Cevaplar.Org

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin terim anlamı: Kendiliğinden var olup başkasına muhtaç olmayan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-08 08:53:18

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan.

Kayyûm isminin terim anlamı: Kendiliğinden var olup başkasına muhtaç olmayan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden.

Allah, gökleri, yeri ve bütün varlıkları ayakta tutar.

Allah, varlıkların ayakta kalmaları için ihtiyaç duydukları şeyleri verir.

Allah, her varlığın ihtiyacını karşıladığı halde, kendisi bütün varlıklardan müstağnidir.

Allah, kâinatı ve içindeki varlıkları hem yaratmış hem de yaşatmaktadır.

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur."(1)

Müfessir Elmalılı bu ayette geçen Kayyûm ismini şöyle açıklar: 'KAYYÛM: Kıyamdan "Fey'ul" vezninde (kalıbında) bir mübalağa kipidir ki, kendi kaim, diğerleri mukim (ayakta tutan) ve mukavvim (yöneten) demektir. Ve bunda eşyanın ayakta durmasının ilâhî kıyamda fani olduğuna lafzında bir ima (işaret) vardır. İbni Sina bunun vâcibü'l-vücud kavramına eşit olduğunu söylemiş ise de, buna vâcibü'l-vücud kavramının, kendinden başka, ondan ayrılmaz bir kavramı olan, külli mucid (her şeyi yoktan var eden) külli müdebbir (herşeyi idare eden, yöneten) gibi diğer kemal kavramlarının hepsi de anlam itibariyle dahildir.'(2)

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur."(3)

Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah, kendiliğinden vardır, kimseye muhtaç değildir, kullarının ihtiyaçlarını giderip onları yaşatır.

"Bütün yüzler (insanlar), diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise, gerçekten perişan olmuştur."(4)

Ahirette bütün insanlar diri ve kayyum olan Allah için eğilip boyun bükerler. Artık herkes bilir ki Allah ne karar verirse o olacaktır. Dünyada iken zalim olanlar, o gün perişan durumdadır.

El-Kayyûm isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, her şeyi takdir ettiği zamana kadar kaim kılmaktadır. Her halimizle Allah'ın yaşatmasına ve emrine bağlıyız. Bize düşen, Allah karşısındaki konumumuzu bilip iyi birer kul olmaya çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Bakara-255

2-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, C: 2, S: 155

3-Al-i İmran-2

4-Taha-111

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-1

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli mütefekkir, şar ve yazar Yavuz Bülent Bakiler beyef

MUHAKEMAT NOTLARI-16

MUHAKEMAT NOTLARI-16

Ders: Muhakemat, 1. Makale, 9. Mukaddime İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *Bana göre bu 9. Muka

ÂLİMİN SORUMLULUĞU VE İKAZ GÖREVİ

ÂLİMİN SORUMLULUĞU VE İKAZ GÖREVİ

Muhterem müslümanlar! Bazı okuyucular ve takipçiler, 80 yaşında olduğumu ve dünyada olup bi

BAKIŞ AÇISI-10

BAKIŞ AÇISI-10

Bugün kaynak olarak kullandığımız –eski ulemaya ait– pek çok eserin girişinde, müellifin

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-1

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-1

Hazret-i Âdem’in yaratıldıktan sonra söylediği ilk cümle de yine "el-Hamdü lillah" cümlesi

CİMRİNİN YEMEĞİ HASTA EDER

CİMRİNİN YEMEĞİ HASTA EDER

Rahmetli Muzaffer Özak Efendi, bir defasında Sahaf dükkânındaki çalışanlarına; -Bu gün if

KAİNAT DENEN MESCİD

KAİNAT DENEN MESCİD

Ey insan! Sen bu hayata bir camide, (bir ibadethanede) gözlerini açmışsın ve Müslüman olarak

KUR’AN NOTLARI-1

KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira d

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-14

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-14

Gladstone(20. Asır başında İngiliz sömürge bakanı) Gladstone'a göre Türkler şöyle tasvir

BENİM GÖZÜMLE-10

BENİM GÖZÜMLE-10

İmam Rabbani İmam-ı Rabbani'nin, hadiste "her yüz yılın başında" geleceği bildirilen müce

BÜYÜK GÜNAHLAR-10

BÜYÜK GÜNAHLAR-10

206. KEBİRE: Zaruri bir durum yokken, kendi vaziyetine bakarak geri ödeyemeyeceğini zanneden bir

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI