Cevaplar.Org

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her şeyin sayısını bilen; gizli açık, görünen görünmeyen her şeyi bütün ayrıntılarıyla tek tek bilen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-01 06:17:20

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen.

Muhsî isminin terim anlamı: Her şeyin sayısını bilen; gizli açık, görünen görünmeyen her şeyi bütün ayrıntılarıyla tek tek bilen.

Allah, bütün insanların, bütün iyi ve kötü işlerini tek tek bilir.

İnsanlar, her şeyi bilip sayamazlar; ancak Allah'ın bilip saymadığı bir şey yoktur.

Muhsî sıfatını anlatan iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

 "Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah, her şeye şahittir."(1)

Müfessir Sabuni bu ayeti şöyle açıklar: 'Yüce Allah'ın, bütün suçluları bir tek yerde toplayacağı o korkunç günü hatırla. O gün, Allah onlara, dünyada işledikleri suç ve günahları haber verecektir. Hesap ve ceza olmadığına inandıkları için onlar o suçları unutmuşken, Allah onları amel defterlerinde zapt etmiş ve aleyhlerinde kullanmak üzere korumuştur. Yüce Allah her şeyden haberdar ve her şeyi görmektedir. Hiçbir şey O'na gaip ve gizli kalmaz.'(2)

"… (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir)."(3)

Müfessir Sabuni, ayetin bu bölümünü şöyle açıklar: 'Allah'ın ilmi, peygamberlerde olan her şeyi kuşatmıştır. Onların işlerinden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O, yerlerde ve göklerde yayılmış olan damla, kum, ağaç yaprağı, denizköpüğü... her şeyi zaptedip en ince teferruatıyla bilir. Hiçbir şey O'ndan gayb olmaz, hiçbir iş O'ndan gizli kalmaz.'(4)

El-Muhsî isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın kullarına olan nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Hayatımız boyunca her an ve her nefeste Allah'ın nimetlerine nail olmaktayız. O halde Allah'a olan hamd, sena ve şükrümüz sayısız olmalıdır.

Dipnotlar

1-Mücadele-6

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 351

3-Cin-28

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 7, S: 93

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI