Cevaplar.Org

EL-KAVİYY

Kaviyy kelimesinin sözlük anlamı: Güçlü olan, bir işi yapmaya gücü yeten. Kaviyy isminin terim anlamı: Her şeye gücü yeten, tam ve kâmil olarak kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet veren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:23:25

Kaviyy kelimesinin sözlük anlamı: Güçlü olan, bir işi yapmaya gücü yeten.

Kaviyy isminin terim anlamı: Her şeye gücü yeten, tam ve kâmil olarak kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet veren.

İnsanın kuvveti sınırlıdır, Allah'ın kuvveti sınırsızdır. Sınırsız kuvvet sahibi olan Allah, insana sınırlı ölçüde kuvvet vermiştir.

Hadislerde yer alan bir metin şöyledir: "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. (Bütün tasarruf ve güç Allah'a aittir.)"(1) Güç, kuvvet ve kudretin asıl sahibi Allah'tır.

"…Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır."(2)

Müfessir Sabuni, ayetin bu bölümünü şöyle açıklar:' Şüphesiz Allah kuvvetle yakalar ve şiddetle azap eder. Hiçbir kimse onu mağlup edemez. Hiç kimse ondan kaçıp kurtulamaz.'(3)

"Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."(4)

Allah'ın kadrini yeterince bilmek için, onu doğru tanımak, tek ilah olarak kabul etmek ve emirlerine uymak gerekir. Bilinmelidir ki Allah, sonsuz bir kuvvete ve mutlak bir güce sahiptir.

"Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü'minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."(5)

Allah'ın Kaviyy ve Azîz olmasını sonuçlarıyla birlikte anlamak için bu ayetin tefsirini Ömer Nasuhi Bilmen'den okuyalım: '(Ve Allah) Teâlâ Hazretleri o Hendek savaşında (kâfir olan kimseleri) öyle toplanıp Medine-i Münevvere üzerine saldırmak isteyen İslâm düşmanlarını (öfkeli oldukları halde) maksatlarına nail olamayıp bozguna uğramaya mecbur, fevkalâde üzüntülü, heyecana mağlup bir şekilde (geri çevirdi) muhasarayı bırakarak eli boş ve ziyana uğramış bir şekilde dönüp gittiler. Artık o kâfirler (bir hayra kavuşamadılar) ne dinî ve ne de dünyevî bir faide elde edemeyerek zelilce bir vaziyette kalmış oldular. (Ve Allah, müminlere savaşta muvaffak olmaları için kâfi oldu) onları rüzgârlar ile, melekler ile perişan ederek başarıya nail buyurmadı (ve Allah Teâlâ pek kuvvetlidir.) dilediğini vücuda getirmeğe kadir ve (pek galiptir) her şey üzerinde galibiyet, hâkimiyeti geçerlidir.'(6)

"Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkâr ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz O, güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir."(7)

Bu dünyada kimse sahip olduğu güçten dolayı gururlanıp yanlış yollara sapmamalıdır. İnsanlara sahip oldukları gücü veren Allah, o gücü alıp onları cezalandırmaya da kadirdir.

El-Kaviyy isminden çıkarmamız gereken ders:

Elimizde bulunan güç, bize Allah tarafından verildiğine göre, o gücü Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olarak kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Dipnotlar

1-Buhari, Ezan-7; Müslim, Salat-12

2-Enfal-52

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 2, S: 430

4-Hac-74

5-Ahzab-25

6-Ömer Nasuhi Bilmen, C: 6, S: 2799

7-Mü'min-22

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Kim Allah'ın Kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara uyarsa, Allah onu, dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevkeder, ahirette de kötü hesabtan korur

Ravi:İbnu Abbas(r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI