Cevaplar.Org

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

Allah, kâinatı, insanda özetlemiş, Katından gönderdiği dört büyük kitabı ve yüz sayfayı, Kur’an’da özetlemiş, Kur’an’ı, Fatiha’da özetlemiş, Fatiha’yı, Besmelede özetlemiş, Besmeleyi, Besmelenin başındaki bir noktada “b” harfinde özetlemiş. Bütün kitapların gönderiliş gayesi, kulu Allah’a bağlamak, Ondan başka ilah olmadığına inandırmaktır


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2020-07-15 08:57:30

Allah, kâinatı, insanda özetlemiş,

Katından gönderdiği dört büyük kitabı ve yüz sayfayı, Kur'an'da özetlemiş,

Kur'an'ı, Fatiha'da özetlemiş,

Fatiha'yı, Besmelede özetlemiş, Besmeleyi, Besmelenin başındaki bir noktada "b" harfinde özetlemiş. Bütün kitapların gönderiliş gayesi, kulu Allah'a bağlamak, Ondan başka ilah olmadığına inandırmaktır. Besmelenin başındaki "b", "ilsak=yapıştırmak, bağlamak" manaları taşıdığından o da bu görevi yapmaktadır.[1]

Dikkat ettiniz mi efendim, detayın maksadı ne ise, özetin maksadı da o. Yani kulu Allah'a bağlamak. Nasıl her şey bir noktada yani "b" de toplanır, demeyin. Çünkü toplayan Allah. Allah için bunlar zor şeyler değil. Kocaman incir ağacını, dalı, budağı, gövdesi ve meyvesiyle küçücük çekirdeğinde toplamamış mı, özetlememiş mi? Yine çekirdeği açıp içinden kocaman incir ağacını çıkarmıyor mu?

Allah bütün ibadetleri de namazda özetlemiş. Namazda hem İslam'ın beş şartı var ve hem de görünen-görünmeyen, canlı-cansız, şuurlu-şuursuz bütün varlıkların ibadetleri var. Namazda aynı zamanda Allah tarafından gönderilmiş bütün kitaplar var. "B"de Bismillah saklı. Bismillahda Fatiha saklı, Fatihada Kur'an'ın tamamı saklı, Kur'an'da da semavî kitapların hepsi saklı. Benim bu söylediklerimde şu cümlede özetlenmiş: "Fatiha Kur'an'a, insan kâinata, namaz da hasenata fihristedir."[2]

Namaz kılan insan, tek başına namaz kılıyor olsa da bu özetler sayesinde bütün bir kâinatla namaz kılmış olmakta ve kâinat büyüklüğünde bir sevaba erişmiş bulunmaktadır. Çünkü insan, kâinatla birlikte namaz kılma niyetiyle namaza durmuştu.

Madem kul bu niyetle namaza durmuştur, mademki "ameller niyetlere göre"[3]muamele görecektir; öyleyse bu kul, Allah'ın lütfuyla kâinat büyüklüğünde sevaba, mükâfata nail olacaktır.

Her varlığın namazı insanın namazında var, ama insanın namazı her varlığın namazında yok. Nasıl bir makama konulduğumuzu unutmayalım ve bizi bu makama layık gören Allah'a sonsuz şükran borçlu olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. "Namaz ilahî bir projedir" başlıklı makalemizi de lütfen bulup okuyalım. Herkesin derdi nedir bilmem ama bizim derdimiz, insanı Allah'la dertleşmeye yönlendirmek, bütün dertlerin dermanının Allah'da olduğunu onun kulağına fısıldamaktır. Bu sırrı kaybettiğimiz için insanlığın başı beladan kurtulmamaktadır.

Namaza duran her bir insan adeta şunu söylemektedir:

Ya Rabbi! Ben bir kâinatım ve huzurundayım. Meleklerle, peygamberlerle, velilerle, canlı-cansız bütün varlıklarla niyet edip Allahuekber diyerek el bağlıyorum. Sübhanekeyi okuyor, Seni noksan sıfatlardan tenzih ediyorum.[4]Senin hamdinle[5] Sana hamdediyorum. Euzü-besmeleyi çekiyor, Fatiha ve zamm-ı sure ile devam ediyorum. Bütün varlıkların hamd ve senalarını,[6] ibadet ve yardım taleplerini,[7] Sana sunuyorum. Onların hepsiyle beraber rukûa gidiyor, secdelere kapanıyorum. Tahiyyatlarda her şeyin ve her varlığın selamını, hamd ve senasını, şükür ve teşekkürünü, hürmet ve muhabbetini onlarla beraber, yahut onlar adına Sana takdim ediyorum.[8] Salli-barik, Rabbena atina, Rabbenağfirlî dualarını okuduktan sonra başımı önce sağa çeviriyor, başta Hatemü'lenbiya'yı (sav), sonra bütün peygamberleri ve sağımızdaki melekleri düşünerek esselamualayküm ve rahmetullah, diyorum. Sonra başımı sola çeviriyor, bütün velileri, salih kulları ve solumuzdaki melekleri düşünerek esselamualeyküm ve rahmetullah, diyorum.

Görülüyor ki değerli kardeşlerim insan, tek başına dahi namaz kılsa o tek değil, bütün bir kâinat onunla namazdadır. Veya o, her daim namazda olan kâinatın namazına katılmıştır.

Çünkü kâinat bir taraftan Allah'ın azametini, ihtişamını, hikmetini, kudretini, rahmetini, şefkatini, muhabbetini gösterirken, isim ve sıfatlarının güzelliklerine ayna olurken; bir taraftan da yine Allah'ın emriyle 24 saat insana hizmet vermekte ve ona kurban edildiğini göstermektedir. Buna mukabil insan da namaza duruşuyla şunu diyor: Allahım, madem kânatı sen bana bağladın ve kurban ettin, ben de kâinatla beraber sana bağlanıyor ve Sana kurban oluyorum. Allahuekber diyerek namaza durmanın ve el bağlamanın bir anlamı da budur.

Kâinatı, kuluna kurban eden bir Allah'a, hiç kurban olunmaz mı?

Namaza duran insan, "Ettehiyyatü lillah vassalavatu vettayyibat" demekle bütün kâinatın selamını, hürmetini, muhabbetini, hamdini, şükrünü Allah'a takdim etmiş oluyor.

"Esselamu alayke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh" demekle, bütün kâinatın selam ve salatını, Allah'ın rahmet ve bereketini Allah'ın izniyle Allah'ın habibi Hz. Muhammed'e (sav) takdim etmiş oluyor,

Esselamu alayna ve ala ıbadillahissalihîn, demekle de bütün Allah'ın salih kullarına dua etmiş oluyor. Bütün selamların Allah'ın salih kullarına gitmesini ve hepsinin sağlık ve afiyette kalmalarını istiyor. Nihayet tahiyyatın sonundaki kelime-i şehadetle de Allah'a ve Rasulüne imanını ve biatını yenilemiş oluyor. Bu şuurla namaz kılan bir insanın yalnız kalması, yalnız ölmesi, imansız kabre girmesi hiç mümkün olabilir mi? Bu şekilde namaz kılana şeytan ve şeytanlaşmışlar yaklaşabilir mi? Herkesin böyle namaz kıldığını ve herkesin böyle birbirine dua ettiğini düşünün. Böyle bir dünya cennet olmaz mı, cenneti doğurmaz mı?

Böyle bir namaz, sahibini gaflet ve ülfet hastalığından, maddî ve manevî musibetlerden, kirlerden ve virüslerden korur, kulu Allah'a sevdirir, helallerle yetindirir, haram ve günahlardan uzak tutar. Bu şekilde namaz kılmayı adet haline getiren insan, haksızlığa, hırsızlığa, hayasızlığa, ahlaksızlığa, fuhşa, şiddete, istismarcılığa tenezzül etmez. Çünkü kıldığı namaz bunlara izin vermez.[9] Bu namazın bir adı da huşu ile, Allah'ı görürcesine kılınan namazdır. Ne mutlu böyle namaz kılanlara. Ne güzel özetlemiş Mevla: "Namazlarını huşu ile kılan müminler, muhakkak kurtuluşa ermişlerdir."[10]

Dipnotlar

[1] Bkz. Fahrurrazî, Et- Tefsîrü'l-Kebir, I, 99,

[2] İşârâtü'l-İ'caz, 41

[3] Buhârî, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11

[4] "Sübhanekellahümme ve bi hamdik" cümlesine işaret var.

[5] Sübhanedeki "vebihamdik" kelimesine işaret edilmektedir.

[6] Bkz. Fatiha, 1/2

[7] Bkz. Fatiha, 1/5

[8] Bu manalarla "Ettehiyyatulillah…" kasdedilmektedir.

[9] Bkz. Ankebût, 29/45

[10] Müminûn, 23/1-2

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ERZURUM TEDÂİLERİ-3

ERZURUM TEDÂİLERİ-3

ERZURUM’DA BİR BAYRAM HAVASI Benim çocukluk ve gençlik yıllarımda âdeta zifiri bir karanlı

ERZURUM TEDÂİLERİ-2

ERZURUM TEDÂİLERİ-2

Evet, Erzurum âlimler, evliyalar, meşayıhlar, şairler, mutasavvıflar beldesidir. Başta Nakşib

HAK VE SALAHİYET ÇERÇEVESİNDE KADINLAR MESELESİ

HAK VE SALAHİYET ÇERÇEVESİNDE KADINLAR MESELESİ

Rahmân ve Râhîm olan Allah’ın adıyla... Âl-i İmran suresinin 14. ayeti kerimesinde şehvet

ERZURUM TEDÂİLERİ-1

ERZURUM TEDÂİLERİ-1

Doğu Anadolu’nun gözbebeği, evliyalar yatağı, kahramanlar otağı, ilim ve irfan ocağı, me

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-2

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-2

Gemiye binen kurtulur fakat, sağ salim karaya ulaşmak isteyenlerin, yıldızları takip etmesi laz

VAAZ VE NASİHAT ADABI

VAAZ VE NASİHAT ADABI

Allah (c.c), Elçisi Hz. Muhammed'e (s.a.v): فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذ

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla “Deki, ben bu (İslam’ın size ulaşması )na (dair sa

TEZKİYE VE SİCİL AMİRLİĞİ

TEZKİYE VE SİCİL AMİRLİĞİ

Bilindiği üzere her kurumun en üst yetkilisi sicil âmiridir. Sicil amiri geniş perspektifiyle,

İLMİ ARAŞTIRMALARDA İNSAFLI OLMAK VE HAKKA UYMAK

İLMİ ARAŞTIRMALARDA İNSAFLI OLMAK VE HAKKA UYMAK

Rabbani bir eğitimcinin önem vermesi gereken önemli hususlardan biri de hoca, öğrencilerini ilm

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-2

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-2

.2.1.3. Arvasîlerin Ağrı’ya Gelişi Bayazıt Sancağının vilayet merkezi olduğu dönemde A

İLİM TALEBESİNİN İHTİYAÇ DUYACAĞI MEZİYETLERİN ÖZETİ

İLİM TALEBESİNİN İHTİYAÇ DUYACAĞI MEZİYETLERİN ÖZETİ

İlim talebesi, eğitiminde birtakım güzel meziyetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda büyük im

"Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."

Mü'min, 19

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI