Cevaplar.Org

EŞ-ŞEHÎD

Şehîd kelimesinin sözlük anlamı: Hadiselerin dış yüzünü bilen, Bütün hadiselere şahit olan


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:18:29

Şehîd kelimesinin sözlük anlamı: Hadiselerin dış yüzünü bilen, Bütün hadiselere şahit olan.

Şehîd isminin terim anlamı: Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan; her şeyi gözetlemiş gibi kesin olarak bilen, hiçbir şey bilgisi dışında kalmayan.

Şehîd ismi, şahid isminden daha geniş muhtevalıdır.

Allah her şeye şahittir.

Allah, bildiklerini haber verendir.

Allah, bilgisinde asla yanlışlık olmayan, bilgisine güvenilendir.

Allah, gayb ve şehadet âlemlerine muttalidir.

Allah, insanların duyularıyla algılayamadıkları şeyleri bilir.

İçinde Şehîd ismi geçen bazı ayetler ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya; Allah, kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah, her şeye şahittir."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayetin, içinde Şehîd ismi de geçen son bölümünü şöyle tefsir etmiştir: '(Şüphe yok ki, Allah Teâlâ her şeyi görüp bilir.) hiç bir şey, Hak Teâlâ'nın müşahede alanından ezeli ilminin dairesinden hariç olamaz. Artık muhakkaktır ki, ahirette de ilâhi hükmü tecelli edecektir. Doğru yolda olanlar bile bâtıl yolda olanları tâyin buyuracaktır. Doğru yolda olan ehli îmanı cennetlere, bir nice tecellilere erdirecektir, küfre düşmüş olanları da cehenneme sevk buyuracaktır, her kul, lâyık olduğu âkibete kavuşmuş olacaktır. İlâhi adalet, ilâhi hikmet bunu gerektirmektedir.'(2)

"Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter."(3)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlik görevini yapması ve insanların ona karşı olumlu ve olumsuz tepkileri konusunda şahit olarak Allah yeter.

"O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter."(4)

Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i peygamber olarak göndermiş ve onun peygamber olduğuna şahitlik etmektedir. Onun peygamberliğinin en büyük delili bu şahitliktir.

"De ki: "Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir."(5)

Hz. Muhammed (s.a.v.), risalet görevini yapmıştır; bu konuda şahit olarak Allah yeter. Müşrikler, ilahi vahiylerin kendilerine tebliğ edilmediğini iddia edemezler.

"De ki: "Sizden herhangi bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O, her şeye hakkıyla şahittir."(6)

Resulullah (s.a.v.)'in peygamberlik görevi karşısında kimseden bir ücret almaması, onun samimiyetinin nişanesidir. Onun mükâfatını Allah verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla görmektedir.

Allah, her şeyi bilir; çünkü Alîm'dir.

Allah, her şeyin içyüzünü bilir; çünkü Habîr'dır.

Allah, her şeyin dışyüzünü, yani olma şeklini bilir; çünkü Şehîd'dir.

Eş-Şehîd isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın, her şeyin içyüzünü ve dışyüzünü bilmesi, kulluğumuzu son derece ciddiye almamızı gerektirir.

Dipnotlar

1-Hac-17

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri. C: 5, S: 2210

3-Nisa-79

4-Fetih-28

5-İsra-96

6-Sebe-47

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI