Cevaplar.Org

EL-KEBÎR

Kebîr kelimesinin sözlük anlamı: Büyük, cüsseli, ulu ve yüce. Kebîr isminin terim anlamı: Şanı yüce, azamet sahibi, mutlak hükümran, zatının ve sıfatlarının mahiyeti insanlar tarafından kavranamayacak kadar büyük.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-27 12:15:39

Kebîr kelimesinin sözlük anlamı: Büyük, cüsseli, ulu ve yüce.

Kebîr isminin terim anlamı: Şanı yüce, azamet sahibi, mutlak hükümran, zatının ve sıfatlarının mahiyeti insanlar tarafından kavranamayacak kadar büyük.

Sözlük anlamı içinde geçen cüsseli sıfatı Allah için kullanılamaz; ancak insanlar ve diğer varlıklar için kullanılabilir. Çünkü cisim anlamına gelen ifadelerin Allah için kullanılması doğru değildir.

İçinde El-Kebîr ismi geçen bazı ayetlerin ilgili bölümleri şöyledir:

"…Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür."(1)

"O, gaybı da görülen âlemi de bilendir, çok büyüktür, çok yücedir."(2)

"Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir; son derece yücedir ve uludur."(3)

"…Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür."(4)

"Allah'ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefâati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince: Rabbiniz ne buyurdu? derler. Onlar da: Hak olanı buyurdu, derler. O, yücedir, büyüktür."(5)

"Bu, sizin tevhit çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkâr etmeniz, O'na ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir."(6)

Büyüklükte kimse Allah ile mukayese edilemez; Allah en büyüktür.

El-Kebîr isminden çıkarmamız gereken ders:

Unutmamalıyız ki, büyüklüğünü bile yeterince anlamaktan aciz olduğumuz Yüce Allah'ın kulu olmak, kıymeti bilinmesi gereken eşsiz bir bahtiyarlıktır.

Dipnotlar

1-Nisa-34

2-Rad-9

3-İsra-43

4-Hac-62

5-Sebe-23

6-Mü'min-12

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ET-TEVVÂB

ET-TEVVÂB

Tevvâb kelimesinin sözlük anlamı: Çok tövbe eden ve tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden.

EL-MÜNTEKİM

EL-MÜNTEKİM

Müntekim kelimesinin sözlük anlamı: Ayıplayan ve suçluyu cezalandıran. Müntekim isminin ter

EL-BERR

EL-BERR

Berr kelimesinin sözlük anlamı: İyilik eden, ihsanda bulunan. Berr isminin terim anlamı: İyil

EL-MÜTEÂLÎ

EL-MÜTEÂLÎ

Müteâlî kelimesinin sözlük anlamı: Yüce, izzet ve şeref sahibi olan. Müteâlî isminin ter

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ

Vâli kelimesinin sözlük anlamı: Yardım eden, destek veren, idare eden, yöneten. Vâli isminin

EZ-ZÂHİR

EZ-ZÂHİR

Zâhir kelimesinin sözlük anlamı: Görünen, varlığı aşikâr olan. Zâhir isminin terim anla

EL-BÂTIN

EL-BÂTIN

Bâtın kelimesinin sözlük anlamı: Gizli olan, görünmeyen. Bâtın isminin terim anlamı: Gizl

EL-ÂHİR

EL-ÂHİR

Âhir kelimesinin sözlük anlamı: Son, son olan. Âhir isminin terim anlamı: Varlığının sonu

EL-EVVEL

EL-EVVEL

Evvel kelimesinin sözlük anlamı: İlk, başlangıcı olmayan. Evvel isminin terim anlamı: Varl

EL-MUAHHİR

EL-MUAHHİR

Muahhir kelimesinin sözlük anlamı: Geriye bırakan, erteleyen. Muahhir isminin terim anlamı: Ge

ES-SAMED

ES-SAMED

Samed kelimesinin sözlük anlamı: İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan. Samed

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI