Cevaplar.Org

EŞ-ŞEHÎD

Şehîd kelimesinin sözlük anlamı: Hadiselerin dış yüzünü bilen, Bütün hadiselere şahit olan


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:18:29

Şehîd kelimesinin sözlük anlamı: Hadiselerin dış yüzünü bilen, Bütün hadiselere şahit olan.

Şehîd isminin terim anlamı: Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan; her şeyi gözetlemiş gibi kesin olarak bilen, hiçbir şey bilgisi dışında kalmayan.

Şehîd ismi, şahid isminden daha geniş muhtevalıdır.

Allah her şeye şahittir.

Allah, bildiklerini haber verendir.

Allah, bilgisinde asla yanlışlık olmayan, bilgisine güvenilendir.

Allah, gayb ve şehadet âlemlerine muttalidir.

Allah, insanların duyularıyla algılayamadıkları şeyleri bilir.

İçinde Şehîd ismi geçen bazı ayetler ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya; Allah, kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah, her şeye şahittir."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayetin, içinde Şehîd ismi de geçen son bölümünü şöyle tefsir etmiştir: '(Şüphe yok ki, Allah Teâlâ her şeyi görüp bilir.) hiç bir şey, Hak Teâlâ'nın müşahede alanından ezeli ilminin dairesinden hariç olamaz. Artık muhakkaktır ki, ahirette de ilâhi hükmü tecelli edecektir. Doğru yolda olanlar bile bâtıl yolda olanları tâyin buyuracaktır. Doğru yolda olan ehli îmanı cennetlere, bir nice tecellilere erdirecektir, küfre düşmüş olanları da cehenneme sevk buyuracaktır, her kul, lâyık olduğu âkibete kavuşmuş olacaktır. İlâhi adalet, ilâhi hikmet bunu gerektirmektedir.'(2)

"Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter."(3)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlik görevini yapması ve insanların ona karşı olumlu ve olumsuz tepkileri konusunda şahit olarak Allah yeter.

"O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter."(4)

Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i peygamber olarak göndermiş ve onun peygamber olduğuna şahitlik etmektedir. Onun peygamberliğinin en büyük delili bu şahitliktir.

"De ki: "Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir."(5)

Hz. Muhammed (s.a.v.), risalet görevini yapmıştır; bu konuda şahit olarak Allah yeter. Müşrikler, ilahi vahiylerin kendilerine tebliğ edilmediğini iddia edemezler.

"De ki: "Sizden herhangi bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O, her şeye hakkıyla şahittir."(6)

Resulullah (s.a.v.)'in peygamberlik görevi karşısında kimseden bir ücret almaması, onun samimiyetinin nişanesidir. Onun mükâfatını Allah verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla görmektedir.

Allah, her şeyi bilir; çünkü Alîm'dir.

Allah, her şeyin içyüzünü bilir; çünkü Habîr'dır.

Allah, her şeyin dışyüzünü, yani olma şeklini bilir; çünkü Şehîd'dir.

Eş-Şehîd isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın, her şeyin içyüzünü ve dışyüzünü bilmesi, kulluğumuzu son derece ciddiye almamızı gerektirir.

Dipnotlar

1-Hac-17

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri. C: 5, S: 2210

3-Nisa-79

4-Fetih-28

5-İsra-96

6-Sebe-47

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI