Cevaplar.Org

EL-HASÎB

El-Hasîb kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, hesap eden, hesaba çeken.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-27 12:20:52

El-Hasîb kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, hesap eden, hesaba çeken.

El-Hasîb isminin terim anlamı: Her şeyi saymış gibi bilen, hesaba çeken, kâfi gelen, karşılığını veren.

Allah, her şeyi tek tek ve en ince noktasına kadar bilir. Kullarını, yaptıklarından dolayı hesaba çekecek ve yaptıklarının karşılığını verecektir.

İçinde Hasîb ismi geçen üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (buluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter."(1)

Allah, insanların yaptıklarını eksiksiz olarak bilmekte olup zamanı gelince onları hesaba çekecek ve yaptıklarının karşılığını verecektir. Bu çerçevede yetimlerin mallarının korunup reşit olduklarında kendilerine teslim edilmesi son derece önemlidir; Allah bunun hesabını görecektir.

"Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır."(2)

Allah, verilen selama nasıl mukabele etmemiz gerektiğini anlattıktan sonra, bizi uyarmak için her şeyin hesabını gereği gibi yapan olduğunu da bildirmektedir. Allah, kullarını büyük küçük her türlü işlerinden dolayı hesaba çekecektir.

"Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah, hesap görücü olarak yeter."(3)

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: '(Onlar ki,) O haklarında ilâhi sünnet uygulanmış olan Peygamberler ki (Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler)di. Ümmetlerine gerek nikâha ve gerek diğer şeylere ait ilâhi hükümleri bildirirlerdi. (ve ondan) O Yüce Yaratıcıdan (korkarlar)dı. Peygamberlik görevini ifa hususunda kimseden sıkılmazlardı. (ve Allah'tan başka bir kimseden korkmazlar)dı. Artık peygamberlerin en üstünü olan Hz. Muhammed de elbette ki, yalnız, Allah Teâlâ'dan korkar, insanların dedikodusuna iltifatta bulunmaz (ve hesap görücü olmaya da Allah kâfidir.) o hikmet sahibi mâbud, kullarının amellerini tespit eder ve onları muhasebeye tâbi tutar. Binaenaleyh lâyık olan odur ki, yalnız o Yüce Yaratıcıdan korkulsun, onun rızasına aykırı hareketlerden kaçınılsın.'(4)

El-Hasîb isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah, bu dünyada bütün ihtiyaçlarımızı karşılamak için kâfi olup ahirette ise bütün kullarını hesaba çekecektir. Bize düşen, hesabımızın hafif ve kolay olması için, kulluk görevlerimizi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmaktır.

Dipnotlar

1-Nisa-6

2-Nisa-86

3-Ahzab-39

4-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, C: 6, S: 2813

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT-Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI