Cevaplar.Org

EL-VEKÎL

Vekîl kelimesinin sözlük anlamı: İşin havale edildiği kimse, iş konusunda güvenilen. Vekîl isminin terim anlamı: Yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan, Her şeyi tedbir ile idare eden, işleri görmek kendisine ağır gelmeyen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:21:20

Vekîl kelimesinin sözlük anlamı: İşin havale edildiği kimse, iş konusunda güvenilen.

Vekîl isminin terim anlamı: Yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan, Her şeyi tedbir ile idare eden, işleri görmek kendisine ağır gelmeyen.

Allah'ı vekil tayin eden, dünyaca işlerinin gereğini yapıp sonucunu Allah'a bırakır.

Allah, tabiat kanunları ve sosyal kurallar koymuş ayrıca bizleri dini emir ve yasaklarına uymakla sorumlu kılmıştır. Kul, işlerini sayılan kurallara aykırı olmayacak şekilde yapıp sonucunu Allah'a bırakmalıdır.

Herhangi bir işimiz için bir insanı vekil tayin ettiğimizde, doğal olarak, ona bir ücret öderiz. Allah'ı vekil tayin ettiğimizde ise Allah bizi mükâfatlandırır.

İçinde Vekîl ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) tevekkül et. ..."(1)

Bu ayette Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kendisini vekil kılmasını yani ona güvenmesini emretmiştir. Bu emir, genel anlamda bütün mü'minler için geçerlidir.

Bütün işlerimizi Allah'ın emrettiği gibi yapmalı ve ona dayanmalıyız.

"… (Onları) koruyucu olarak Rabbin yeter."(2)

Diyanet Tefsiri bu bölümü şöyle açıklar: 'Âyetin son cümlesi Hz. Peygamber'e müşriklerin baskıcı tutumları karşısında tebliğ görevini yılgınlık göstermeden, Allah'a güvenerek sürdürmesini telkin etmekte, ona cesaret vermektedir. Kuşkusuz bu ifade, aynı zamanda Peygamber'in yolunu izleyen diğer müminlerin hak davalarını yaşatıp geliştirmelerinde de bir güven ve moral kaynağı taşır.'(3)

"Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler."(4)

Mü'minler savaş için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, müşrikler tarafından kendilerine ulaştırılan tehditlere karşı, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler. Müşrikler, mü'minlerin savaşa hazırlıklı olduklarını anlayınca korkup saldırıdan vazgeçmişlerdir.

El-Vekîl isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, kulları için vekildir; ancak kendisinin hiçbir zaman vekile ihtiyacı yoktur. Allah'a tevekkül edenler, sonuç itibarıyla kârlı çıkarlar. Allah, işlerini onun istediği gibi yapıp kendisine sığınanlara yardımcı olur, işlerini kolaylaştırır. O halde daima Allah'a güvenip ona dayanmalıyız.

Dipnotlar

1-Furkan-58

2-İsra-65

3-DİB Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 501

4-Al-i İmran-173

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI