Cevaplar.Org

EL-BÂİS

Bâis kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, uykudan uyandıran, bir tarafa bir görevle gönderilen.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:57:35

Bâis kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, uykudan uyandıran, bir tarafa bir görevle gönderilen.

Bâis isminin terim anlamı: Ölüleri dirilten.

Allah, Bâis isminin gereği olarak her şeyi harekete geçiren, gönüllerde saklananları meydana çıkaran, insanı ikinci kere yaratan, peygamber gönderen ve canlıları faaliyete geçirendir.

"Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik."(1)

Hz. Musa'nın kavminden bir grup Allah'ı açıkça görmedikçe kendisine inanmayacaklarını söyleyince gökten gelen bir ateş onları yakmış ve böylece ölmüşlerdi. Hz. Musa'nın duası üzerine Allah, onları yeniden diriltti. Burada, ölümden sonra yeniden diriltilme gerçekleşmiştir.

 "(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."(2)

Ölen insanları yaratma hususunda Allah için bir zorluk yoktur. Allah, neye ol derse o şey meydana gelir.

"Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler."(3)

Müfessir Sabuni bu ayeti şöyle açıklamıştır: 'Eyvah! derler. İçinde bulunduğumuz ka­birlerimizden bizi kim çıkardı? İbn Kesîr der ki: Bu, onların kabirlerinde azap görmediklerini ifade etmez. Çünkü kabir azabı, daha sonraki şiddetli azaba göre uyku gibidir. Onlar böyle deyince, melekler veya mü'minler şöyle cevap verirler. Bu Allah'ın size va'detmiş olduğu öldükten sonra dirilme, hesap ve cezadır. Onun şerefli peygam­berleri, kendisinden bize getirdikleri haberlerde doğru söylemişlerdir.'(4)

"Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir "alaka"dan , sonra da yaratılışı belli belirsiz bir "mudga"dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım…"(5)

Bu dünyada yaşayan insanın, öldükten sonra tekrar diriltileceğine inanmaması, yaşamakta olduklarını görememesi demektir. Bu kadar delile rağmen, öldükten sonra diriltilmeye inanmamak, mümkün değildir.

Allah, ahirette insanları yeniden diriltip mahşer alanında toplayacak ve hayatlarını cennet veya cehennemde devan ettirecektir.

El-Bâis isminden çıkarmamız gereken ders:

Ahirette yeniden diriltileceğimizi bilmek, günahsız bir hayat sürdürmemize vesile olmalıdır.

Dipnotlar 

1-Bakara-56

2-Lokman-28

3-Yasin-52

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 5, S: 217

5-Hac-5

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI