Cevaplar.Org

EL-HAKK

Hakk kelimesinin sözlük anlamı: Gerçek, doğru ve sabit. Hakk isminin terim anlamı: Hiç değişmeden daima var olan, sözü en doğru olan, Ulûhiyeti sürekli tahakkuk eden


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:19:58

Hakk kelimesinin sözlük anlamı: Gerçek, doğru ve sabit.

Hakk isminin terim anlamı: Hiç değişmeden daima var olan, sözü en doğru olan, Ulûhiyeti sürekli tahakkuk eden.

Allah'ın varlığı haktır.

Allah'tan gelenler haktır.

Allah'ın emirlerine uymak, kulları için haktır.

İçinde Hak ismi geçen bazı ayetler ve kısa açıklamaları şöyledir:

"İşte burada yardım ve dostluk, Hak olan Allah'a mahsustur. Mükâfatı en iyi olan O, en güzel âkıbeti veren yine O'dur."(1)

Müfessir Sabuni bu ayeti şöyle açıklar: 'İşte bu makam ve halde, yardım sadece tek olan Allah'a aittir. Hiç kimse o yardımı yapamaz. Dostlarına yardım edecek gerçek dost odur. Allah, dünyada da âhirette de, kendi­sine iman edenler için en iyi karşılığı verendir. Kendisine güvenip ümit bağlayanlar için en güzel sonucu o verir.'(2)

"Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O'nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür."(3)

Allah, hak olan ilahtır; ötekiler ise batıldır.

"O gün Allah, onlara kesinleşmiş cezalarını tastamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir."(4)

O gün Allah'ın gerçek ilah olduğunu hiçbir şüpheye mahal kalmadan anlayacaklardır.

Allah'ın varlığı en önemli ve en gerçek olan şeydir. Öteki bütün varlıklar, Allah'ın yaratması ile meydana çıkmıştır.

Bir hadis-i şerif şöyledir:

"Allah'ım sen haksın. Vaadin hak, sözün haktır. Cennet hak, cehennem haktır. Peygamber haktır. Kıyametin kopması haktır."(5)

Allah haktır.

El-Hakk isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah hak olduğuna göre bize düşen, Allah'ın hak olduğunu unutmadan kulluk görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Kehf-44

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 3, S: 443

3-Hac-62

4-Nur-25

5-Buhari, Tevhid, 24, 35; Müslim, müsafirun-199

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

Allahu Teala, kulunu helal (kazanç) talebinde yorgun görmeyi sever.

250 Hadis, s.197

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI