Cevaplar.Org

EL-VEKÎL

Vekîl kelimesinin sözlük anlamı: İşin havale edildiği kimse, iş konusunda güvenilen. Vekîl isminin terim anlamı: Yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan, Her şeyi tedbir ile idare eden, işleri görmek kendisine ağır gelmeyen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:21:20

Vekîl kelimesinin sözlük anlamı: İşin havale edildiği kimse, iş konusunda güvenilen.

Vekîl isminin terim anlamı: Yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan, Her şeyi tedbir ile idare eden, işleri görmek kendisine ağır gelmeyen.

Allah'ı vekil tayin eden, dünyaca işlerinin gereğini yapıp sonucunu Allah'a bırakır.

Allah, tabiat kanunları ve sosyal kurallar koymuş ayrıca bizleri dini emir ve yasaklarına uymakla sorumlu kılmıştır. Kul, işlerini sayılan kurallara aykırı olmayacak şekilde yapıp sonucunu Allah'a bırakmalıdır.

Herhangi bir işimiz için bir insanı vekil tayin ettiğimizde, doğal olarak, ona bir ücret öderiz. Allah'ı vekil tayin ettiğimizde ise Allah bizi mükâfatlandırır.

İçinde Vekîl ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) tevekkül et. ..."(1)

Bu ayette Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kendisini vekil kılmasını yani ona güvenmesini emretmiştir. Bu emir, genel anlamda bütün mü'minler için geçerlidir.

Bütün işlerimizi Allah'ın emrettiği gibi yapmalı ve ona dayanmalıyız.

"… (Onları) koruyucu olarak Rabbin yeter."(2)

Diyanet Tefsiri bu bölümü şöyle açıklar: 'Âyetin son cümlesi Hz. Peygamber'e müşriklerin baskıcı tutumları karşısında tebliğ görevini yılgınlık göstermeden, Allah'a güvenerek sürdürmesini telkin etmekte, ona cesaret vermektedir. Kuşkusuz bu ifade, aynı zamanda Peygamber'in yolunu izleyen diğer müminlerin hak davalarını yaşatıp geliştirmelerinde de bir güven ve moral kaynağı taşır.'(3)

"Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler."(4)

Mü'minler savaş için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, müşrikler tarafından kendilerine ulaştırılan tehditlere karşı, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler. Müşrikler, mü'minlerin savaşa hazırlıklı olduklarını anlayınca korkup saldırıdan vazgeçmişlerdir.

El-Vekîl isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, kulları için vekildir; ancak kendisinin hiçbir zaman vekile ihtiyacı yoktur. Allah'a tevekkül edenler, sonuç itibarıyla kârlı çıkarlar. Allah, işlerini onun istediği gibi yapıp kendisine sığınanlara yardımcı olur, işlerini kolaylaştırır. O halde daima Allah'a güvenip ona dayanmalıyız.

Dipnotlar

1-Furkan-58

2-İsra-65

3-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 501

4-Al-i İmran-173

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI