Cevaplar.Org

EŞ-ŞEHÎD

Şehîd kelimesinin sözlük anlamı: Hadiselerin dış yüzünü bilen, Bütün hadiselere şahit olan


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-22 09:18:29

Şehîd kelimesinin sözlük anlamı: Hadiselerin dış yüzünü bilen, Bütün hadiselere şahit olan.

Şehîd isminin terim anlamı: Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan; her şeyi gözetlemiş gibi kesin olarak bilen, hiçbir şey bilgisi dışında kalmayan.

Şehîd ismi, şahid isminden daha geniş muhtevalıdır.

Allah her şeye şahittir.

Allah, bildiklerini haber verendir.

Allah, bilgisinde asla yanlışlık olmayan, bilgisine güvenilendir.

Allah, gayb ve şehadet âlemlerine muttalidir.

Allah, insanların duyularıyla algılayamadıkları şeyleri bilir.

İçinde Şehîd ismi geçen bazı ayetler ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya; Allah, kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah, her şeye şahittir."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayetin, içinde Şehîd ismi de geçen son bölümünü şöyle tefsir etmiştir: '(Şüphe yok ki, Allah Teâlâ her şeyi görüp bilir.) hiç bir şey, Hak Teâlâ'nın müşahede alanından ezeli ilminin dairesinden hariç olamaz. Artık muhakkaktır ki, ahirette de ilâhi hükmü tecelli edecektir. Doğru yolda olanlar bile bâtıl yolda olanları tâyin buyuracaktır. Doğru yolda olan ehli îmanı cennetlere, bir nice tecellilere erdirecektir, küfre düşmüş olanları da cehenneme sevk buyuracaktır, her kul, lâyık olduğu âkibete kavuşmuş olacaktır. İlâhi adalet, ilâhi hikmet bunu gerektirmektedir.'(2)

"Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter."(3)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlik görevini yapması ve insanların ona karşı olumlu ve olumsuz tepkileri konusunda şahit olarak Allah yeter.

"O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter."(4)

Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i peygamber olarak göndermiş ve onun peygamber olduğuna şahitlik etmektedir. Onun peygamberliğinin en büyük delili bu şahitliktir.

"De ki: "Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir."(5)

Hz. Muhammed (s.a.v.), risalet görevini yapmıştır; bu konuda şahit olarak Allah yeter. Müşrikler, ilahi vahiylerin kendilerine tebliğ edilmediğini iddia edemezler.

"De ki: "Sizden herhangi bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O, her şeye hakkıyla şahittir."(6)

Resulullah (s.a.v.)'in peygamberlik görevi karşısında kimseden bir ücret almaması, onun samimiyetinin nişanesidir. Onun mükâfatını Allah verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla görmektedir.

Allah, her şeyi bilir; çünkü Alîm'dir.

Allah, her şeyin içyüzünü bilir; çünkü Habîr'dır.

Allah, her şeyin dışyüzünü, yani olma şeklini bilir; çünkü Şehîd'dir.

Eş-Şehîd isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın, her şeyin içyüzünü ve dışyüzünü bilmesi, kulluğumuzu son derece ciddiye almamızı gerektirir.

Dipnotlar

1-Hac-17

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri. C: 5, S: 2210

3-Nisa-79

4-Fetih-28

5-İsra-96

6-Sebe-47

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI