Cevaplar.Org

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örneği ve maddesi bulunmadan yoktan yaratan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-01 06:19:05

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden.

Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örneği ve maddesi bulunmadan yoktan yaratan.

Allah tek yaratıcıdır; varlıkları yoktan yaratır, yarattığı varlıklardaki değişiklikleri yaratmaya devam eder, ölen insanları ahirette yeniden diriltecektir.

"Onlar, Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır."(1)

İlk başta yaratan, sonra da bu yaratmayı tekrar ettiren Allah'tır.

 "O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır…"(2)

Allah, başlangıçta yaratmayı hiç yoktan var ederek yapmıştır, ahirette yaratmayı tekrarlayacaktır.

"Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu bölümü şöyle açıklar: '(Muhakkak ki: O'dur) O âlemin yaratıcısıdır, bu kâinatı (ilk olarak yaratan ve iade eden, O'dur.) Ondan başka Yaratıcı yoktur. O'nun kudreti yaratmaya da yaşatmaya da, diriltmeye de fazlasıyla kâfidir.'(4)

"De ki: "Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan, başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı?" De ki: "Allah, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O hâlde, nasıl oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz?"(5)

Allah için zorluk yoktur. Acizlik, ancak yaratılmış varlıklara mahsustur.

 El-Mübdî isminden çıkarmamız gereken ders:

Şunu unutmamalıyız ki, bizi yok iken yaratan Allah, ahirette yeniden halk edecektir. O halde Allah, hem bizi yok iken var ettiği için ona karşı kulluk görevimizi yerine getirmeli hem de ahirette yeniden halk edeceği için hazırlıklı olmalıyız.

Dipnotlar

1-Ankebut-19

2-Rum-27

3-Buruc-13

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi, C: 8, S: 4007

5-Yunus-34

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

Fussilet, 46

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI