Cevaplar.Org

EL-HAKÎM

Hakîm kelimesinin sözlük anlamı: Hüküm ve hikmet sahibi. Hakîm kelimesinin terim anlamı: Bütün söz ve fiilleri yerli yerince, eksiksiz ve adalet üzere olan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:52:06

Hakîm kelimesinin sözlük anlamı: Hüküm ve hikmet sahibi.

Hakîm kelimesinin terim anlamı: Bütün söz ve fiilleri yerli yerince, eksiksiz ve adalet üzere olan.

Allah, her şeyi en üstün ilimle bilir; bilerek karar verir.

Allah, asla isabetsiz bir karar vermez.

Allah, kullarına doğru ve faydalı emirler verir.

Allah, yarattıklarını birbirleriyle uyumlu ve sağlam yaratır.

Allah, yapılması gerekeni en faydalı şekilde yapar.

Allah, bütün yaptıklarında hikmet sahibidir.

İçinde Hakîm ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin" dediler."(1)

Allah, her şeyi hikmetle yapar; asla isabetsiz bir iş yapmaz.

"O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."(2)

Diyanet tefsiri bu ayette geçen Hakîm ismini şöyle açıklar: 'Hakîm: Bütün işleri ve buyrukları yerli yerince olan, hüküm ve hikmet sahibi.'(3)

 "Onlar: «Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, hikmet sahibidir, bilendir» dediler."(4)

Melekler, Hz. İbrahim'e bir oğul müjdesi verdiklerinde, Allah'ın hikmet sahibi olduğunu söylemişlerdir. Allah, hikmete binaen karar verdiği şeyleri yapar.

Hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, hikmetine binaen iradesi ile tasarrufta bulunur.

Allah, hikmeti gereği bize bir takım iyiliklerde bulunmakta ve asla adaletsizlik yapmamaktadır.

El-Hakîm isminden çıkarmamız gereken ders:

İnsana düşen, Allah'ın hikmetlerini anlamaya gayret ederek diğer varlıklara ve insanlara karşı iyilik ve adalet içinde olmaktır.

Dipnotlar

1-Bakara-32

2-Haşr-24

3-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 5, S: 304

4-Zariyat-30

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.

Talak,3

GÜNÜN HADİSİ

"Tutumlu kişi asla fakir olmaz."

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI