Cevaplar.Org

EL-VÂSİ

Vâsi’ kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan. Vâsi’ isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-06-01 15:50:22

Vâsi' kelimesinin sözlük anlamı: Geniş olan, içine alan.

Vâsi' isminin terim anlamı: ilmi, rahmeti kudreti, ihsanı, af ve mağfireti her şeyi kuşatan.

Allah'ın ilmi dışında kalan hiçbir şey yoktur.

Allah'ın ihsanı ve lütfu boldur.

Allah, bütün yaratılmışlara rızık verir.

Allah, bütün varlıklara rahmetiyle muamele eder.

Allah, sıfatlarının genişliği ile her şeyi kuşatır.

İçinde Vâsi' ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"… Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir."(1)

Sabuni bu ayette gecen Vâsi' ismini şöyle açıklar: 'Allah fazl ve keremi ile bütün mahlukâtı ku­şatır.'(2)

İçinde Vâsi' ismi geçen bir ayet şöyledir:

"Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. «Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir» dedi."(3)

Burada Vâsi' ismi, "her şeyi ihata eden" şeklinde tercüme edilmiştir.

Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi ve herkesi kuşatmıştır; ancak dilediğine daha fazla verir. Allah kimin, daha fazla lütuf ve ihsana layık olduğunu bilir.

"… Allah, lütfu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir."(4)

Allah'ın lütfu ve ihsanı boldur; Allah, hayatlarının her safhasında kullarına lütufta bulunur.

El-Vâsi' isminden çıkarmamız gereken ders:

Unutmamalıyız ki, sahip olduğumuz bütün nimetler Allah'tandır. Bu bilinç ile nimetin sahibine şükür, hamd ve sena duyguları içinde olmalıyız.

Dipnotlar

1-Bakara-115

2-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 1, S: 160

3-Bakara-247

4-Nisa-130

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI