Cevaplar.Org

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örneği ve maddesi bulunmadan yoktan yaratan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-01 06:19:05

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden.

Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örneği ve maddesi bulunmadan yoktan yaratan.

Allah tek yaratıcıdır; varlıkları yoktan yaratır, yarattığı varlıklardaki değişiklikleri yaratmaya devam eder, ölen insanları ahirette yeniden diriltecektir.

"Onlar, Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır."(1)

İlk başta yaratan, sonra da bu yaratmayı tekrar ettiren Allah'tır.

 "O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır…"(2)

Allah, başlangıçta yaratmayı hiç yoktan var ederek yapmıştır, ahirette yaratmayı tekrarlayacaktır.

"Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu bölümü şöyle açıklar: '(Muhakkak ki: O'dur) O âlemin yaratıcısıdır, bu kâinatı (ilk olarak yaratan ve iade eden, O'dur.) Ondan başka Yaratıcı yoktur. O'nun kudreti yaratmaya da yaşatmaya da, diriltmeye de fazlasıyla kâfidir.'(4)

"De ki: "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan, başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı?" De ki: "Allah, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O hâlde, nasıl oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz?"(5)

Allah için zorluk yoktur. Acizlik, ancak yaratılmış varlıklara mahsustur.

 El-Mübdî isminden çıkarmamız gereken ders:

Şunu unutmamalıyız ki, bizi yok iken yaratan Allah, ahirette yeniden halk edecektir. O halde Allah, hem bizi yok iken var ettiği için ona karşı kulluk görevimizi yerine getirmeli hem de ahirette yeniden halk edeceği için hazırlıklı olmalıyız.

Dipnotlar

1-Ankebut-19

2-Rum-27

3-Buruc-13

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi, C: 8, S: 4007

5-Yunus-34

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI