Cevaplar.Org

EL-KAVİYY

Kaviyy kelimesinin sözlük anlamı: Güçlü olan, bir işi yapmaya gücü yeten. Kaviyy isminin terim anlamı: Her şeye gücü yeten, tam ve kâmil olarak kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet veren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:23:25

Kaviyy kelimesinin sözlük anlamı: Güçlü olan, bir işi yapmaya gücü yeten.

Kaviyy isminin terim anlamı: Her şeye gücü yeten, tam ve kâmil olarak kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet veren.

İnsanın kuvveti sınırlıdır, Allah'ın kuvveti sınırsızdır. Sınırsız kuvvet sahibi olan Allah, insana sınırlı ölçüde kuvvet vermiştir.

Hadislerde yer alan bir metin şöyledir: "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. (Bütün tasarruf ve güç Allah'a aittir.)"(1) Güç, kuvvet ve kudretin asıl sahibi Allah'tır.

"…Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır."(2)

Müfessir Sabuni, ayetin bu bölümünü şöyle açıklar:' Şüphesiz Allah kuvvetle yakalar ve şiddetle azap eder. Hiçbir kimse onu mağlup edemez. Hiç kimse ondan kaçıp kurtulamaz.'(3)

"Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."(4)

Allah'ın kadrini yeterince bilmek için, onu doğru tanımak, tek ilah olarak kabul etmek ve emirlerine uymak gerekir. Bilinmelidir ki Allah, sonsuz bir kuvvete ve mutlak bir güce sahiptir.

"Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü'minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."(5)

Allah'ın Kaviyy ve Azîz olmasını sonuçlarıyla birlikte anlamak için bu ayetin tefsirini Ömer Nasuhi Bilmen'den okuyalım: '(Ve Allah) Teâlâ Hazretleri o Hendek savaşında (kâfir olan kimseleri) öyle toplanıp Medine-i Münevvere üzerine saldırmak isteyen İslâm düşmanlarını (öfkeli oldukları halde) maksatlarına nail olamayıp bozguna uğramaya mecbur, fevkalâde üzüntülü, heyecana mağlup bir şekilde (geri çevirdi) muhasarayı bırakarak eli boş ve ziyana uğramış bir şekilde dönüp gittiler. Artık o kâfirler (bir hayra kavuşamadılar) ne dinî ve ne de dünyevî bir faide elde edemeyerek zelilce bir vaziyette kalmış oldular. (Ve Allah, müminlere savaşta muvaffak olmaları için kâfi oldu) onları rüzgârlar ile, melekler ile perişan ederek başarıya nail buyurmadı (ve Allah Teâlâ pek kuvvetlidir.) dilediğini vücuda getirmeğe kadir ve (pek galiptir) her şey üzerinde galibiyet, hâkimiyeti geçerlidir.'(6)

"Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkâr ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz O, güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir."(7)

Bu dünyada kimse sahip olduğu güçten dolayı gururlanıp yanlış yollara sapmamalıdır. İnsanlara sahip oldukları gücü veren Allah, o gücü alıp onları cezalandırmaya da kadirdir.

El-Kaviyy isminden çıkarmamız gereken ders:

Elimizde bulunan güç, bize Allah tarafından verildiğine göre, o gücü Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olarak kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Dipnotlar

1-Buhari, Ezan-7; Müslim, Salat-12

2-Enfal-52

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 2, S: 430

4-Hac-74

5-Ahzab-25

6-Ömer Nasuhi Bilmen, C: 6, S: 2799

7-Mü'min-22

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI