Cevaplar.Org

KUR’AN’DA TEKZİP KAVRAMI

Sözlükte tekzip; Yalanlamak, doğru olmadığını savunmak ve inkâr etmek anlamlarına gelir. Terim olarak tekzip; dini hükümlere inanmayıp yalan olduklarını savunarak inkâr etmek demektir.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 17:10:16

Sözlükte tekzip; Yalanlamak, doğru olmadığını savunmak ve inkâr etmek anlamlarına gelir.

Terim olarak tekzip; dini hükümlere inanmayıp yalan olduklarını savunarak inkâr etmek demektir.

Ayetleri ve peygamberleri yalanladıkları için kâfir olanların durumları hakkında bilgi veren altı ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

1-"(Bunların durumu) Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir: Âyetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır."(1)

Firavun ailesi ve ondan önceki sapıklar Allah'ın ayetlerini yalanladıkları gibi, Kur'an'ın tebliğine muhatap olan birçok müşrik de ayetleri yalanlayarak inkâr yolunu tercih etmiştir. Oysa en son tebliğe muhatap olanların, öncekilerin başına gelenlerden ders çıkarıp iman etmeleri gerekir. Öncekilerin durumundan ders çıkarma hususu kıyamete kadar geçerlidir.

2-"Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün."(2)

Sünnetullah gereği, geçmiş kavimlerden peygamberlere isyan eden nice kavimler helak edilmişlerdir. Yeryüzü gezilip bakıldığında bunun örnekleri görülecektir. İnkâr ve isyanları nedeniyle, geçmişte helak edilen kavimlerden ibret alıp onların işlediği hatalardan uzak durmak gerekir.

 3-"De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (peygamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!"(3)

Geçmişte peygamberleri yalanlayıp onların tebliğ ettiklerini alaya alanlar, helak edilmişlerdir. Yeryüzünde bunların helaklerine dair izler hâlâ mevcuttur. Bu izlerden ders çıkarıp iman etmek gerekir.

4-"Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir! Şüphe yok ki, zalimler kurtuluşa ermezler!"(4)

Yalan sözlerle Allah'a iftira edip onun ayetlerini yalanlayanlar en zalim kimselerdir.

5-"Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir."(5)

Ayetleri yalanlayanlar, hakikat karşısında karanlık içinde bulunan sağır ve dilsizler gibidirler.

6-"Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki: Ben size vekil (kefil) değilim."(6)

Kur'an apaçık bir hakikat olduğu halde müşrikler onu yalanlamışlardır. Allah, peygamberinin onlara vekil olmadığını kendilerine bildirmesini emrediyor. Ömer Nasuhi Bilmen, bu hususu şöyle izah ermiştir: '(De ki: Ben sizin üzerinize vekil olmuş değilim) ben sizi korumakla ve sizi yalanlamaktan men ederek tasdika mecbur tutmakla emrolunmuş değilim, ben ancak size ilâhî hükümleri tebliğ etmekte ve sizi Allah'ın azabı ile uyarmakla emrolunmuş bulunmaktayım. Ben ilâhî hükümleri size bildirmek ve neticesini açıklamış olmakla peygamberlik vazifemi yerine getirmiş bulunuyorum. Artık siz, hâlinizi, âkıbetinizi düşünüveriniz.'(7)

Ayetleri yalanlayarak inkâr edenlerin cehenneme atılacaklarını haber veren iki ayet ve kısa izahları şöyledir:

 1-"İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte onlar cehennemliklerdir."(8)

İman esaslarından birisini veya birisinin bir kısmını inkâr edenler ve ayetleri yalanlayanlar, içinde ebediyen kalmak üzere cehenneme atılacaklardır.

2-"Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir."(9)

Müfessir Sabuni bu ayeti şu şekilde açıklar: 'Allah'ın âyetlerini yalanlayanlara gelince, fıskları ve Allah'a itaatten çıkmaları sebebiyle onlara acıklı bir azap dokunacaktır. İbn Abbâs: "Fıskları sebebiyle demek, inkârları sebebiyle demektir" der.'(10)

Dipnotlar

1-Al-i İmran-11

2-Al-i İmran-137

3-En'am-11

4-En'am-21

5-En'am-39

6-En'am-66

7-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Âlisi ve Tefsiri, C: 2, S: 900

8-Maide-10

9-En'am-49

10-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, Ensar Neşriyat: C: 2, S: 196

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI