Cevaplar.Org

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-3

45-“Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak.” Fudayl Bin İyaz. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü’t Tefasir. 2/256)


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-06-08 07:56:21

45-"Bir zalimin bir zalimden intikam aldığını gördüğünde, dur ve hayretle bak." Fudayl Bin İyaz. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/256)

46-Âlimlerden çoğunluğuna göre Peygamberler, insanlar arasından gönderilmiştir. Cinlerden Peygamber gönderilmemiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/256)

47-Elmalılı Hamdi Efendi, tefsirinde, Cinlerin babası Cann'ın yaradılışı sırasında Arz'ın dehşetli ateşler saçtığı bir devre olduğunu söylüyor. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.478

48-El Hicr Suresi 72. Ayetinde Cenab-ı Hak, Hazret-i Peygamberin hayatına yemin eder. İbn-i Abbas(r.a) diyor ki; "Ben Cenab-ı Hakkın o Resul-i Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) hayatından başkasına yemin ettiğini asla işitmedim." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.481

49-Ashab-ı Eyke, Şuayb(a.s)'ın kavmidir. Eyke 'sık ormanlık' demektir. Onlar ormanlık bir alanda oturuyorlardı. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.482

50-Ashab-ı Hıcr, Salih aleyhisselam'ın kavmi olan Semudlulardı. Hıcr, Medine ile Şam arasındadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.482,

51-Nahl 90. Ayeti(Haberiniz olsun ki Allah size adli, ihsanı ve yakınlığı olana atâyı emrediyor ve fuhşiyyâttan, münkerden, bagiyden nehyediyor, size va'zediyor ki dinleyip anlayıp tutasınız) hakkında İbn-i Mesud(r.a): "Kur'an ayetlerinde hayrı da şerri de en toplu bir halde bir arada zikreden ayettir" demiştir. Osman bin Mazun'un(r.a) Müslüman olmasına bu ayet sebep olmuştur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.499

52-Dağlardaki büyük mağaralara 'Kehf', küçük mağaralara 'Gar' denilir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.534

53-Kehf Suresinde geçen Rakim ashabındaki Rakim'in ne olduğu ihtilaflı. Hasan Basri Çantay merhum, Celaleyn'in tercih ettiği Ashab-ı Kehf'in isimlerinin ve neseblerinin yazılı olduğu ve mağaranın kapısına konmuş kitabe olduğu ve ashab-ı Rakim'in Ashab-ı Kehf olduğu görüşünü tercih etmiş. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.534

54-Kehf Suresinde 22. Ayette Ashab-ı Kehf'in sayısının çok az insan tarafından bilinebileceğini söylüyor. İbn-i Abbas(r.a); "İşte ben o birazın içindeyim" demiş ve sayılarının yedi olduğunu ifade etmiş. . Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.537

55-Fahreddin Razi demiş ki; "Ashab-ı Kehf'in ne zamanını ne de yerini bilmeye imkân yoktur. Bu ancak nass ile anlaşılabilir ki, bu da mevcut değildir. Binaenaleyh bu katiyetle bilinemez." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.537

56- Îbnü'l- Bârizî tefsirinde diyor ki; "Yahya aleyhi's-selâm'ın bu isim ile tesmiye edilmesinde bir münâsebet vardır. Çünkü O, meyyit(ölü) mesabesinde olan iki şahıstan tevellüd etmiştir ki, biri bir Şeyh-i kebîr(yaşlı zat; Hz. Zekeriyya), diğeri de âkır(kısır) olan bir mer'e-i kebîredir(yaşlı kadın) Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt; 2, s. 546-547

56-İdris aleyhisselam'ın asıl adı Uhnuh'tur. Şit aleyhisselam'ın beşinci batından evladıdır. Kendisi de Nuh aleyhisselam'ın üçüncü batından dedesidir. İlk elbise diken, kalemle ilk defa yazan odur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.558

57-Musa aleyhisselam'ın ablasının ismi Meryem'dir. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.567

58-Eyke; ağaçları sık ve birbirine örülmüş koruluk, ormanlık demektir. Burada da maksat Medyen'in yakınında bulunan ağaçlık ve ormanlık bir alandır. Buradaki kavme Peygamber olarak gönderilen Şuayb(a.s), o kavimden değil idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.669

59-Haberde vardır ki Sur borusunun içinde bütün insanların suretleri vardır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.687

60-Rivayete göre Musa(a.s)'ın Medyenliler arasında akrabalık olduğu için Hz. Musa oraya hicret etti. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.692

61-Karun, Hz. Musa(a.s)'ın amcaoğlu idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.702

62- Karun, Hz. Musa ve Hz. Harun'dan sonra İsrailoğulları arasında Tevrat'ı en iyi bilen kimse idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.702

63-İbn-i Ata diyor ki; "Kim selamet ve refah zamanlarında şükür, bela zamanlarında sabrederse, o sadıklardandır. Kim iyi günlerinde şımarır, bela zamanlarında şikâyet ederse, o yalancılardandır." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.705

64-Lut(a.s) İbrahim(a.s)'ın kız kardeşinin oğludur. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.708

65-Kusa, Hz. İbrahim(a.s)'in doğduğu yer olarak bilinir. Babil'de bir köyün adıdır. Hz. İbrahim, eşi Hacer ve o zaman kendisine iman etmiş tek kişi olan yeğeni Hz. Lut ile Kusa'dan Harran'a, bilahare Şam'a gitti. Filistin'e indi. Hz. Lut da o zaman kendisinden ayrılarak Sedum'a gitti. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-2, s.708

-devam edecek-

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

TESETTÜRÜN YOZLAŞTIRILMASI

Bugün üzerine bastığı çimenlerin, yarın üzerinde biteceğini bilen şuurlu bir Müslüman ha

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

ZAYIF ATIN KIBLESİ OLMAZ

Anadolu’da bir söz ve deyim olan "zayıf atın kıblesi olmaz" cümlesindeki "zayıf" kelimesi, "

MEHDİYİ BEKLEMEK DİNDE BİR BİD’AT DEĞİLDİR

MEHDİYİ BEKLEMEK DİNDE BİR BİD’AT DEĞİLDİR

Şeyh Muhammed Hamid merhum Nevair adlı mecmuada Mehdi fikrinin Şia’dan bize geçtiğini iddia e

KAİNAT DENEN MESCİD

KAİNAT DENEN MESCİD

Ey insan! Sen bu hayata bir camide, (bir ibadethanede) gözlerini açmışsın ve Müslüman olarak

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

Hayvanın Canı Çıkmadan Kesmeye Devam Etmek Günümüzde hayvanları kesenler hayvanlara eziyet

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

Âlimlerden biri vefat ettiği zaman, hemen: “Mevtü’l âlim mevtü’l âlem=Âlimin ölümü

CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI KULLUK ŞUURUYLA ÇELİŞMEZ

CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI KULLUK ŞUURUYLA ÇELİŞMEZ

Kulluk şuuru, Allah’a iman etmek, Onu isim ve sıfatlarıyla yakından tanımaya bağlıdır. Bu

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

Allah, kâinatı, insanda özetlemiş, Katından gönderdiği dört büyük kitabı ve yüz sayfay

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

1-Politeizm: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türeyen politeizm, sözlük an

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

Gizli şirk nedir? Yapılan faydalı amelleri Allah rızası için değil de gösteriş ve desinler

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

Birkaç gündür Nurefşan kızım misafirimiz. Dünyayı saran ve sarsan Korona Virüsünden dolay

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI