Cevaplar.Org

EL-HAFÎZ

Hafîz kelimesinin sözlük anlamı: Koruyan, gözeten, dikkatli olan, unutmayan.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-27 12:17:17

Hafîz kelimesinin sözlük anlamı: Koruyan, gözeten, dikkatli olan, unutmayan.

Hafîz isminin Terim anlamı: Her şeyi koruyan, evrende en ufak bir şey bile gözetimi dışında bulunmayan, kâinatı dengede tutan.

Allah, varlıkları korur.

Allah, varlıkları kendilerine zıt olan diğer varlıklardan korur.

Allah, kullarının amellerini ahirette onlara karşılığını vermek üzere korur.

Allah, melekût âlemini şeytanlardan korur:

"Onu kovulmuş her şeytandan koruduk."(1)

Ömer Nasuhi Bilmen Bu ayeti şöyle tefsir eder: '(Ve onu) o göğü (her bir taşlanmış) kovulmuş, Allah'ın rahmetinden uzak düşürülmüş (şeytandan koruduk) artık öyle lânetli şeytanlar göklere çıkarak oradaki meleklere ulaşamazlar. O melekler vasıtasıyla bir takım sırları, gayba dair hususları öğrenemezler. O şeytanlar, Resûl-i Ekrem'in peygamberliğinden sonra göklere çıkabilmekten tamamen menedilmişlerdir.'(2)

Allah, korunmayı hak eden insanları şeytanın şerrinden korur:

"Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hâkimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye (ona bu fırsatı verdik). Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur."(3)

Şeytan kötü yola girmeleri için insanları zorlayamaz, onlara baskı yapamaz; sadece kötü şeyleri güzel göstermeye çalışır. Bu hususta da, ancak sapmaya temayülü olanları kandırır, imanlarında sebat edenleri kandıramaz.

Allah, Kur'an'ı Korur:

"Şüphesiz o Zikr'i (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz."(4)

Allah, Kur'an'ı tahrif edilmekten ve unutulmaktan korur.

Allah hem insanlara hem de diğer canlı varlıklara, kendilerine zararlı olan şeyleri bilip onlardan korunacak doğal bir donanım vermiştir.

El-Hafîz isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, her şeyi koruyup gözeten bir Rabbimiz olduğunu bilerek, bütün günahlardan uzak durup tam bir kulluk bilinci içinde yaşamaktır.

Dipnotlar

1-Hicr-17

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, C: 4, S: 1719

3-Sebe-21

4-Hicr-9

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI