Cevaplar.Org

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her şeyin sayısını bilen; gizli açık, görünen görünmeyen her şeyi bütün ayrıntılarıyla tek tek bilen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-01 06:17:20

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen.

Muhsî isminin terim anlamı: Her şeyin sayısını bilen; gizli açık, görünen görünmeyen her şeyi bütün ayrıntılarıyla tek tek bilen.

Allah, bütün insanların, bütün iyi ve kötü işlerini tek tek bilir.

İnsanlar, her şeyi bilip sayamazlar; ancak Allah'ın bilip saymadığı bir şey yoktur.

Muhsî sıfatını anlatan iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

 "Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah, her şeye şahittir."(1)

Müfessir Sabuni bu ayeti şöyle açıklar: 'Yüce Allah'ın, bütün suçluları bir tek yerde toplayacağı o korkunç günü hatırla. O gün, Allah onlara, dünyada işledikleri suç ve günahları haber verecektir. Hesap ve ceza olmadığına inandıkları için onlar o suçları unutmuşken, Allah onları amel defterlerinde zapt etmiş ve aleyhlerinde kullanmak üzere korumuştur. Yüce Allah her şeyden haberdar ve her şeyi görmektedir. Hiçbir şey O'na gaip ve gizli kalmaz.'(2)

"… (Allah) onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir)."(3)

Müfessir Sabuni, ayetin bu bölümünü şöyle açıklar: 'Allah'ın ilmi, peygamberlerde olan her şeyi kuşatmıştır. Onların işlerinden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O, yerlerde ve göklerde yayılmış olan damla, kum, ağaç yaprağı, denizköpüğü... her şeyi zaptedip en ince teferruatıyla bilir. Hiçbir şey O'ndan gayb olmaz, hiçbir iş O'ndan gizli kalmaz.'(4)

El-Muhsî isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın kullarına olan nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Hayatımız boyunca her an ve her nefeste Allah'ın nimetlerine nail olmaktayız. O halde Allah'a olan hamd, sena ve şükrümüz sayısız olmalıdır.

Dipnotlar

1-Mücadele-6

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 6, S: 351

3-Cin-28

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 7, S: 93

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI