir yöntem olmaması sebebiyle hemen hemen terk edilmiştir. Mahkemelerde de kanıt olarak kabul edilmemektedir.sh:180

Telekinezi: Beyin gücü ile cisimlerin hareket ettirilmesi demektir.

Telekinezi de bilimsel açıdan netlik kazanmış değil.sh:181

Telepati: Bazı insanların diğer insanların zihinlerinden geçenleri okuyabilme ve anlayabilme becerisi. sh:187

• Hemen herkes, ikiz kardeşi rahatsızlandığında veya bir tehlike içindeyken diğerinin bunu hissedebildiğini bilmektedir. sh:187

• 1966-67’de Moskova’daki Popov Radyo Elektronik Ve Muharabe Çalışmaları Enstitüsü bilgini Prof. M. Kogan son derece uzun elektro manyetik dalgaların insan düşüncelerini çok uzaklara ulaştırabileceğini söylemiştir. Son teoriler atomdan daha küçük parçaların duyu ötesi algı olayını gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Ancak telepatik mesajlarda zihin genel bir tanımlamayı başarabilmekte. Mesela Üçgen biçiminde bir yelkeni olan tekne, piramit veya transatlantik olarak algılanmaktadır. Demek şifreli olarak beyne gelen mesaj beyinde hayalin yardımıyla bir şekle bürünmekte.sh:191

Levitasyon: İnsanların birkaç dakikayla süreyle yerden kendiliğinden yerden yükselerek havada hareketsiz durmalarına verilen addır. sh:192

Levitasyonun sebebleri:

1-Ruhun güçlerini kullanabilme yeteneği

2-Cinler de müdahil olabilir.sh:199

3-Stigmata da olduğu gibi levitasyonun da bir kutsallık belirtisi olmadığı din adamları da söylemektedir.sh:199

Stigmata: Bazı Hıristiyan dindarlarının vücutlarında çıkan ve Hıristiyan inanışına göre çarmıha gerilen Hz.İsa’nın vücudunda meydana gelen yaraları andıran yara veya lekelerin oluşması demektir.(not: bu isimle bir film de çekildi.)sh:200

Astral yolculuk: Ruhun kısa bir süre bedenden ayrılıp tekrar bedene dönmesi demektir.sh:225

Aura: canlı veya cansız cisimlerin etrafını bir hale gibi çepeçevre ince tabaka şeklinde saran ve sadece özel fotoğraf yöntemleri ile görülebilen bir çeşit etkisel akımdır. sh:230

• Aura’yı 1940’larda keşfeden Rus bilim adamı Samyon Kirlian’dır. Bunu kendi geliştirdiği Kirlian fotoğrafçılığı tekniği ile keşfetmişti. sh:230

Kirlian fotoğrafçılığında fotoğraf makinesi yoktur. Resmi çekilecek olan cisim, bir maden levha ile fotoğraf filmi arasına konur. Daha sonra maden levhaya yüksek voltajlı elektrik akımı verilip, film banyo edilir.sh:230

• Kirlian fotoğraflarına insan psikolojisinin vesikalılık resmi adını da vermektedirler. Mesela ruhsal ve bedensel bozukluklar aura fotoğrafının bulanıklaşmasına sebep oluyor.sh:232

Akupunktur, chi adı verilen ve vücutta 12 anayol ya da meridyen boyunca dolaştığına inanılan soyut bir yaşam gücü ilkesine dayanır.

Çinlilerin iddiasına göre hastalıklar chi’nin dolaşım dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Chi’nin dolaşım yollarına iğne batırmak suretiyle denge tekrar kurulur.sh:240

Tuhaf yağmurlara örnekler:

1-1618’de Macaristan’da kırmızı yağmur veya siyah taş yağması.

2-1666’de İngiltere’de çaça balığı ve mezgit yağması

3- 1856’da İngiltere’de Dikenli balık yağmuru

4-1892’de Almanya’da Midye yağmuru

5-1954’de İngiltere’de kurbağa yağması.sh:269

Bu yağmurların akla en yatkın yorumu: Hortumların deniz ve karalardan emdikleri bazı canlı ve cansız varlıkları daha sonra başka bölgelere taşıması ihtimalidir.sh:271

Karadelik:Ölen yıldızların içine büzülmesiyle ortaya çıkar. Sonunda sonsuz kütleye sahip olan bu yoğun kütle bütün yıldızın çekim gücüne sahip olacağı için çekim kuvveti o kadar büyük olur ki, ışık ışınları dahil her şeyi kendine çekecek ve aynı zamanda görünmez olacaktır.sh:273

• Hız artıkça mutlak zaman kısalır şeklindeki Einstein’in relativite teorisi göz önüne alınarak, sonsuz hızda hareket edebilen karadelikler sayesinde zamanda yolculuk yapılabileceği söylenmektedir.sh:274

Bermuda şeytan üçgeni: Bermuda, Portorica ve Miami sahilleri arasında kalan üçgen şeklinde bir bölgedir.

Atlantik okyanusu mezarlığı ve uğursuz deniz isimleriyle de bilinir.sh:275

Bermuda üçgeninin ünlenmesi 1945’te 6 Amerikan savaş uçağının esrarengiz bir biçimde burada kaybolması ile başladı.sh:276

• Bermuda üçgeni hakkında buradan defaatle geçen bir kaptan diyor ki: “Güzel bir deniz masalı.” sh:295

Son 20 yılda Bermuda üçgeninde hiçbir önemli olay geçmedi.sh:295

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI