Cevaplar.Org

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahire Tefsirlerin özü, Halep’li kıymetli âlim Muhammed Ali Sabuni’nin çok mühim bir çalışması. Gerçi müellif-i muhteremin yetkin şahsiyeti ve âlem-i İslam çapındaki şöhreti bizi çok söz söylemekten müstağni kılıyor. Ama yine de ‘deryadan damla” kabilinden bazı şeyler yazalım.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-05-16 08:40:00

Eser Adı: Safvetü't Tefâsir

Müellif: Muhammed Ali Sabuni

Yayınevi: Dar'us Sabuni, Kahire

Tefsirlerin özü, Halep'li kıymetli âlim Muhammed Ali Sabuni'nin çok mühim bir çalışması. Gerçi müellif-i muhteremin yetkin şahsiyeti ve âlem-i İslam çapındaki şöhreti bizi çok söz söylemekten müstağni kılıyor. Ama yine de 'deryadan damla" kabilinden bazı şeyler yazalım.

Şu an 90 yaşına ulaşmış olan ve halen Yalova'da memleketimizin aziz bir misafiri olarak bulunan bu değerli âlimin ihtisas alanları tefsir ve hadistir ve bu vadide 25'den fazla eser vermiştir. Safvetü't Tefâsir adlı bu kıymetli eserinde ise üstad, muteber tefsirlerden bir bal arısı gibi topladığı özü bizlere sunmuştur. Bu eserinde tefsirlerde her bir ayetle alakalı görüşlerin en sağlamını seçmiş, özetlemiş ve kolay ve anlaşılır bir tefsiri bizlere sunmuştur. Aynı zamanda bu tefsir akli ve nakli tefsirleri birleştirmiştir.

Müellif, eserde önce tefsir edeceği sureyi tanıtmış, ardından tefsir edeceği ayetlerde geçen kelimeleri izah etmiş, akabinde öz olarak surenin tefsirini yapmıştır. Ve sonrasında ayetlerde geçen edebi sanatları Arap dili ve edebiyatı açısından açıklamış, "faydalı bilgiler" başlığı altında ise, konuyla alakalı çok çarpıcı bilgilere yer vermiştir.

Merhum Ebul Hasan en Nedvi diyor ki; "Bu asırda zamanın az, azimlerin zayıf ve zihinlerin dağınık olması sebebiyle bu tür teliflere diğer asırlardan daha çok ihtiyaç vardır. Bundan dolayı değerli arkadaşımız muhterem üstad Muhammed Ali Sabuni, Safvetü't Tefâsir adlı kitabını yazmada tam manasıyla başarılı olmuştur. Çünkü tefsiri öğrenmek isteyenlere uzun bir zaman kazandırmış ve ellerinden tutarak, onları araştırmaların özüne ve tefsirlerin özetine ulaştırmıştır.

Böyle bir çalışmayı ancak geniş araştırma yapmış, zevk-i selim sahibi ve öğretme sanatında başarılı kimseler yapabilir.

Bu çalışmasıyla es Sabuni, ilim talebelerinin ve tefsir ilmiyle meşgul olanlarının teşekkürüne hak kazanmıştır. Allah ona hayırlar ve bol sevaplar ihsan etsin ve kabul buyursun."

Biz de bu tefsir-i şerifi, Seydamız Muhammed Zahid el Geylani ile okuyorken, bu hastalık iptilası o dersimizi de maalesef inkitaaya uğrattı Bu vesileyle şunu da belirtmek gerekiyor ki, bu tefsirden daha fazla zevk almak için Bedi, Beyan, Belagat ilimlerini de okumak gerekiyor, sarf ve nahivden ayrı olarak..

Eseri temin etmek için:

Abdülhakim Özdemir

05322439575

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ HAMİDİYYE

RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 1

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, R

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

ER RİSALETU’L MUHAMMEDİYE

Eser Adı: Er Risaletu’l Muhammediye Müellif: Seyyid Süleyman Nedvi Urduca’dan Arapçaya Ter

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

ET-TASRİH BİMA TEVATERE Fİ NÜZULİ’L MESİH

Eser Adı: Et-Tasrih Bima Tevatere Fi Nüzuli’l Mesih Müellif: Mevlana Enver Şah Keşmîrî Ya

RUDUDUN ALA EBÂTIL

RUDUDUN ALA EBÂTIL

Eser adı: Rududun Ala Ebâtıl Müellifi: Eş Şeyh Muhammed Hâmid Hamevi Yayınevi: El Mektebet

ER RASUL’UL MUALLİM

ER RASUL’UL MUALLİM

Eser Adı: Er Rasul’ul Muallim ve Esâlibu Fi’t tâlim Müellifi: Abdulfettah Ebu Gudde Yayı

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

HÂDIRÜL ÂLEM’İL İSLAMİ

Eser adı: Hâdırül Âlem’il İslami Müellif: Emir Şekip Arslan Yayınevi: El Mektebet’ul

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

EL CEVAHİR’UL LULUİYYE

Eser Adı: El Cevahir’ul Luluiyye Müellif: Muhammed bin Abdullah el-Cerdani Yayınevi: Salih Ki

NUZHETU’L MUTTAKİN

NUZHETU’L MUTTAKİN

Eser Adı: Nuzhetu’l Muttakin Müellifler; Dr. Mustafa el Buğa, Muhyiddin Misto vs. Yayınevi;

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI