Cevaplar.Org

EL-VÂSİ

Vâsi’ kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan. Vâsi’ isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:50:22

Vâsi' kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan.

Vâsi' isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan.

Allah'ın ilmi dışında kalan hiçbir şey yoktur.

Allah'ın ihsanı ve lütfu boldur.

Allah, bütün yaratılmışlara rızık verir.

Allah, bütün varlıklara rahmetiyle muamele eder.

Allah, sıfatlarının genişliği ile her şeyi kuşatır.

İçinde Vâsi' ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"… Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir."(1)

Sabuni bu ayette gecen Vâsi' ismini şöyle açıklar: 'Allah fazl ve keremi ile bütün mahlukâtı ku­şatır.'(2)

İçinde Vâsi' ismi geçen bir ayet şöyledir:

"Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. «Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir» dedi."(3)

Burada Vâsi' ismi, "her şeyi ihata eden" şeklinde tercüme edilmiştir.

Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi ve herkesi kuşatmıştır; ancak dilediğine daha fazla verir. Allah kimin, daha fazla lütuf ve ihsana layık olduğunu bilir.

"… Allah, lütfu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir."(4)

Allah'ın lütfu ve ihsanı boldur; Allah, hayatlarının her safhasında kullarına lütufta bulunur.

El-Vâsi' isminden çıkarmamız gereken ders:

Unutmamalıyız ki, sahip olduğumuz bütün nimetler Allah'tandır. Bu bilinç ile nimetin sahibine şükür, hamd ve sena duyguları içinde olmalıyız.

Dipnotlar

1-Bakara-115

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 1, S: 160

3-Bakara-247

4-Nisa-130

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Çünkü Allah, haktır. O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyüktür.

Lokman, 30

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, syf. 101

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI