Cevaplar.Org

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

Allah, kâinatı, insanda özetlemiş, Katından gönderdiği dört büyük kitabı ve yüz sayfayı, Kur’an’da özetlemiş, Kur’an’ı, Fatiha’da özetlemiş, Fatiha’yı, Besmelede özetlemiş, Besmeleyi, Besmelenin başındaki bir noktada “b” harfinde özetlemiş. Bütün kitapların gönderiliş gayesi, kulu Allah’a bağlamak, Ondan başka ilah olmadığına inandırmaktır


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2020-07-15 08:57:30

Allah, kâinatı, insanda özetlemiş,

Katından gönderdiği dört büyük kitabı ve yüz sayfayı, Kur'an'da özetlemiş,

Kur'an'ı, Fatiha'da özetlemiş,

Fatiha'yı, Besmelede özetlemiş, Besmeleyi, Besmelenin başındaki bir noktada "b" harfinde özetlemiş. Bütün kitapların gönderiliş gayesi, kulu Allah'a bağlamak, Ondan başka ilah olmadığına inandırmaktır. Besmelenin başındaki "b", "ilsak=yapıştırmak, bağlamak" manaları taşıdığından o da bu görevi yapmaktadır.[1]

Dikkat ettiniz mi efendim, detayın maksadı ne ise, özetin maksadı da o. Yani kulu Allah'a bağlamak. Nasıl her şey bir noktada yani "b" de toplanır, demeyin. Çünkü toplayan Allah. Allah için bunlar zor şeyler değil. Kocaman incir ağacını, dalı, budağı, gövdesi ve meyvesiyle küçücük çekirdeğinde toplamamış mı, özetlememiş mi? Yine çekirdeği açıp içinden kocaman incir ağacını çıkarmıyor mu?

Allah bütün ibadetleri de namazda özetlemiş. Namazda hem İslam'ın beş şartı var ve hem de görünen-görünmeyen, canlı-cansız, şuurlu-şuursuz bütün varlıkların ibadetleri var. Namazda aynı zamanda Allah tarafından gönderilmiş bütün kitaplar var. "B"de Bismillah saklı. Bismillahda Fatiha saklı, Fatihada Kur'an'ın tamamı saklı, Kur'an'da da semavî kitapların hepsi saklı. Benim bu söylediklerimde şu cümlede özetlenmiş: "Fatiha Kur'an'a, insan kâinata, namaz da hasenata fihristedir."[2]

Namaz kılan insan, tek başına namaz kılıyor olsa da bu özetler sayesinde bütün bir kâinatla namaz kılmış olmakta ve kâinat büyüklüğünde bir sevaba erişmiş bulunmaktadır. Çünkü insan, kâinatla birlikte namaz kılma niyetiyle namaza durmuştu.

Madem kul bu niyetle namaza durmuştur, mademki "ameller niyetlere göre"[3]muamele görecektir; öyleyse bu kul, Allah'ın lütfuyla kâinat büyüklüğünde sevaba, mükâfata nail olacaktır.

Her varlığın namazı insanın namazında var, ama insanın namazı her varlığın namazında yok. Nasıl bir makama konulduğumuzu unutmayalım ve bizi bu makama layık gören Allah'a sonsuz şükran borçlu olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. "Namaz ilahî bir projedir" başlıklı makalemizi de lütfen bulup okuyalım. Herkesin derdi nedir bilmem ama bizim derdimiz, insanı Allah'la dertleşmeye yönlendirmek, bütün dertlerin dermanının Allah'da olduğunu onun kulağına fısıldamaktır. Bu sırrı kaybettiğimiz için insanlığın başı beladan kurtulmamaktadır.

Namaza duran her bir insan adeta şunu söylemektedir:

Ya Rabbi! Ben bir kâinatım ve huzurundayım. Meleklerle, peygamberlerle, velilerle, canlı-cansız bütün varlıklarla niyet edip Allahuekber diyerek el bağlıyorum. Sübhanekeyi okuyor, Seni noksan sıfatlardan tenzih ediyorum.[4]Senin hamdinle[5] Sana hamdediyorum. Euzü-besmeleyi çekiyor, Fatiha ve zamm-ı sure ile devam ediyorum. Bütün varlıkların hamd ve senalarını,[6] ibadet ve yardım taleplerini,[7] Sana sunuyorum. Onların hepsiyle beraber rukûa gidiyor, secdelere kapanıyorum. Tahiyyatlarda her şeyin ve her varlığın selamını, hamd ve senasını, şükür ve teşekkürünü, hürmet ve muhabbetini onlarla beraber, yahut onlar adına Sana takdim ediyorum.[8] Salli-barik, Rabbena atina, Rabbenağfirlî dualarını okuduktan sonra başımı önce sağa çeviriyor, başta Hatemü'lenbiya'yı (sav), sonra bütün peygamberleri ve sağımızdaki melekleri düşünerek esselamualayküm ve rahmetullah, diyorum. Sonra başımı sola çeviriyor, bütün velileri, salih kulları ve solumuzdaki melekleri düşünerek esselamualeyküm ve rahmetullah, diyorum.

Görülüyor ki değerli kardeşlerim insan, tek başına dahi namaz kılsa o tek değil, bütün bir kâinat onunla namazdadır. Veya o, her daim namazda olan kâinatın namazına katılmıştır.

Çünkü kâinat bir taraftan Allah'ın azametini, ihtişamını, hikmetini, kudretini, rahmetini, şefkatini, muhabbetini gösterirken, isim ve sıfatlarının güzelliklerine ayna olurken; bir taraftan da yine Allah'ın emriyle 24 saat insana hizmet vermekte ve ona kurban edildiğini göstermektedir. Buna mukabil insan da namaza duruşuyla şunu diyor: Allahım, madem kânatı sen bana bağladın ve kurban ettin, ben de kâinatla beraber sana bağlanıyor ve Sana kurban oluyorum. Allahuekber diyerek namaza durmanın ve el bağlamanın bir anlamı da budur.

Kâinatı, kuluna kurban eden bir Allah'a, hiç kurban olunmaz mı?

Namaza duran insan, "Ettehiyyatü lillah vassalavatu vettayyibat" demekle bütün kâinatın selamını, hürmetini, muhabbetini, hamdini, şükrünü Allah'a takdim etmiş oluyor.

"Esselamu alayke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh" demekle, bütün kâinatın selam ve salatını, Allah'ın rahmet ve bereketini Allah'ın izniyle Allah'ın habibi Hz. Muhammed'e (sav) takdim etmiş oluyor,

Esselamu alayna ve ala ıbadillahissalihîn, demekle de bütün Allah'ın salih kullarına dua etmiş oluyor. Bütün selamların Allah'ın salih kullarına gitmesini ve hepsinin sağlık ve afiyette kalmalarını istiyor. Nihayet tahiyyatın sonundaki kelime-i şehadetle de Allah'a ve Rasulüne imanını ve biatını yenilemiş oluyor. Bu şuurla namaz kılan bir insanın yalnız kalması, yalnız ölmesi, imansız kabre girmesi hiç mümkün olabilir mi? Bu şekilde namaz kılana şeytan ve şeytanlaşmışlar yaklaşabilir mi? Herkesin böyle namaz kıldığını ve herkesin böyle birbirine dua ettiğini düşünün. Böyle bir dünya cennet olmaz mı, cenneti doğurmaz mı?

Böyle bir namaz, sahibini gaflet ve ülfet hastalığından, maddî ve manevî musibetlerden, kirlerden ve virüslerden korur, kulu Allah'a sevdirir, helallerle yetindirir, haram ve günahlardan uzak tutar. Bu şekilde namaz kılmayı adet haline getiren insan, haksızlığa, hırsızlığa, hayasızlığa, ahlaksızlığa, fuhşa, şiddete, istismarcılığa tenezzül etmez. Çünkü kıldığı namaz bunlara izin vermez.[9] Bu namazın bir adı da huşu ile, Allah'ı görürcesine kılınan namazdır. Ne mutlu böyle namaz kılanlara. Ne güzel özetlemiş Mevla: "Namazlarını huşu ile kılan müminler, muhakkak kurtuluşa ermişlerdir."[10]

Dipnotlar

[1] Bkz. Fahrurrazî, Et- Tefsîrü'l-Kebir, I, 99,

[2] İşârâtü'l-İ'caz, 41

[3] Buhârî, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11

[4] "Sübhanekellahümme ve bi hamdik" cümlesine işaret var.

[5] Sübhanedeki "vebihamdik" kelimesine işaret edilmektedir.

[6] Bkz. Fatiha, 1/2

[7] Bkz. Fatiha, 1/5

[8] Bu manalarla "Ettehiyyatulillah…" kasdedilmektedir.

[9] Bkz. Ankebût, 29/45

[10] Müminûn, 23/1-2

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

TESADÜFÜN TESADÜFÜ (RASTLANTININ RASTLANTISI)

Not: Bu yazı alegorik ve fantastik anlatımla yazılmıştır. Bütün oluşçulara, şüphecilere

KISA KISA NOTLAR-2

KISA KISA NOTLAR-2

Ortalama iki öğün yemek iyidir. Bazıları “bir kez yiyin” diyorlar. Ne 3 yap ne de 1 yap. Sa

KISA KISA NOTLAR-1

KISA KISA NOTLAR-1

*Şevval ayında tutulan 6 gün orucu ara vererek tutmak efdaldir. *Abdest sıkışıkken cemaatl

BİR GARİP HEYKEL

BİR GARİP HEYKEL

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Yakın tarihimizde dinler arası diyalog adına icrâ e

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI