Cevaplar.Org

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelimedir, “göz nuru” manasınadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 93


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-06-01 17:12:31

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelimedir, "göz nuru" manasınadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 93

24-Zemahşeri'nin Keşşaf'ta yazdığına göre, Uhud dönüşü münafıklardan yetmiş kişi evlerinde ecelinden ölmüştür.(Not: Al-i İmran suresi 156. Ayette geçtiği gibi, münafıklar Uhud'da şehid olanlar için "Eğer bizim yanımızda kalsalardı, (savaşa çıkmasalardı) öldürülmezlerdi" demişlerdi) Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 111

25-İbn-i Abbas(r.a) der ki; "Allah(c.c) bir günah zikrettikten sonra, cezasının ateş ve gazab veya lanet ve azap olduğunu bildirirse, bu günah, büyük günahtır." Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 1/514

26- Selamın mukabelesinde aleykümü "ve aleyküm" şeklinde söylemek lazımdır. Çünkü bu 've' 'bana olduğu gibi sana da selam' (selamet) manasını ifadeye yardım eder. 'Ve' siz karşılandığı surette ise(sadece aleyküm selam dendiğinde) 'selam bana değil sana olsun' gibi çirkin bir ihâma gidilmiş olur." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 136

27-Cehennem tabakaları, sırasıyla;

1-Cehennem

2-Leza

3-Hutame

4-Saîr

5-Sakar

6-Cahim

7-Hâviye (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/41)

28-Rivayete göre Yahudilerden Kab bin Eşref ve bir grup Yahudi, Peygamber Efendimize gelerek; "Eğer Peygamber isen, Hz. Musa'nın Tevrat'ı toptan getirdiği gibi sen de öyle toptan bir kitap getir demişlerdi. Zira Tevrat, Kur'an gibi zamanla ve peyderpey değil, bir anda, toptan nazil olmuştu. Bunu üzerine; "Ehl-i kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor."(Nisa: 4/153) ayeti nazil oldu.. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/45)

29-İsa(a.s) ile Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) arasında İbn-i Cevzi'nin İbn-i Abbas'tan(r.a) rivayetine göre 4 nebi gelmiş, Halid bin Sinan onlardandır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 161

30-Tih; şaşmak, kaybolmak demektir. Musa (a.s)'ın ümmeti kırk sene Tih sahrasında şaşakalmıştı. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/81)

31-İçinde temiz peygamberler yaşadığı için Kudüs'e "Mukaddes, temiz topraklar" manasına bu ad verilmiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/81

32-En'am suresi diğer surelerden farklı olarak bir anda inmiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/166

33-Kur'an'da beş sure hamd ile başlar;

1-Fatiha

2-En'am

3-Kehf

4-Sebe

5-Fatır

Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/176

34-Cenab-ı Hak Âlem-ı halkdan olan ecram-ı felekiyeden ve yıldızlardan her birini, âlem-i emirden olan meleklerden bir meleke tahsis buyurmuştur.(Şeyhzade tefsirinden) Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 224

35-Pederinden sonra kalan veled-i sahiha(hayırlı, salih evlada) halef denilir. Eğer Veled fasid(bozguncu, asi) ise, half denir. (Kamus-u Arabî tercümesinden)Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 244

36-Nuh(a.s)'ın oğlu Yafes'in oğlunun ismi Türk idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 332

37-Sahabe-i Kiram diyor ki; "Kur'an'da Rasulullah(sallallahu aleyhi ve selem) için;

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

"emrolunduğun gibi dosdoğru ol!"(Hud; 11/112) ayetinden daha şiddetli ve meşakkatli bir ayet nazil olmamıştır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.342

38-Yunus (aleyhisselamın) rüyada gördüğü Güneş(şems); annesi(Arapça da şems kelimesi müennestir) ,

Ay: babası(Arapça da kamer kelimesi müzekkerdir)

Yıldızlar da kardeşleri idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.346

39- Yusuf aleyhisselam'ı evlad edinen Mısır azizinin(maliye bakanı) ismi Kıtfir veya Itfir idi. Mısır'ın o zamanki hükümdarı Amalika'dan Reyyan bin Velid idi. Yusuf Aleyhisselam'a iman etmiş, onun zamanında ölmüştü. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.349

40-İnsanlar içinde feraseti en yüksek üç zat;

1-Yusuf aleyhisselam'ı evlad edinen Mısır azizi,

2-Babası Şuayb aleyhisselam'a Hz. Musa(a.s) için; "ey babacığım, onu ücretli işçi tut" diyen kızı,

3-Hz. Ömer'i(r.a) kendisinin yerine halife tayin eden Hz. Ebubekir(r.a)… Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.349

41-Yusuf aleyhisselam beş sene hapiste kalmıştı. Yedi sene daha buna ilave edildi. Toplam 12 sene. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.353

42-Yusuf aleyhisselam daha sonra o sırada dul kalmış olan Züleyha ile evlendi. Ondan Efraim ve Mîsa adlı iki erkek evladı dünyaya geldi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.356

43-Yakup aleyhisselam Mısır'a geldikten sonra 24 sene yaşamış. Vefatından evvel naaşının bası İshak(a.s)'ın yanına defnini vasiyet ettiği için, Yusuf (a.s) onu Şam'a götürüp defnetmiş. 

Yusuf aleyhisselam babasını vefatından 23 sene sonra 120 yaşında vefat etmiş. Mısırlıların ısrarıyla Nil nehrine gömülmüş. Yıllar sonra Musa aleyhisselam onun naaşını bularak, Yakup aleyhisselamın mezarının yanına defn etmiş.

Yusuf (a.s)'ın oğlu Misa, Yuşa bin Nun'un dedesidir. Kızı Rahmet de Eyyub aleyhisselamın hanımıdır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.365

44-İbrahim aleyhisselam Hz. İsmail(a.s) doğduğunda 99, İshak(a.s) doğduğunda 112 yaşında idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.385

-Devam edecek- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEHDİYİ BEKLEMEK DİNDE BİR BİD’AT DEĞİLDİR

MEHDİYİ BEKLEMEK DİNDE BİR BİD’AT DEĞİLDİR

Şeyh Muhammed Hamid merhum Nevair adlı mecmuada Mehdi fikrinin Şia’dan bize geçtiğini iddia e

KAİNAT DENEN MESCİD

KAİNAT DENEN MESCİD

Ey insan! Sen bu hayata bir camide, (bir ibadethanede) gözlerini açmışsın ve Müslüman olarak

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

HAYVAN KESİMİNDEKİ SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR

Hayvanın Canı Çıkmadan Kesmeye Devam Etmek Günümüzde hayvanları kesenler hayvanlara eziyet

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

ÂLİMİN HAYATI, ÂLEMİN HAYATIDIR

Âlimlerden biri vefat ettiği zaman, hemen: “Mevtü’l âlim mevtü’l âlem=Âlimin ölümü

CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI KULLUK ŞUURUYLA ÇELİŞMEZ

CENNET VE CEHENNEMİN VARLIĞI KULLUK ŞUURUYLA ÇELİŞMEZ

Kulluk şuuru, Allah’a iman etmek, Onu isim ve sıfatlarıyla yakından tanımaya bağlıdır. Bu

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

KÂİNATLA BİRLİKTE NAMAZ NASIL KILINIR?

Allah, kâinatı, insanda özetlemiş, Katından gönderdiği dört büyük kitabı ve yüz sayfay

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

ŞİRK SAYILAN AKIMLAR (1)

1-Politeizm: Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türeyen politeizm, sözlük an

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

GİZLİ ŞİRK VE SEBEPLERİ

Gizli şirk nedir? Yapılan faydalı amelleri Allah rızası için değil de gösteriş ve desinler

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

TORUNUM GÜLCE BENİ ŞAŞIRTTI VE SEVİNDİRDİ

Birkaç gündür Nurefşan kızım misafirimiz. Dünyayı saran ve sarsan Korona Virüsünden dolay

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ

Şirk Nedir? Sözlükte şirk, ortak koşmak; müşrik, şirk koşan kişi; şerik ise ortak anlam

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-5

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-5

85-İlim ile Marifet ve İrfan arasındaki farklar; a-İlim külli ve mürekkebde kullanılır, di

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI