Cevaplar.Org

TUHFE-İ RAMAZAN (RAMAZAN HEDİYESİ)-2

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelimedir, “göz nuru” manasınadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 93


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-06-01 17:12:31

23- Tevrat İbranice bir kelimedir ve şeriat ve hak kelam demektir. İncil de Süryanice bir kelimedir, "göz nuru" manasınadır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 93

24-Zemahşeri'nin Keşşaf'ta yazdığına göre, Uhud dönüşü münafıklardan yetmiş kişi evlerinde ecelinden ölmüştür.(Not: Al-i İmran suresi 156. Ayette geçtiği gibi, münafıklar Uhud'da şehid olanlar için "Eğer bizim yanımızda kalsalardı, (savaşa çıkmasalardı) öldürülmezlerdi" demişlerdi) Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 111

25-İbn-i Abbas(r.a) der ki; "Allah(c.c) bir günah zikrettikten sonra, cezasının ateş ve gazab veya lanet ve azap olduğunu bildirirse, bu günah, büyük günahtır." Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 1/514

26- Selamın mukabelesinde aleykümü "ve aleyküm" şeklinde söylemek lazımdır. Çünkü bu 've' 'bana olduğu gibi sana da selam' (selamet) manasını ifadeye yardım eder. 'Ve' siz karşılandığı surette ise(sadece aleyküm selam dendiğinde) 'selam bana değil sana olsun' gibi çirkin bir ihâma gidilmiş olur." Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 136

27-Cehennem tabakaları, sırasıyla;

1-Cehennem

2-Leza

3-Hutame

4-Saîr

5-Sakar

6-Cahim

7-Hâviye (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/41)

28-Rivayete göre Yahudilerden Kab bin Eşref ve bir grup Yahudi, Peygamber Efendimize gelerek; "Eğer Peygamber isen, Hz. Musa'nın Tevrat'ı toptan getirdiği gibi sen de öyle toptan bir kitap getir demişlerdi. Zira Tevrat, Kur'an gibi zamanla ve peyderpey değil, bir anda, toptan nazil olmuştu. Bunu üzerine; "Ehl-i kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor."(Nisa: 4/153) ayeti nazil oldu.. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/45)

29-İsa(a.s) ile Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) arasında İbn-i Cevzi'nin İbn-i Abbas'tan(r.a) rivayetine göre 4 nebi gelmiş, Halid bin Sinan onlardandır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 161

30-Tih; şaşmak, kaybolmak demektir. Musa (a.s)'ın ümmeti kırk sene Tih sahrasında şaşakalmıştı. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/81)

31-İçinde temiz peygamberler yaşadığı için Kudüs'e "Mukaddes, temiz topraklar" manasına bu ad verilmiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/81

32-En'am suresi diğer surelerden farklı olarak bir anda inmiştir. (Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/166

33-Kur'an'da beş sure hamd ile başlar;

1-Fatiha

2-En'am

3-Kehf

4-Sebe

5-Fatır

Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefasir. 2/176

34-Cenab-ı Hak Âlem-ı halkdan olan ecram-ı felekiyeden ve yıldızlardan her birini, âlem-i emirden olan meleklerden bir meleke tahsis buyurmuştur.(Şeyhzade tefsirinden) Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 224

35-Pederinden sonra kalan veled-i sahiha(hayırlı, salih evlada) halef denilir. Eğer Veled fasid(bozguncu, asi) ise, half denir. (Kamus-u Arabî tercümesinden)Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 244

36-Nuh(a.s)'ın oğlu Yafes'in oğlunun ismi Türk idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s. 332

37-Sahabe-i Kiram diyor ki; "Kur'an'da Rasulullah(sallallahu aleyhi ve selem) için;

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

"emrolunduğun gibi dosdoğru ol!"(Hud; 11/112) ayetinden daha şiddetli ve meşakkatli bir ayet nazil olmamıştır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.342

38-Yunus (aleyhisselamın) rüyada gördüğü Güneş(şems); annesi(Arapça da şems kelimesi müennestir) ,

Ay: babası(Arapça da kamer kelimesi müzekkerdir)

Yıldızlar da kardeşleri idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.346

39- Yusuf aleyhisselam'ı evlad edinen Mısır azizinin(maliye bakanı) ismi Kıtfir veya Itfir idi. Mısır'ın o zamanki hükümdarı Amalika'dan Reyyan bin Velid idi. Yusuf Aleyhisselam'a iman etmiş, onun zamanında ölmüştü. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.349

40-İnsanlar içinde feraseti en yüksek üç zat;

1-Yusuf aleyhisselam'ı evlad edinen Mısır azizi,

2-Babası Şuayb aleyhisselam'a Hz. Musa(a.s) için; "ey babacığım, onu ücretli işçi tut" diyen kızı,

3-Hz. Ömer'i(r.a) kendisinin yerine halife tayin eden Hz. Ebubekir(r.a)… Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.349

41-Yusuf aleyhisselam beş sene hapiste kalmıştı. Yedi sene daha buna ilave edildi. Toplam 12 sene. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.353

42-Yusuf aleyhisselam daha sonra o sırada dul kalmış olan Züleyha ile evlendi. Ondan Efraim ve Mîsa adlı iki erkek evladı dünyaya geldi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.356

43-Yakup aleyhisselam Mısır'a geldikten sonra 24 sene yaşamış. Vefatından evvel naaşının bası İshak(a.s)'ın yanına defnini vasiyet ettiği için, Yusuf (a.s) onu Şam'a götürüp defnetmiş. 

Yusuf aleyhisselam babasını vefatından 23 sene sonra 120 yaşında vefat etmiş. Mısırlıların ısrarıyla Nil nehrine gömülmüş. Yıllar sonra Musa aleyhisselam onun naaşını bularak, Yakup aleyhisselamın mezarının yanına defn etmiş.

Yusuf (a.s)'ın oğlu Misa, Yuşa bin Nun'un dedesidir. Kızı Rahmet de Eyyub aleyhisselamın hanımıdır. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.365

44-İbrahim aleyhisselam Hz. İsmail(a.s) doğduğunda 99, İshak(a.s) doğduğunda 112 yaşında idi. Hasan Basri Çantay, a.g.e. Cilt-1, s.385

-Devam edecek- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.

İnsan, 27

GÜNÜN HADİSİ

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3, (2, 899)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI