Cevaplar.Org

EL-MUKTEDİR

El-Muktedir kelimesinin sözlük anlamı: Gücü yeten, gücü yettiği sabit olan, ölçü ile yapan. El-Muktedir isminin terim anlamı: Kudretine nihayet olmayan, her işi yapmaya fiilen gücü yeten, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-15 08:23:11

El-Muktedir kelimesinin sözlük anlamı: Gücü yeten, gücü yettiği sabit olan, ölçü ile yapan.

El-Muktedir isminin terim anlamı: Kudretine nihayet olmayan, her işi yapmaya fiilen gücü yeten, kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.

Allah'ın kudretini kullanmasının önünde bir engel ve bir sınırlama yoktur. Allah, istediği her işi takdir ettiği zamanda ve takdir etiği şekilde yapar.

Allah, yarattığı varlıklara dilediği kadar kuvvet verir. Ancak yaratılmışların kuvvet ve kudreti Allah'ınki ile mukayese edilemez.

İçinde Muktedir ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgârın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir."(1)

Sahip olduğumuz nimetler ebedi değildir Dünya nimetlerine, Allah'ın takdir ettiği süre kadar sahip oluruz. O nimetlerin var olmaları, bizim kudretimize değil, Allah'ın kudretine bağlıdır.

"Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık."(2)

Firavun ve kavmi Hz. Musa ile gönderilen vahyi ve mucizeleri yalanladılar. Allah da onları kudreti ile yakalayıp cezalandırdı.

"Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle açıklar: 'O mutlu takva sahibi zâtlar, yarın âhirette (Bir doğruluk ikâmetgâhında) bir ebedî hakikat olan bir makamda, sâdıklara mahsus bulunan bir yüce mecliste (gayet kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda) yâni: Her şeye kaadir acizlikten uzak ve hâkimiyeti, tasarrufları, bütün kâinat üzerinde cereyan edip duran bir Yüce mabudun manevî huzurunda (bulunacaklardır.) hâşâ mekân, lütuf itibariyle öyle bir manevî yakınlığa nail olacaklardır. İşte mü'minler, yarın o Yüce Yaratıcı'nın öyle tecelliyatına, ilâhî lütuflarına mazhar bulunmak şerefine kavuşacaklardır. Bizler de öyle bir mazhariyeti o Kerem ve merhamet sahibi Yaratıcımızdan niyaz ederiz. Onun lütuf ve ihsanı, nîmetleri sonsuzdur.'(4)

El-Muktedir isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, hem kudretine nihayet olmayan hem de kullarına sınırlı ölçüde kudret verendir. Allah'ın bize verdiği kudreti, ona itaat sınırları dâhilinde kullanmalıyız.

Dipnotlar

1-Kehf-45

2-Kamer-42

3-Kamer-55

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C: 7 S: 3663

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BAKIŞ AÇISI-16

BAKIŞ AÇISI-16

Misyonerliğin, sömürgeleştirme hareketlerinin bir öncü kuvveti olduğunu biliyoruz. İkinci Va

MUHAKEMAT DERSLERİ-8

MUHAKEMAT DERSLERİ-8

Ders: Muhakemat Dersleri (8.Ders), Birinci Makale, İkinci Mukaddime’nin devamı İzah: Prof. Dr.

BEN OLACAKTIM Kİİİİİ

BEN OLACAKTIM Kİİİİİ

Üniversite öğrencisi iken pısırık bir hayat yaşayan, “Ben asistan olunca İslami hizmetlere

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

“KUR’AN-I KERİM’E ABDESTSİZ DOKUNULABİLİR” YANLIŞI

“KUR’AN-I KERİM’E ABDESTSİZ DOKUNULABİLİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa, her seferinde “Kur’an’ın rehberliği”nde yürüdüğünü

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-7

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-7

Bizim köye bir hoca gelmişti. Ben ilkokula gidiyorum. Nasıl bir hoca idi bilmiyorum. Yalnız vaaz

DUA

DUA

Dolu gönderdin, sel gönderdin, zelzele, buz, kurak, kıtlık, ecel gönderdin… DÜŞMAN GÖNDER

KUR’AN NOTLARI-7

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

BÜYÜK GÜNAHLAR-16

BÜYÜK GÜNAHLAR-16

XXI. Mürtedlik (dinden dönme) ile ilgili bölümde geçen büyük günahlar 352-353. KEBİRE:

SÖZ SÖYLEMEDİN Kİ

SÖZ SÖYLEMEDİN Kİ

Geveze bir şahıs, hikmet ehli bir insanın yanına gidip faydasız sözleriyle hikmet ehlini bir s

SİTE HARİTASI