Cevaplar.Org

EL-MECÎD

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:55:56

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan.

Mecîd isminin terim anlamı: Lütuf ve ikramı bol, şanı yüksek, her türlü noksandan uzak bulunan.

Bütün güç, kuvvet ve her türlü zenginlik Allah'a aittir.

Allah, yaratılmışlara ait olan her türlü eksiklikten münezzehtir.

İçinde Mecîd ismi geçen iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Melekler, "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir." dediler."(1)

Allah, övülmeye ve hamd edilmeye layıktır.

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayette geçen Mecîd ismini şöyle açıklar: '(mecîddir) kullarına hayır ve ihsanı pek çoktur, şeref ve kerem sahibidir. Sizi de öyle nice nimetlere, muvaffakiyetlere nail buyurmaya kadirdir.'(2)

"Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır."(3)

Sabuni, bu ayetin son kelimesi olan Mecîd ismini şöyle açıklar: 'Allah, bütün mahlûkâttan üstün ve yüce­dir. Bütün yücelik ve mükemmellik sıfatlarına sahiptir.'(4)

Namazların son oturuşunda okunan Salli-Barik dualarının son kelimeleri, "Mecîd" ismidir. Böylece namazların son oturuşlarında Allah'ın Mecîd, yani şanı yüce olduğu ifade edilir.

Allah her şeyin sahibi, en çok övülmeye layık olan, şanı yüce ve kullarına ikramı bol olandır.

El-Mecîd isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen; Allah'ı lütuf ve ikramı bol, şanı yüksek, her türlü noksandan uzak olma özellikleriyle tanıyıp ona hamd ve sena etmek, ayrıca onun kullarına iyi davranmaktır.

Dipnotlar

1-Hud-73

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meal-i Âlisi, C: 3, S: 1498

3-Buruc-15

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 7, S: 270

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI