Cevaplar.Org

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed isminin terim anlamı: Her şey kendisine muhtaç olan, ancak kendisi hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-15 08:29:11

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan.

 Samed isminin terim anlamı: Her şey kendisine muhtaç olan, ancak kendisi hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Allah, bütün dilekler için yegâne mercidir.

Samed ismi ihlas suresinin ikinci ayetinde geçer:

"De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur."(1)

Diyanet Tefsiri, Samed ismini şöyle açıklar: 'Samed kelimesi "herkesin kendisine ihtiyacını arz ettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan" anlamına gelir (Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü'l-Kur'ân, "smd" md.). Sûredeki bağlamına göre samed, "var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vâcibü'l-vucûd" demektir. Buna göre samed kelimesi doğrudan doğruya ahad isminin açıklamasıdır; daha sonra gelen "doğurmamış ve doğmamıştır" meâlindeki âyet de samed isminin açıklamasıdır.'(2)

Ömer Nasuhi Bilmen, İhlas suresinin ikinci ayetini şöyle tefsir eder: '(Allah): O Yüce Yaratıcı, sameddir. Yâni: (Bütün mahlûkatın kendisine yöneleceği ve sığınacağı yegâne varlıktır.) Bütün yaratılmış olanlar, kendi ihtiyaçlarından dolayı o kerîm Yaratıcı'ya ihtiyaçlarını arz eder, dua ve niyazda bulunurlar. Onun üstünde bir zât yoktur. O hiçbir kimseye muhtaç değildir. Bütün mahlûkattan müstağnidir. "Samed" Bir ilâhî sıfattır. Hacetlerin kazası, yerine getirilmesi hususuna yalnız bizzat kastedilmiş olan Kerem Sahibi Yaratıcı demektir."(3)

Es-Samed isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'tan başka Samed yoktur. O halde bizler de ihtiyaçlarımızı ona arz etmeli ve bilmeliyiz ki, ondan başka ihtiyaçları gideren bir ilah yoktur.

Dipnotlar

1-İhlas: 1-4

2-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 5, S: 715-716

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C: 8, S: 4115

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI