Cevaplar.Org

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlamı: Övülen, Kendisine hamd ve sena olunan, filleriyle ve sıfatlarıyla hamd edilmeye layık olan, bütün mevcudat tarafından övülen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-07-01 06:15:36

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan.

Hamîd isminin terim anlamı: Övülen, Kendisine hamd ve sena olunan, filleriyle ve sıfatlarıyla hamd edilmeye layık olan, bütün mevcudat tarafından övülen.

Mutlak manada Hamîd, yalnız Allah'tır; çünkü diğer varlıklar noksandan münezzeh değildir.

İçinde Hamîd ismi geçen bazı ayetler ve kısa açıklamaları şöyledir:

"O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye lâyık olandır."(1)

Allah, sıfatları ve filleri ile övülmeye layıktır. Gerçek koruyucu, Allah'tır. Bazen yağmur konusunda ümitler kesilmişken, kullarının imdadına yetişip yağmur yağdırır.

"Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye lâyıktır."(2)

Gökten indirilen yağmur, Allah'ındır. Yerde biten meyveler, sebzeler ve ekinler hep Allah'ındır. Her şeyin sahibi olan Allah, hem zengin hem de övülmeye layık olandır.

"Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla lâyık olandır."(3)

Diyanet tefsiri bu ayeti şöyle açıklar: 'İnsanı yaratan ve onun ihtiyaçlarını en iyi bilen Cenâb-ı Allah bütün beşeriyete yönelik bir uyarıda bulunmaktadır: Allah'a muhtaç olan insanlardır, Allah ise hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç değildir. Üstelik yaratılmışlar üzerindeki üstün nimetlerinden ötürü hamd edilmeye lâyık olan yalnız O'dur. Bu uyarıdan, ibadetin insanın buna muhtaç olmasından dolayı emredildiği, dolayısıyla din duygusunun ve Allah'a ibadet etme eğiliminin fıtrî olduğu ve baskı yöntemleriyle yok edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.'(4)

"Mûsâ, şöyle dedi: "Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyık olandır."(5)

Kimse inkârcı olmakla Allah'a bir zarar veremez. Allah, zatı, sıfatları, fiilleri ve hükümranlığıyla övülmeye layıktır; bu gerçek, hiçbir şekilde değişmez. İnsanlar Allah'ı doğru tanıyıp ona hamd ederlerse, kulluk görevlerini yerine getirmiş olurlar.

El-Hamîd isminden çıkarmamız gereken ders:

Hamd edilmeye layık olan yegâne varlık, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah'tır. O halde bizler de hem Allah'ı övüp ona hamd etmeli hem de Yüce Yaratıcı tarafından beğenilecek işler yapmalıyız.

Dipnotlar

1-Şura-28

2-Hac-64

3-Fatır-15

4-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 458-459

5-İbrahim-8

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-1

YAVUZ BÜLENT BAKİLER BEYEFENDİ İLE MÜLAKATIMIZ-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli mütefekkir, şar ve yazar Yavuz Bülent Bakiler beyef

MUHAKEMAT NOTLARI-16

MUHAKEMAT NOTLARI-16

Ders: Muhakemat, 1. Makale, 9. Mukaddime İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *Bana göre bu 9. Muka

ÂLİMİN SORUMLULUĞU VE İKAZ GÖREVİ

ÂLİMİN SORUMLULUĞU VE İKAZ GÖREVİ

Muhterem müslümanlar! Bazı okuyucular ve takipçiler, 80 yaşında olduğumu ve dünyada olup bi

BAKIŞ AÇISI-10

BAKIŞ AÇISI-10

Bugün kaynak olarak kullandığımız –eski ulemaya ait– pek çok eserin girişinde, müellifin

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-1

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-1

Hazret-i Âdem’in yaratıldıktan sonra söylediği ilk cümle de yine "el-Hamdü lillah" cümlesi

CİMRİNİN YEMEĞİ HASTA EDER

CİMRİNİN YEMEĞİ HASTA EDER

Rahmetli Muzaffer Özak Efendi, bir defasında Sahaf dükkânındaki çalışanlarına; -Bu gün if

KAİNAT DENEN MESCİD

KAİNAT DENEN MESCİD

Ey insan! Sen bu hayata bir camide, (bir ibadethanede) gözlerini açmışsın ve Müslüman olarak

KUR’AN NOTLARI-1

KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira d

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-14

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-14

Gladstone(20. Asır başında İngiliz sömürge bakanı) Gladstone'a göre Türkler şöyle tasvir

BENİM GÖZÜMLE-10

BENİM GÖZÜMLE-10

İmam Rabbani İmam-ı Rabbani'nin, hadiste "her yüz yılın başında" geleceği bildirilen müce

BÜYÜK GÜNAHLAR-10

BÜYÜK GÜNAHLAR-10

206. KEBİRE: Zaruri bir durum yokken, kendi vaziyetine bakarak geri ödeyemeyeceğini zanneden bir

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI