Cevaplar.Org

EL-MUKÎT

Mukît kelimesinin sözlük anlamı: Hayatını sürdürecek kadar gıda veren, koruyan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-27 12:18:54

Mukît kelimesinin sözlük anlamı: Hayatını sürdürecek kadar gıda veren, koruyan.

Mukît isminin terim anlamı: Bütün canlılara, hayatlarını sürdürmeye yarayacak kadar gıda veren, bedenlerle birlikte ruhların da gıdasını veren.

Bedenin gıdası, yaşamaya yetecek kadar yiyecek ve içecek; ruhun gıdası ise kulluğun bilincinde olup ona göre yaşamak ve hikmet bilgisine sahip olmaktır.

Mukît ismi, Kur'an'da bir ayette geçmektedir:

"Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir."(1)

Burada Mukît ismi, "karşılığını verici" olarak tercüme edilmiştir. İyi, meşru, doğru işlerin sonuca ulaşması için aracılık yapmak, aracılık yapana sevap kazandırır. Kötü, gayr-ı meşru, yanlış işlerin gerçekleşmesi için aracılık yapmak, aracılık yapanı günaha sokar.

"O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti."(2)

Bu ayette, besin anlamındaki "kût" kelimesinin çoğulu olan "ekvat" kelimesi geçmektedir; buradaki anlamı, "ihtiyaçlarına uygun rızıklar" şeklindedir. Allah, dünyayı yaratırken canlıların rızıklarını oluşturduğu sistemin içine yerleştirmiştir.

Bir hadiste bildirildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle dua ederdi: "Allah'ım, Al-i Muhammed'in rızkını belini doğrultacak kadar ver -Bir diğer rivayette- "yetecek kadar ver" buyurmuştur."(3)

El-Mukît isminden çıkarmamız gereken ders:

El-Mukît isminden şu üç dersi çıkarmalıyız:

1.Allah'tan helal ve temiz rızık istemeliyiz.

2.Allah, bizlere karşılıksız rızk verdiği için, biz de ihtiyaç sahiplerine gücümüz oranında karşılıksız olarak vermeliyiz.

3.Kulluğumuzun bilincinde olup ona göre yaşamalı ve hikmet bilgisine sahip olmak için gayret etmeliyiz.

Dipnotlar

1-Nisa-85

2-Fussilet-10

3-Buhari, Rikak-17; Müslim, Zekat 126, (1055); Tirmizi, Zühd 38, (2362)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. Ancak Allah'a selim bir kalb ile gelenler (fayda görürler.)

Şuara, 88-89

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI