Cevaplar.Org

SELAM İLE İLGİLİ ÂYETİ YANLIŞ ŞEKİLDE YORUMLAMASI

İslâmoğlu'nun tefsir usulü hakkındaki bilgisinin kıt olduğu anlaşılmaktadır. Hadis, fıkıh, kelâm, belağat gibi, bir müfessirde bulunması gereken şartlar, kendisinde bulunmadığı için, Kur'an âyetlerini kendi heva, hevesine ve aklına göre yorumlamaktadır


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-06-15 08:19:24

İslâmoğlu'nun tefsir usulü hakkındaki bilgisinin kıt olduğu anlaşılmaktadır. Hadis, fıkıh, kelâm, belağat gibi, bir müfessirde bulunması gereken şartlar, kendisinde bulunmadığı için, Kur'an âyetlerini kendi heva, hevesine ve aklına göre yorumlamaktadır.

Tefsir usulünde geçen, umumi, hususi, mutlak, mukayyed v.s 'den habersiz bir şekilde âyetleri yorumlama cesaretinde bulunmaktadır. Bu konularda hadisleri ve âlimlerin görüşünü kökten redd ettiğinden dolayı, gayet rahat konuşmaktadır. Rabbimizin selam vermek ile ilgili emrini umumi olarak değerlendirip ehl-i kitabın ve ateistlerin hoşnutluğunu kazanmaya çalışmaktadır. Rabbini kızdırıp, kulların rızasını dileyenlere yazıklar olsun. Biz konumuzla ilgili olan âyetin mealini sunup sonrasında gerekli açıklamalar yapacağız, inşallah.

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً

"Size biri selam verdiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin" (Nisa, 4/86)

İslâmoğlu'na göre bir ateist selam verdiğinde, ona en güzel bir biçimde selama karşılık verilmelidir. Yahudiler tarihi süreçte selam konusunda devamlı Müslümanlarla alay etmişler, onlara dillerini bükerek لسام عليكم (Allah belanızı versin ) şeklinde hitap etmişlerdir. Düşmanlarınız size bu şekilde selam verdiklerinde " و عليكم السلام ورحمةالله وبركاته Allahın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize de olsun" mu diyeceksiniz?

Konuyu uzatmamak üzere bazı nakillerde bulunmak istiyorum. Cumhur (yukarıda mealini verdiğimiz ayetin ) selam hakkında olduğunu söylemektedirler. Aynı şekilde bu âyet, selama cevap verildiğinde ya daha güzeliyle ya da aynısıyla karşılık vermenin vacip olmasına işaret etmektedir. (Beyzavi)

Müslümanın verdiği selama cevap vermek farz-ı kifayedir . Resulullah'tan (s.a.v) şu hadis rivayet edilmiştir;

إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ

" ehl-i kitap size selam verdiklerinde و عليكم " size de " deyin " yani söylediğinizin aynı size de olsun. (Riyaz'us Salihin, hn: 867)

Zimmînin selama başlaması gerekir. Şayet zimmî selam verirse وعليك 'üzerine de' de. Bazıları bir sebepten dolayı selam vermesinde ruhsat olduğunu söylemişlerdir.

Bir mektupta ve herhangi bir şekilde onlara selam verilmez.

Şayet selam verilirse şöyle denmesi gerekir " السلام على من إتبع الهدى hidayete tabi olanlara " selam olsun.( Beydavi, Nesefi )

"Yahudi'ye selam vermekle söze başlama " şeklinde rivayet edilmiştir, 'şayet selam vermeye başlamışsa وعليك " üzerine olsun" de. (Müslim, Selam 13)

Hasan-ı Basri'den şöyle rivayet edilmiştir: Bir kâfirin vermiş olduğu selama karşılık وعليكم السلام demek caizdir. ورحمةالله "Allahın rahmeti üzerinizde olsun " deme, çünkü bu Yahudi'ye istiğfar dilemek olur .

Bazı âlimler bir ihtiyaçtan dolayı zimmîlere selama başlama konusunda ruhsat vermişlerdir. Ebu Hanife'den; "Bir müslüman, mektup veya mektup dışında Yahudi'ye selam vermekle başlamaz " şeklinde rivayet edilmiştir. Ebu Yusuf'a göre, onlara selam verilmez, musafaha edilmez. (Keşşaf )

El-Fekih isimli eserde, Muside b. Sadaka, Cafer b. Muhammed'in babasından isnad ile şöyle rivayet edilmiştir; "Yahudi, Hıristiyan ve Mecusilere selam vermeyiniz " (Mizan)

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

لا تَبْدَءوا اليَهُودَ ولا النَّصَارَى بالسلام

Yahudi ve hristiyanla selamla söze başlamayın " (Müslim, Ebu Davut, Tirmizi )

Tac hadis kitabının müellifi şöyle demektedir; "Onların bize selam verdiklerini işittiğimizde, onlara cevap vermemiz gerekmektedir. Çünkü lehlerinde olan bizim de lehimizde, aleyhlerinde olan bizim de aleyhimizdedir.

Nevevi şöyle demiştir: "İdare etmemiz ve şerlerinden korunmamız gibi zaruri bir durum olmadıkça onlara selam vermemiz haramdır. Aksi taktirde selam vermek caiz olur (Tac, Cilt;5, s.249)

Tüm yukarıdaki nakillerden sonra, özetle şunu diyebiliriz: İslâmoğlu kendisini en büyük müfessir, en büyük müçtehid olarak görmektedir. Kur'an âyetlerini yorumlama konusunda çok rahat davranmaktadır. Âyetlerin umumi, hususi, mutlak, mukayyet, nasih, mensuh, zahir, batın gibi hususlarını göz ardı ederek, yerilmiş tefsir olan reye çok başvurmaktadır. Hâlbuki Kur'an'ı sadece kendi rey ve aklına göre yorumlayanlara ilişkin Resulullahın ikazları bulunmaktadır.

Hidayete tabi olanlara selam olsun.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İsra: Hz. Peygamber Efendimizin gecenin az bir kısmında Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya (2477

CİNLERİN VARLIĞI

CİNLERİN VARLIĞI

Muhterem Müslüman Kardeşlerim! Müslüman; gayba, yani akıl ve duyu organlarıyla bilinmeyen, f

DECCALİN ÇIKMASI

DECCALİN ÇIKMASI

Muhterem Kardeşlerim! Kıyametin alametlerinden biri de Deccal’in ortaya çıkışıdır. Deccal

MEHDİ MESELESİ

MEHDİ MESELESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealistler sadece "bize Kur'an yeter" sologanıyla bağırdıkları için ha

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI