Cevaplar.Org

EL-MECÎD

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:55:56

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan.

Mecîd isminin terim anlamı: Lütuf ve ikramı bol, şanı yüksek, her türlü noksandan uzak bulunan.

Bütün güç, kuvvet ve her türlü zenginlik Allah'a aittir.

Allah, yaratılmışlara ait olan her türlü eksiklikten münezzehtir.

İçinde Mecîd ismi geçen iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Melekler, "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir." dediler."(1)

Allah, övülmeye ve hamd edilmeye layıktır.

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayette geçen Mecîd ismini şöyle açıklar: '(mecîddir) kullarına hayır ve ihsanı pek çoktur, şeref ve kerem sahibidir. Sizi de öyle nice nimetlere, muvaffakiyetlere nail buyurmaya kadirdir.'(2)

"Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır."(3)

Sabuni, bu ayetin son kelimesi olan Mecîd ismini şöyle açıklar: 'Allah, bütün mahlûkâttan üstün ve yüce­dir. Bütün yücelik ve mükemmellik sıfatlarına sahiptir.'(4)

Namazların son oturuşunda okunan Salli-Barik dualarının son kelimeleri, "Mecîd" ismidir. Böylece namazların son oturuşlarında Allah'ın Mecîd, yani şanı yüce olduğu ifade edilir.

Allah her şeyin sahibi, en çok övülmeye layık olan, şanı yüce ve kullarına ikramı bol olandır.

El-Mecîd isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen; Allah'ı lütuf ve ikramı bol, şanı yüksek, her türlü noksandan uzak olma özellikleriyle tanıyıp ona hamd ve sena etmek, ayrıca onun kullarına iyi davranmaktır.

Dipnotlar

1-Hud-73

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meal-i Âlisi, C: 3, S: 1498

3-Buruc-15

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 7, S: 270

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI