Cevaplar.Org

EL-MECÎD

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:55:56

Mecîd kelimesinin sözlük anlamı: Seçkin, şerefli, şanı büyük, ikramı çok olan.

Mecîd isminin terim anlamı: Lütuf ve ikramı bol, şanı yüksek, her türlü noksandan uzak bulunan.

Bütün güç, kuvvet ve her türlü zenginlik Allah'a aittir.

Allah, yaratılmışlara ait olan her türlü eksiklikten münezzehtir.

İçinde Mecîd ismi geçen iki ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Melekler, "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir." dediler."(1)

Allah, övülmeye ve hamd edilmeye layıktır.

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayette geçen Mecîd ismini şöyle açıklar: '(mecîddir) kullarına hayır ve ihsanı pek çoktur, şeref ve kerem sahibidir. Sizi de öyle nice nimetlere, muvaffakiyetlere nail buyurmaya kadirdir.'(2)

"Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır."(3)

Sabuni, bu ayetin son kelimesi olan Mecîd ismini şöyle açıklar: 'Allah, bütün mahlûkâttan üstün ve yüce­dir. Bütün yücelik ve mükemmellik sıfatlarına sahiptir.'(4)

Namazların son oturuşunda okunan Salli-Barik dualarının son kelimeleri, "Mecîd" ismidir. Böylece namazların son oturuşlarında Allah'ın Mecîd, yani şanı yüce olduğu ifade edilir.

Allah her şeyin sahibi, en çok övülmeye layık olan, şanı yüce ve kullarına ikramı bol olandır.

El-Mecîd isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen; Allah'ı lütuf ve ikramı bol, şanı yüksek, her türlü noksandan uzak olma özellikleriyle tanıyıp ona hamd ve sena etmek, ayrıca onun kullarına iyi davranmaktır.

Dipnotlar

1-Hud-73

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Meal-i Âlisi, C: 3, S: 1498

3-Buruc-15

4-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 7, S: 270

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey midir?

Rahman, 60

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI